Hem: Teman: Förarbeten:

Lagen (1996:705) om ändring i postlagen (1993:1684)

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Lagen (1996:705) om ändring i postlagen (1993:1684)

» Läs postlagen (1993:1684) (senaste lydelse)

Förarbeten till SFS 1996:705 :
prop. 1995/96:166 Tullens befogenheter vid den inre gränsen (Finansdepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1995/96:SkU23 Tullens befogenheter vid den inre gränsen, rskr. 1995/96:288

Förarbeten till postlagen (1993:1684) och ändringar i lagen

Postlag (1993:1684)
Departement: Näringsdepartementet
Ikraft: 1994‑03‑01 överg.best.
Upphävd: 2010‑09‑01
Ändring, SFS 1995:1369
Rubrik: Lag (1995:1369) om ändring i postlagen (1993:1684)
Omfattning: ändr. 20 §
Ikraft: 1996‑01‑01
Ändring, SFS 1996:705
Rubrik: Lag (1996:705) om ändring i postlagen (1993:1684)
Omfattning: ändr. 20 a §
Ikraft: 1996‑07‑01
Ändring, SFS 1996:1132
Rubrik: Lag (1996:1132) om ändring i postlagen (1993:1684)
Omfattning: ändr. 1, 4, 5, 7, 9, 10, 12, 15, 16, 17, 18, 25, 26 §§, rubr. närmast före 1, 4 §§; nya 4 a, 5 a, 17 a, 17 b §§
Ikraft: 1997‑01‑01 överg.best.
Förarbeten: prop. 1995/96:218, bet. 1996/97:TU6, rskr. 1996/97:34
Ändring, SFS 1997:287
Rubrik: Lag (1997:287) om ändring i postlagen (1993:1684)
Omfattning: ändr. 20 §
Ikraft: 1997‑10‑01
Ändring, SFS 1998:483
Rubrik: Lag (1998:483) om ändring i postlagen (1993:1684)
Omfattning: upph. 14 §; ändr. 1, 2, 3, 5, 5 a, 15, 17, 18 §§, rubr. närmast före 1 §; nya 1 a, 4 b, 5 b, 5 c, 7 a, 7 b §§, rubr. närmast före 1 a, 5 b, 7 a §§
Ikraft: 1998‑07‑01 överg.best.
Förarbeten: prop. 1997/98:127 Statens ansvar på postområdet (Kommunikationsdepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1997/98:TU13, rskr. 1997/98:304, EGTL15/98 s14
CELEX-nr: 397L0067 [ pdf ]
Ändring, SFS 1998:729
Rubrik: Lag (1998:729) om ändring i postlagen (1993:1684)
Omfattning: ändr. 21 §
Ikraft: 1998‑10‑24 överg.best.
Ändring, SFS 1999:421
Rubrik: Lag (1999:421) om ändring i postlagen (1993:1684)
Omfattning: ändr. 20 a §
Ikraft: 1999‑07‑01
Ändring, SFS 1999:571
Rubrik: Lag (1999:571) om ändring i postlagen (1993:1684)
Omfattning: ändr. 7 a, 25 §§; nya 3 a, 5 d, 7 c, 7 d, 16 a, 17 c §§
Ikraft: 1999‑07‑01
Förarbeten: prop. 1998/99:95 Postal infrastruktur (Näringsdepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1998/99:TU11 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 1998/99:237, EGTL15/98 s14
CELEX-nr: 397L0067 [ pdf ]
Ändring, SFS 2000:251
Rubrik: Lag (2000:251) om ändring i postlagen (1993:1684)
Omfattning: ändr. 7 d §
Ikraft: 2000‑07‑01
Förarbeten: bet. 1999/2000:BoU8 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 1999/2000:185
Ändring, SFS 2000:1290
Rubrik: Lag (2000:1290) om ändring i postlagen (1993:1684)
Omfattning: ändr. 20 a §
Ikraft: 2001‑01‑01
Förarbeten: prop. 1999/2000:126 En ny tullag (Finansdepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 2000/01:SkU3 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2000/01:71
Ändring, SFS 2001:1277
Rubrik: Lag (2001:1277) om ändring i postlagen (1993:1684)
Omfattning: upph. 1 a §, rubr. närmast före 1 a §; ändr. 2 §
Ikraft: 2002‑01‑01
Förarbeten: prop. 2001/02:34 Grundläggande kassaservice (Näringsdepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 2001/02:TU1 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2001/02:125
Ändring, SFS 2003:708
Rubrik: Lag (2003:708) om ändring i postlagen (1993:1684)
Omfattning: ändr. 20 §
Ikraft: 2004‑01‑01 överg.best.
Förarbeten: prop. 2002/03:99 Det nya Skatteverket (Finansdepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 2003/04:SkU2 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2003/04:17
Ändring, SFS 2004:832
Rubrik: Lag (2004:832) om ändring i postlagen (1993:1684)
Omfattning: ändr. 20 §
Ikraft: 2005‑01‑01
Ändring, SFS 2006:717
Rubrik: Lag (2006:717) om ändring i postlagen (1993:1684)
Omfattning: ändr. 16, 20 §§
Ikraft: 2006‑07‑01
Ändring, SFS 2008:597
Rubrik: Lag (2008:597) om ändring i postlagen (1993:1684)
Omfattning: ändr. 17 c §
Ikraft: 2008‑11‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2009:458
Rubrik: Lag (2009:458) om ändring i postlagen (1993:1684)
Omfattning: ändr. 21 §
Ikraft: 2009‑06‑30
Ändring, SFS 2009:994
Rubrik: Lag (2009:994) om ändring i postlagen (1993:1684)
Omfattning: ändr. 20 §
Ikraft: 2010‑01‑01
Ändring, SFS 2010:1045
Omfattning: upph.
Källa : Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2020-06-07 av Sören Öman