Hem: Teman: Förarbeten:

Lagen (1996:725) om skattereduktion för utgifter för byggnadsarbete på bostadshus

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Lagen (1996:725) om skattereduktion för utgifter för byggnadsarbete på bostadshus

» Läs lagen (1996:725) om skattereduktion för utgifter för byggnadsarbete på bostadshus (senaste lydelse)

Förarbeten till SFS 1996:725 :
prop. 1995/96:229, bet. 1995/96:SkU32 Skattereduktion för utgifter för byggnadsarbete på bostadshus, rskr. 1995/96:306

Förarbeten till lagen (1996:725) om skattereduktion för utgifter för byggnadsarbete på bostadshus och ändringar i lagen

Lag (1996:725) om skattereduktion för utgifter för byggnadsarbete på bostadshus
Departement: Finansdepartementet S3
Ikraft: 1996‑07‑01
Förarbeten: prop. 1995/96:229, bet. 1995/96:SkU32, rskr. 1995/96:306
Upphävd: 2000‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1997:957
Rubrik: Lag (1997:957) om ändring i lagen (1996:725) om skattereduktion för utgifter för byggnadsarbete på bostadshus
Omfattning: ändr. 2, 3, 6, 10, 11, 12, 14, 15 §§
Ikraft: 1998‑01‑01
Ändring, SFS 1997:1105
Rubrik: Lag (1997:1105) om ändring i lagen (1996:725) om skattereduktion för utgifter för byggnadsarbete på bostadshus
Omfattning: ändr. 13 §
Ikraft: 1998‑01‑01
Förarbeten: prop. 1997/98:17, bet. 1997/98:JuU6, rskr. 1997/98:65
Ändring, SFS 1998:1014
Rubrik: Lag (1998:1014) om ändring i lagen (1996:725) om skattereduktion för utgifter för byggnadsarbete på bostadshus
Omfattning: ändr. 3, 4, 6, 10, 11, 12 §§
Ikraft: 1998‑07‑01 överg.best.
Förarbeten: prop. 1997/98:119, bet, 1997/98:BoU10, rskr. 1997/98:306
Ändring, SFS 1999:1293
Rubrik: Lag (1999:1293) om upphävande av lagen (1996:725) om skattereduktion för utgifter för byggnadsarbete på bostadshus
Omfattning: upph.
Förarbeten: prop. 1999/2000:2 Inkomstskattelagen (Finansdepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1999/2000:SkU2 [ pdf ], rskr. 1999/2000:117
Källa : Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2020-06-07 av Sören Öman