Hem: Teman: Förarbeten:

Förordningen (1996:707) om ändring i tullförordningen (1994:1558)

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Förordningen (1996:707) om ändring i tullförordningen (1994:1558)

» Läs tullförordningen (1994:1558) (senaste lydelse)

Förarbeten till SFS 1996:707 :
prop. 1995/96:166 Tullens befogenheter vid den inre gränsen (Finansdepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1995/96:SkU23 Tullens befogenheter vid den inre gränsen, rskr. 1995/96:288

Ändringar i tullförordning (1994:1558)

Tullförordning (1994:1558)
Departement: Finansdepartementet S7
Ikraft: 1995‑01‑01 överg.best.
CELEX-nr: 377L038 392L0012 [ pdf ]
Upphävd: 2001‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1996:707
Rubrik: Förordning (1996:707) om ändring i tullförordningen (1994:1558)
Omfattning: ny 56 a §
Ikraft: 1996‑07‑01
Ändring, SFS 1996:1178
Rubrik: Förordning (1996:1178) om ändring i tullförordningen (1994:1558)
Omfattning: ändr. 45 §
Ikraft: 1997‑01‑01
Ändring, SFS 1997:52
Rubrik: Förordning (1997:52) om ändring i tullförordningen (1994:1558)
Omfattning: ändr. 22, 23 §§, rubr. närmast före 22 §
Ikraft: 1997‑04‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1999:111
Rubrik: Förordning (1999:111) om ändring i tullförordningen (1994:1558)
Omfattning: ändr. 55 §; ny 70 a §
Ikraft: 1999‑04‑01
Ändring, SFS 1999:524
Rubrik: Förordning (1999:524) om ändring i tullförordningen (1994:1558)
Omfattning: upph. 45, 46, 47, 48, 78 §§, rubr. närmast före 45 §; ändr. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9,10, 11, 12, 13, 14, 15, 17–28, 30, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 39, 41, 43, 44, 49, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 62, 64–72, 73, 74, 75, 80, 81, 82, 83, 84 §§
Ikraft: 1999‑07‑01
Ändring, SFS 2000:1306
Omfattning: upph.
Källa : Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2020-06-07 av Sören Öman