Hem: Teman: Förarbeten:

Förordningen (1996:727) om ändring i jaktförordningen (1987:905)

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Förordningen (1996:727) om ändring i jaktförordningen (1987:905)

» Läs jaktförordningen (1987:905) (senaste lydelse)

Förarbeten till SFS 1996:727 :
EGTL103/79 s1, EGTL164/94 s9, EGTL206/92 s7 CELEX-nr: 379L0409 [ pdf ] 394L0024 [ pdf ] 392L0043 [ pdf ]

Ändringar i jaktförordningen (1987:905)

Jaktförordning (1987:905)
Departement: Näringsdepartementet RSL
Ikraft: 1988‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1988:148
Rubrik: Förordning (1988:148) om ändring i jaktförordningen (1987:905)
Omfattning: ändr. 29 §
Ikraft: 1988‑05‑01
Ändring, SFS 1988:469
Rubrik: Förordning (1988:469) om ändring i jaktförordningen (1987:905)
Omfattning: ändr. 52 §
Ikraft: 1988‑07‑01
Ändring, SFS 1988:1175
Rubrik: Förordning (1988:1175) om ändring i jaktförordningen (1987:905)
Omfattning: ändr. bil. 1, 2, 3, övergångsbest.
Ikraft: 1989‑01‑01
Ändring, SFS 1989:796
Rubrik: Förordning (1989:796) om ändring i jaktförordningen (1987:905)
Omfattning: ändr. 26, 41 §§
Ikraft: 1989‑11‑01
Ändring, SFS 1990:20
Rubrik: Förordning (1990:20) om ändring i jaktförordningen (1987:905)
Omfattning: ändr. 27, 28 §§
Ikraft: 1990‑03‑01
Ändring, SFS 1990:136
Rubrik: Förordning (1990:136) om ändring i jaktförordningen (1987:905)
Omfattning: ändr. 49 §
Ikraft: 1990‑07‑01
Ändring, SFS 1990:869
Rubrik: Förordning (1990:869) om ändring i jaktförordningen (1987:905)
Omfattning: ändr. 58 §
Ikraft: 1990‑08‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1991:9
Rubrik: Förordning (1991:9) om ändring i jaktförordningen (1987:905)
Omfattning: ändr. bil. 1
Ikraft: 1991‑02‑15
Ändring, SFS 1991:933
Rubrik: Förordning (1991:933) om ändring i jaktförordningen (1987:905)
Omfattning: ändr. 11, 46, 49 §§
Ikraft: 1991‑07‑01
Ändring, SFS 1991:1178
Rubrik: Förordning (1991:1178) om ändring i jaktförordningen (1987:905)
Omfattning: ändr. 58 §
Ikraft: 1991‑08‑01
Ändring, SFS 1991:1770
Rubrik: Förordning (1991:1770) om ändring i jaktförordningen (1987:905)
Omfattning: ändr. 2, 3, 4, 5, 7, 16, 19, 20, 22, 26, 27, 36, 41, 42, 46, 49, 52, 58 §§, rubr. närmast före 3, 49 §§, bil. 1, 2, 3; nya 3 a, 3 b, rubr. närmast före 4 §; omtryck
Ikraft: 1992‑01‑01 överg.best.
Förarbeten: Jfr prop. 1991/92:9 om jakt och viltvård [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], 1991/92:JoU5, rskr 1991/92:48, prop. 1986/87:58 om jaktlag, m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1986/87:JoU15 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1986/87:190
Ändring, SFS 1992:82
Rubrik: Förordning (1992:82) om ändring i jaktförordningen (1987:905)
Omfattning: upph. 35 §; ändr. 33 §, bil. 1
Ikraft: 1992‑04‑01
Ändring, SFS 1992:238
Rubrik: Förordning (1992:238) om ändring i jaktförordningen (1987:905)
Omfattning: ändr. 48 §
Ikraft: 1992‑07‑01
Ändring, SFS 1993:119
Rubrik: Förordning (1993:119) om ändring i jaktförordningen (1987:905)
Omfattning: ändr. 41 §
Ikraft: 1993‑04‑01
Ändring, SFS 1994:108
Rubrik: Förordning (1994:108) om ändring i jaktförordningen (1987:905)
Omfattning: ändr. 4, 6–12, 14, 15, 16, 18–22, 24, 27, 28, 29, 31, 32, 34, 38, 39, 41, 42, 45, 46, 49, 56, 58 §§, rubr. närmast före 40, 41 §§; nya 12 a, 16 a, 40 a, 41 a, 59 §§; omtryck
Ikraft: 1994‑07‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1994:627
Rubrik: Förordning (1994:627) om ändring i jaktförordningen (1987:905)
Omfattning: ändr. 3 §, bil. 2
Ikraft: 1994‑07‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1994:1262
Rubrik: Förordning (1994:1262) om ändring i jaktförordningen (1987:905)
Omfattning: ändr. 3 p övergångsbest. till 1994:627
Ikraft: 1994‑10‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1994:1454
Rubrik: Förordning (1994:1454) om ändring i jaktförordningen (1987:905)
Omfattning: ändr. 3, 16, 18, 33, 58 §§, rubr. närmast före 49 §; nya 3 c, 3 d, 29 a, 52 a, 52 b, 52 c, 52 d, 52 e §§, rubr. närmast före 3 c, 29 a, 52 a §§
Ikraft: 1995‑01‑01 överg.best.
Förarbeten: Jfr prop. 1991/92:9 om jakt och viltvård [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], prop. 1994/95:23 Ett effektivare brottmålsförfarande (Justitiedepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1991/92:JoU5 Jakt och viltvård m.m., 1994/95:JuU2, rskr. 1991/92:48, 119/95:40
Ändring, SFS 1995:443
Rubrik: Förordning (1995:443) om ändring i jaktförordningen (1987:905)
Omfattning: ändr. 2, 6, 13, 14, 24, 26, 29, 29 a, 31, 32 §§, bil. 1, 4; nya 23 a, 23 b §§
Ikraft: 1995‑06‑15 överg.best.
Förarbeten: Jfr prop. 1994/95:100 Förslag till statsbudget för budgetåret 1995/96 (Utrikesdepartementet) [ pdf|Ikon för riksdagen ] (bil.10), bet. 1994/95:BoU16 Rennäringen, rskr. 1994/95:272, EGTL103/79 s1, EGTL164/94 s9, EGTL206/92 s7
CELEX-nr: 379L0409 [ pdf ] 394L0024 [ pdf ] 392L0043 [ pdf ]
Ändring, SFS 1995:1188
Rubrik: Förordning (1995:1188) om ändring i jaktförordningen (1987:905)
Omfattning: ändr. 29 a, 58 §§
Ikraft: 1996‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1996:727
Rubrik: Förordning (1996:727) om ändring i jaktförordningen (1987:905)
Omfattning: ändr. bil. 1, 2, 3, 4; omtryck
Ikraft: 1996‑07‑01 överg.best.
Förarbeten: EGTL103/79 s1, EGTL164/94 s9, EGTL206/92 s7
CELEX-nr: 379L0409 [ pdf ] 394L0024 [ pdf ] 392L0043 [ pdf ]
Ändring, SFS 1996:1261
Rubrik: Förordning (1996:1261) om ändring i jaktförordningen (1987:905)
Omfattning: ändr. 16 §, bil. 1, 2, 4
Ikraft: 1997‑01‑01
Ändring, SFS 1997:348
Rubrik: Förordning (1997:348) om ändring i jaktförordningen (1987:905)
Omfattning: nya 31 a §, bil. 5, begr. giltighet
Ikraft: 1997‑06‑23
Förarbeten: EGTL103/79 s1, EGTL164/94 s9
CELEX-nr: 379L0409 [ pdf ] 394L0024 [ pdf ]
Ändring, SFS 1997:769
Rubrik: Förordning (1997:769) om ändring i jaktförordningen (1987:905)
Omfattning: ändr. 22 §
Ikraft: 1997‑11‑15
Ändring, SFS 1997:925
Rubrik: Förordning (1997:925) om ändring i jaktförordningen (1987:905)
Omfattning: ändr. bil. 1, 4
Ikraft: 1998‑01‑01
Ändring, SFS 1998:183
Rubrik: Förordning (1998:183) om ändring i jaktförordningen (1987:905)
Omfattning: upph. 43, 44, 45 §§, rubr. närmast före 43 §
Ikraft: 1999‑01‑01
Ändring, SFS 1998:1000
Rubrik: Förordning (1998:1000) om ändring i jaktförordningen (1987:905)
Omfattning: upph. 23 b §, rubr. närmast efter 23 b §; ändr. 4, 5, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 22, 23 a, 27, 28, 29, 29 a, 31, 33, 39, 40, 41 a, 57 §§, bil. 1, 2, 3, 4, rubr. närmast före 4, 8 §§; ny 9 a §, rubr. närmast före 6, 23 a §§; omtryck
Ikraft: 1998‑09‑01 överg.best.
Förarbeten: EGTL103/79 s1, EGTL206/92 s7
CELEX-nr: 379L0409 [ pdf ] 392L0043 [ pdf ]
Ändring, SFS 1998:1114
Rubrik: Förordning (1998:1114) om ändring i jaktförordningen (1987:905)
Omfattning: ändr. 58 §
Ikraft: 1998‑10‑01
Ändring, SFS 1999:712
Rubrik: Förordning (1999:712) om ändring i jaktförordningen (1987:905)
Omfattning: ändr. 6, 11, 15, 29, 31 §§, rubr. närmast före 6, 9 §§, 2 p övergångsbest. till 1998:1000; ny 9 b §, rubr. närmast före 7 §
Ikraft: 1999‑08‑01
Förarbeten: EGTL103/79 s1, EGTL206/92 s7
CELEX-nr: 379L0409 [ pdf ] 392L0043 [ pdf ]
Ändring, SFS 2000:100
Rubrik: Förordning (2000:100) om ändring i jaktförordningen (1987:905)
Omfattning: ändr. 27 §
Ikraft: 2000‑04‑01
Förarbeten: EGTL103/79 s1, EGTL223/97 s9, EGTL206/92 s7, EGTL305/97 s42
CELEX-nr: 379L0409 [ pdf ] 397L0049 [ pdf ] 392L0043 [ pdf ] 397L0062 [ pdf ]
Ändring, SFS 2000:101
Rubrik: Förordning (2000:101) om ändring i förordningen (1998:1000) om ändring i jaktförordningen (1987:905)
Omfattning: ändr. 17 § i 1998:1000
Förarbeten: EGTL103/79 s1, EGTL223/97 s9, EGTL206/92 s7, EGTL305/97 s42
CELEX-nr: 379L0409 [ pdf ] 397L0049 [ pdf ] 392L0043 [ pdf ] 397L0062 [ pdf ]
Ändring, SFS 2000:342
Rubrik: Förordning (2000:342) om ändring i jaktförordningen (1987:905)
Omfattning: ändr. 13 §
Ikraft: 2000‑07‑01
Ändring, SFS 2000:1216
Rubrik: Förordning (2000:1216) om ändring i jaktförordningen (1987:905)
Omfattning: nuvarande 3 c, 3 d §§ betecknas 5 a, 5 b §§, rubr. närmast före nuvarande 3 c § sätts närmast före den nya 5 a §; ändr. 3 b §, de nya 5 a, 5 b §§, 9, 9 b, 14, 20, 21, 34, 36, 39, 46, 47, 49, 50, 51, 52, 52 e §§,bil. 1, 2, 3, 4, rubr. närmast före den nya 5 a §, rubr. närmast före 46 § ; nya 52 f, 52 g, 52 h §§, rubr. närmast före 52 f, 52, g §§; omtryck
Ikraft: 2001‑01‑01 överg.best.
Förarbeten: Jfr prop. 1999/2000:73 Jaktens villkor (Jordbruksdepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1999/2000:MJU17 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 1999/2000:253, EGTL103/1979 s1, EGTL206/1992 s7
CELEX-nr: 31979L0409 [ pdf ] 31992L0043 [ pdf ]
Ändring, SFS 2001:450
Rubrik: Förordning (2001:450) om ändring i förordningen (2000:1216) om ändring i jaktförordningen (1987:905)
Omfattning: ändr. 1 p i ikrafttr.- och övergångsbest., bil. 1, 2 i 2000:1216
Ändring, SFS 2001:451
Rubrik: Förordning (2001:451) om ändring i jaktförordningen (1987:905)
Omfattning: upph. 29 a § vid utgången av år 2001; ändr. 6, 9 b, 10, 11, 12 a, 13, 14, 15, 20, 21, 23 a, 27, 28, 31, 46 §§, bil. 3, 4; nya 15 a, 15 b §§, bil. 5
Ikraft: 2001‑07‑01
Förarbeten: Jfr prop. 2000/01:57 Sammanhållen rovdjurspolitik (Miljödepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 2000/01:MJU9 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2000/01:79, EGTL206/1992 s7, EGTL305/1997 s42, EGTL103/1979 s1, EGTL223/1997 s9
CELEX-nr: 31992l0043, 311997L0062, 31979L0409 [ pdf ], 31997L0049 [ pdf ]
Ändring, SFS 2001:846
Rubrik: Förordning (2001:846) om ändring i jaktförordningen (1987:905)
Omfattning: ny 52 i §
Ikraft: 2001‑12‑15
Ändring, SFS 2002:551
Rubrik: Förordning (2002:551) om ändring i jaktförordningen (1987:905)
Omfattning: ändr. 12, 15, 23, 31, 34, 52 b §§; bil. 1, 2, 4
Ikraft: 2002‑07‑01
Förarbeten: EGTL206/1992 s7, EGTL305/1997 s42, EGTL103/1979 s1, EGTL223/1997 s9
CELEX-nr: 31992LO043, 31997L0062 [ pdf ], 31979L0409 [ pdf ], 31997L0049 [ pdf ]
Ändring, SFS 2003:1127
Rubrik: Förordning (2003:1127) om ändring i jaktförordningen (1987:905)
Omfattning: ändr. 11, 16 a §
Ikraft: 2004‑01‑01
Ändring, SFS 2005:1162
Rubrik: Förordning (2005:1162) om ändring i jaktförordningen (1987:905)
Omfattning: ändr. 46 §
Ikraft: 2006‑01‑01
Ändring, SFS 2006:14
Rubrik: Förordning (2006:14) om ändring i jaktförordningen (1987:905)
Omfattning: ändr. 28 §; ny 36 a §
Ikraft: 2006‑03‑01
Förarbeten: EGTL206/1992 s7, EGTL305/1997 s42
CELEX-nr: 31992L0043 [ pdf ], 31997L0062 [ pdf ]
Ändring, SFS 2006:864
Rubrik: Förordning (2006:864) om ändring i jaktförordningen (1987:905)
Omfattning: ändr. 49 §
Ikraft: 2006‑07‑01
Ändring, SFS 2006:1044
Rubrik: Förordning (2006:1044) om ändring i jaktförordningen (1987:905)
Omfattning: ändr. 13 §
Ikraft: 2006‑10‑01
Ändring, SFS 2007:126
Rubrik: Förordning (2007:126) om ändring i jaktförordningen (1987:905)
Omfattning: ändr. 49 §
Ikraft: 2007‑07‑01
Ändring, SFS 2007:486
Rubrik: Förordning (2007:486) om ändring i jaktförordningen (1987:905)
Omfattning: ändr. 11, 16 a §§
Ikraft: 2007‑07‑01
Ändring, SFS 2007:682
Rubrik: Förordning (2007:682) om ändring i jaktförordningen (1987:905)
Omfattning: ändr. 9 b, 20 §§, bil. 1, 4, 5
Ikraft: 2007‑08‑15
Ändring, SFS 2007:955
Rubrik: Förordning (2007:955) om ändring i jaktförordningen (1987:905)
Omfattning: ändr. 10, 15 b, 20, 29, 31 §§
Ikraft: 2008‑01‑01
Ändring, SFS 2007:1242
Rubrik: Förordning (2007:1242) om ändring i jaktförordningen (1987:905)
Omfattning: ändr. 16, 17, 18, 19 §§, bil. 2
Ikraft: 2008‑01‑01
Ändring, SFS 2008:1412
Rubrik: Förordning (2008:1412) om ändring i jaktförordningen (1987:905)
Omfattning: ändr. 14, 15, 15 a, 58 §§
Ikraft: 2009‑02‑01
Ändring, SFS 2009:310
Rubrik: Förordning (2009:310) om ändring i jaktförordningen (1987:905);
Omfattning: ändr. 28, 36 a §§; nya 28 a, 28 b, 28 c §§
Ikraft: 2009‑05‑01
Ändring, SFS 2009:655
Rubrik: Förordning (2009:655) om ändring i jaktförordningen (1987:905)
Omfattning: ändr. 51, 52 §§, bil. 1, 4
Ikraft: 2009‑07‑01
Ändring, SFS 2009:1265
Rubrik: Förordning (2009:1265) om ändring i jaktförordningen (1987:905)
Omfattning: upph. 6, 27, 36 a, 39, 46 §§; nuvarande 5 b, 40 a §§ betecknas 5 c, 40 b §§; ändr. 5 c, 9, 9 b, 15, 16, 17, 18, 21, 23 a, 29, 34, 36, 37, 38, 40, 49, 58 §§, rubr. närmast före 40 §, bil. 2, 3; nya 5 b, 23 b, 23 c, 23 d, 24 a, 24 b, 24 c, 24 d, 28 d, 40 a §§, rubr. närmast före 5 a, 7, 23 a, 23 c, 24 a, 40, 40 a §§
Ikraft: 2009‑12‑15 överg.best.
Ändring, SFS 2010:474
Rubrik: Förordning (2010:474) om ändring i jaktförordningen (1987:905)
Omfattning: upph. rubr. närmast efter 5 §, rubr. närmast före upph. 6 §, rubr. närmast efter upph. 6 §, de två rubr. närmast efter 23 §, rubr. närmast före upph. 29 a §, rubr. närmast före upph. 46 §; ändr. 5 c, 15 a, 15 b, 21, 34, 58 §§
Ikraft: 2010‑07‑01
Ändring, SFS 2011:117
Rubrik: Förordning (2011:117) om ändring i jaktförordningen (1987:905)
Omfattning: upph. 52 e §; ändr. 3, 5 a, 7, 52 b, 52 d, 58 §§, bil. 2, rubr. närmast före 7 §; nya 3 c, 3 d §§
Ikraft: 2011‑03‑15 överg.best.
Ändring, SFS 2011:188
Rubrik: Förordning (2011:188) om ändring i jaktförordningen (1987:905)
Omfattning: ändr. 9, 9 b, 16, 17, 18, 19 , 41 §§; nya 31 a , 32 a §§
Ikraft: 2011‑04‑01
Ändring, SFS 2011:645
Rubrik: Förordning (2011:645) om ändring i jaktförordningen (1987:905)
Omfattning: ändr. 23 b, 24, 24 d, 25, 31 §§
Ikraft: 2011‑07‑01
Ändring, SFS 2011:962
Rubrik: Förordning (2011:962) om ändring i jaktförordningen (1987:905)
Omfattning: nya 23 e, 24 e §§
Ikraft: 2011‑10‑01
Ändring, SFS 2011:963
Rubrik: Förordning (2011:963) om ändring i jaktförordningen (1987:905)
Omfattning: upph. 23 e, 24 e §§
Ikraft: 2013‑01‑01
Ändring, SFS 2011:1571
Rubrik: Förordning (2011:1571) om ändring i jaktförordningen (1987:905)
Omfattning: ändr. 23 b, 23 d §§, rubr. närmast före 24 §
Ikraft: 2012‑01‑15
Ändring, SFS 2012:32
Rubrik: Förordning (2012:32) om ändring i jaktförordningen (1987:905)
Omfattning: ändr. 3, 3 d §§
Ikraft: 2012‑03‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2012:154
Rubrik: Förordning (2012:154) om ändring i jaktförordningen (1987:905)
Omfattning: ändr. 34, 40 §§
Ikraft: 2012‑07‑01
Ändring, SFS 2012:466
Rubrik: Förordning (2012:466) om ändring i jaktförordningen (1987:905)
Omfattning: ändr. bil. 1, 2, 3, 4
Ikraft: 2012‑07‑01
Ändring, SFS 2012:590
Rubrik: Förordning (2012:590) om ändring i jaktförordningen (1987:905)
Omfattning: ändr. bil. 3
Ikraft: 2012‑09‑30
Ändring, SFS 2013:149
Rubrik: Förordning (2013:149) om ändring i jaktförordningen (1987:905)
Omfattning: ändr. 28 d, 36, 38 §§
Ikraft: 2013‑07‑01
Ändring, SFS 2013:205
Rubrik: Förordning (2013:205) om ändring i jaktförordningen (1987:905)
Omfattning: ändr. 11, 12 §§
Ikraft: 2013‑05‑15
Förarbeten: EUTL218/2008 s21–29
CELEX-nr: 32008R0764 [ pdf ]
Ändring, SFS 2013:886
Rubrik: Förordning (2013:886) om ändring i jaktförordningen (1987:905)
Omfattning: ändr. 12, 15 §§
Ikraft: 2013‑12‑15
Ändring, SFS 2013:1097
Rubrik: Förordning (2013:1097) om ändring i jaktförordningen (1987:905)
Omfattning: upph. 24 b §; ändr. 18, 23 b, 24 a, 24 c §§
Ikraft: 2014‑01‑01
Ändring, SFS 2014:297
Rubrik: Förordning (2014:297) om ändring i jaktförordningen (1987:905)
Omfattning: ändr. 58 §
Ikraft: 2014‑06‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2014:427
Rubrik: Förordning (2014:427) om ändring jaktförordningen (1987:905)
Omfattning: ändr. 13 §
Ikraft: 2014‑07‑15 överg.best.
Ändring, SFS 2014:1232
Rubrik: Förordning (2014:1232) om ändring i jaktförordningen (1987:905)
Omfattning: ändr. 22, 28 d, 36, 38, 40, 40 a, 52, 53, 58 §§
Ikraft: 2015‑01‑01
Ändring, SFS 2016:125
Rubrik: Förordning (2016:125) om ändring i jaktförordningen (1987:905)
Omfattning: ändr. 58 §, rubr. närmast före 58 §; ny 58 a §
Ikraft: 2016‑04‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2016:556
Rubrik: Förordning (2016:556) om ändring i jaktförordningen (1987:905)
Omfattning: ändr. 58, 58 a §§; nya 23 e, 23 f §§
Ikraft: 2016‑06‑20
Ändring, SFS 2016:1004
Rubrik: Förordning (2016:1004) om ändring i jaktförordningen (1987:905)
Omfattning: ändr. 52 f §
Ikraft: 2017‑01‑01
Ändring, SFS 2017:1255
Rubrik: Förordning (2017:1255) om ändring i jaktförordningen (1987:905)
Omfattning: nuvarande 40 b § betecknas 40 c §; ändr. 40 a, 58 §§, bil. 1, 4; ny 40 b §
Ikraft: 2018‑01‑01
Ändring, SFS 2018:380
Rubrik: Förordning (2018:380) om ändring i jaktförordningen (1987:905)
Omfattning: upph. 52 h §
Ikraft: 2018‑05‑25
Ändring, SFS 2018:632
Rubrik: Förordning (2018:632) om ändring i jaktförordningen (1987:905)
Omfattning: ändr. 20, 21, 22 §§; nya 20 a, 20 b §§
Ikraft: 2018‑07‑01
Ändring, SFS 2018:639
Rubrik: Förordning (2018:639) om ändring i jaktförordningen (1987:905)
Omfattning: nuvarande 15 a, 15 b §§, betecknas 15 c, 15 d §§ ändr. 2, 15, 15 d, 40 a, 40 b, 40 c, 58 §§, bil. 1; nya 15 a, 15 b, 15 e §§
Ikraft: 2018‑07‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2019:89
Rubrik: Förordning (2019:89) om ändring i jaktförordningen (1987:905)
Omfattning: ändr. 22, 52 §§
Ikraft: 2019‑04‑01
Ändring, SFS 2019:174
Rubrik: Förordning (2019:174) om ändring i jaktförordningen (1987:905)
Omfattning: nuvarande 10 § betecknas 10 a §; ändr. 15 c §; nya 10, 14 a §§
Ikraft: 2019‑05‑15
Ändring, SFS 2019:564
Rubrik: Förordning (2019:564) om ändring i jaktförordningen (1987:905)
Omfattning: nya 6, 9 c, 23 g, 24 e §§
Ikraft: 2019‑11‑29
Ändring, SFS 2019:565
Rubrik: Förordning (2019:565) om ändring i jaktförordningen (1987:905)
Omfattning: upph. 6, 9 c, 23 g, 24 e §§
Ikraft: 2022‑01‑01
Ändring, SFS 2020:147
Rubrik: Förordning (2020:147) om ändring i jaktförordningen (1987:905)
Omfattning: ändr. 11 §
Ikraft: 2020‑04‑19
Ändring, SFS 2021:11
Rubrik: Förordning (2021:11) om ändring i jaktförordningen (1987:905)
Omfattning: ändr. 49 §
Ikraft: 2021‑04‑01 överg.best.
Källa : Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2020-06-07 av Sören Öman