Hem: Teman: Förarbeten:

Förordningen (1996:716) om ändring i förordningen (1995:713) om datortek

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Förordningen (1996:716) om ändring i förordningen (1995:713) om datortek

» Läs förordningen (1995:713) om datortek (senaste lydelse)

Förarbeten till SFS 1996:716 :
Jfr prop. 1995/96:150 Ekonomisk vårproposition med förslag till riktlinjer för den ekonomiska politiken, utgiftstak, ändrade anslag för budgetåret 1995/96, m.m. (Finansdepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1995/96:FiU10 Riktlinjer för den ekonomiska politiken, utgiftstak, tilläggsbudget 1995/96, m.m., rskr. 1995/96:304

Ändringar i förordningen (1995:713) om datortek

Förordning (1995:713) om datortek
Departement: Arbetsmarknadsdepartementet
Ikraft: 1995‑07‑01
Upphävd: 1999‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1996:716
Rubrik: Förordning (1996:716) om ändring i förordningen (1995:713) om datortek
Omfattning: ändr. 2, 3, 5, 8 §§
Ikraft: 1996‑07‑01
Ändring, SFS 1996:1112
Rubrik: Förordning (1996:1112) om ändring i förordningen (1995:713) om datortek
Omfattning: upph. 6, 7, 8 §§; ändr. 5, 9 §§
Ikraft: 1997‑01‑01
Ändring, SFS 1998:573
Rubrik: Förordning (1998:573) om ändring i förordningen (1995:713) om datortek
Omfattning: ändr. 3 §
Ikraft: 1998‑07‑01
Förarbeten: Jfr prop. 1997/98:150 utg.omr.14, bet. 1997/98:FiU27, rskr. 1997/98:317
Ändring, SFS 1998:1784
Omfattning: upph.
Källa : Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2020-06-07 av Sören Öman