Hem: Teman: Förarbeten:

Lagen (1996:704) om ändring i lagen (1994:1565) om beskattning av privatinförsel av alkoholdrycker och tobaksvaror från land som är medlem i Europeiska unionen

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Lagen (1996:704) om ändring i lagen (1994:1565) om beskattning av privatinförsel av alkoholdrycker och tobaksvaror från land som är medlem i Europeiska unionen

» Läs lagen (1994:1565) om beskattning av privatinförsel av alkoholdrycker och tobaksvaror från land som är medlem i Europeiska unionen (senaste lydelse)

Förarbeten till SFS 1996:704 :
prop. 1995/96:166 Tullens befogenheter vid den inre gränsen (Finansdepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1995/96:SkU23 Tullens befogenheter vid den inre gränsen, rskr. 1995/96:288

Förarbeten till lagen (1994:1565) om beskattning av privatinförsel av alkoholdrycker och tobaksvaror från land som är medlem i Europeiska unionen och ändringar i lagen

Lag (1994:1565) om beskattning av viss privatinförsel
Departement: Finansdepartementet S6
Ikraft: 1995‑01‑01
Upphävd: 2004‑01‑01
Ändring, SFS 1995:614
Rubrik: Lag (1995:614) om ändring i lagen (1994:1565) om beskattning av privatinförsel av alkoholdrycker och tobaksvaror från land som är medlem i Europeiska unionen
Omfattning: ändr. 3 §
Ikraft: 1995‑07‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1996:704
Rubrik: Lag (1996:704) om ändring i lagen (1994:1565) om beskattning av privatinförsel av alkoholdrycker och tobaksvaror från land som är medlem i Europeiska unionen
Omfattning: ändr. 4, 5, 6 §§; nya 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 §§
Ikraft: 1996‑07‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1996:943
Rubrik: Lag (1996:943) om ändring i lagen (1994:1565) om beskattning av privatinförsel av alkoholdrycker och tobaksvaror från land som är medlem i Europeiska unionen
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 1997‑01‑01
Ändring, SFS 1996:966
Rubrik: Lag (1996:966) om ändring i lagen (1994:1565) om beskattning av privatinförsel av alkoholdrycker och tobaksvaror från land som är medlem i Europeiska unionen
Omfattning: ändr. 4 §
Ikraft: 1997‑01‑01
Förarbeten: prop. 1995/96:224, bet. 1996/97:BoU4, rskr. 1996/97:2
Ändring, SFS 1996:1224
Rubrik: Lag (1996:1224) om ändring i lagen (1994:1565) om beskattning av privatinförsel av alkoholdrycker och tobaksvaror från land som är medlem i Europeiska unionen
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 1997‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1997:333
Rubrik: Lag (1997:333) om ändring i lagen (1994:1565) om beskattning av privatinförsel av alkoholdrycker och tobaksvaror från land som är medlem i Europeiska unionen
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 1997‑07‑01
Ändring, SFS 1997:360
Rubrik: Lag (1997:360) om ändring i lagen (1994:1565) om beskattning av privatinförsel av alkoholdrycker och tobaksvaror från land som är medlem i Europeiska unionen
Omfattning: ändr. 8, 10 §§
Ikraft: 1997‑07‑01
Ändring, SFS 1997:444
Rubrik: Lag (1997:444) om ändring i lagen (1994:1565) om beskattning av privatinförsel av alkoholdrycker och tobaksvaror från land som är medlem i Europeiska unionen
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 1997‑08‑01 överg.best.
Förarbeten: prop. 1996/97:150, bet. 1996/97:FiU20, rskr. 1996/97:284
Ändring, SFS 1998:508
Rubrik: Lag (1998:508) om ändring i lagen (1994:1565) om beskattning av privatinförsel av alkoholdrycker och tobaksvaror från land som är medlem i Europeiska unionen
Omfattning: nuvarande 10, 11, 12, 13 §§ betecknas 17, 14, 15, 16 §§; ändr. 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, nya 17 §§; nya 10, 11, 12, 13, 18 §§
Ikraft: 1998‑07‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1998:1683
Rubrik: Lag (1998:1683) om ändring i lagen (1994:1565) om beskattning av privatinförsel av alkoholdrycker och tobaksvaror från land som är medlem i Europeiska unionen
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 1999‑01‑01 överg.best.
Förarbeten: prop. 1998/99:18 Vissa punktskatte- och tullfrågor (Finansdepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1998/99:SkU6 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 1998/99:68
Ändring, SFS 1999:1071
Rubrik: Lag (1999:1071) om ändring i lagen (1994:1565) om beskattning av privatinförsel av alkoholdrycker och tobaksvaror från land som är medlem i Europeiska unionen
Omfattning: ändr. 1, 3, 7 §§
Ikraft: 2000‑01‑01
Förarbeten: prop. 1998/99:127 Införsel av beskattade varor (Finansdepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1999/2000:SkU3 [ pdf ], rskr. 1999/2000:64
Ändring, SFS 1999:1329
Rubrik: Lag (1999:1329) om ändring i lagen (1994:1565) om beskattning av privatinförsel av alkoholdrycker och tobaksvaror från land som är medlem i Europeiska unionen
Omfattning: ändr. författningsrubr., 2 §
Ikraft: 2000‑01‑01
Ändring, SFS 2000:482
Rubrik: Lag (2000:482) om ändring i lagen (1994:1565) om beskattning av viss privatinförsel
Omfattning: ändr. 4, 17 §§
Ikraft: 2000‑07‑01 överg.best.
Förarbeten: prop. 1999/2000:105 Vissa punktskattefrågor (Finansdepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1999/2000:SkU22 [ pdf ], rskr. 1999/2000:246
Ändring, SFS 2000:544
Rubrik: Lag (2000:544) om ändring i lagen (1994:1565) om beskattning av viss privatinförsel
Omfattning: ändr. 1, 2 §§
Ikraft: 2000‑07‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2000:1153
Rubrik: Lag (2000:1153) om ändring i lagen (1994:1565) om beskattning av viss privatinförsel
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 2001‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2000:1230
Rubrik: Lag (2000:1230) om ändring i lagen (1994:1565) om beskattning av viss privatinförsel
Omfattning: ändr. 9 §; nya 9 a, 9 b §§
Ikraft: 2001‑01‑01
Förarbeten: prop. 1999/2000:124 En ny smugglingslag m.m. (Finansdepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 2000/01:JuU2 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2000/01:28
Ändring, SFS 2000:1299
Rubrik: Lag (2000:1299) om ändring i lagen (1994:1565) om beskattning av viss privatinförsel
Omfattning: ändr. 3 §
Ikraft: 2001‑01‑01
Förarbeten: prop. 1999/2000:126 En ny tullag (Finansdepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 2000/01:SkU3 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2000/01:71
Ändring, SFS 2001:824
Rubrik: Lag (2001:824) om ändring i lagen (1994:1565) om beskattning av viss privatinförsel
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 2001‑12‑01 överg.best.
Förarbeten: prop. 2000/01:144 Skatten på vin (Finansdepartementet) [ pdf|Ikon för riksdagen ], bet. 2001/02:SkU2 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2001/02:5
Ändring, SFS 2001:961
Rubrik: Lag (2001:961) om ändring i lagen (1994:1565) om beskattning av viss privatinförsel
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 2002‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2002:421
Rubrik: Lag (2002:421) om ändring i lagen (1994:1565) om beskattning av viss privatinförsel
Omfattning: ändr. 6 §
Ikraft: 2003‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2002:1000
Rubrik: Lag (2002:1000) om ändring i lagen (1994:1565) om beskattning av viss privatinförsel
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 2003‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2003:809
Rubrik: Lag (2003:809) om upphävande av lagen (1994:1565) om beskattning av viss privatinförsel
Omfattning: upph.
Källa : Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2020-06-07 av Sören Öman