Hem: Teman: Förarbeten:

Lagen (1996:715) om ändring i lagen (1995:411) om tillfällig avvikelse från lagen (1981:691) om socialavgifter

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Lagen (1996:715) om ändring i lagen (1995:411) om tillfällig avvikelse från lagen (1981:691) om socialavgifter

» Läs lagen (1995:411) om tillfällig avvikelse från lagen (1981:691) om socialavgifter (senaste lydelse)

Förarbeten till SFS 1996:715 :
prop. 1995/96:150 Ekonomisk vårproposition med förslag till riktlinjer för den ekonomiska politiken, utgiftstak, ändrade anslag för budgetåret 1995/96, m.m. (Finansdepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1995/96:FiU10 Riktlinjer för den ekonomiska politiken, utgiftstak, tilläggsbudget 1995/96, m.m., rskr. 1995/96:304

Förarbeten till lagen (1995:411) om tillfällig avvikelse från lagen (1981:691) om socialavgifter och ändringar i lagen

Lag (1995:411) om tillfällig avvikelse från lagen (1981:691) om socialavgifter
Departement: Arbetsmarknadsdepartementet
Ikraft: 1995‑07‑01
Tidsbegränsad: 1997‑01‑01
Ändring, SFS 1996:715
Rubrik: Lag (1996:715) om ändring i lagen (1995:411) om tillfällig avvikelse från lagen (1981:691) om socialavgifter
Omfattning: ändr. 2, 3 §§
Ikraft: 1996‑07‑01 överg.best.
Källa : Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2020-06-07 av Sören Öman