Hem: Teman: Förarbeten:

Lagen (1996:703) om ändring i tullagen (1994:1550)

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Lagen (1996:703) om ändring i tullagen (1994:1550)

» Läs tullagen (1994:1550) (senaste lydelse)

Förarbeten till SFS 1996:703 :
prop. 1995/96:166 Tullens befogenheter vid den inre gränsen (Finansdepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1995/96:SkU23 Tullens befogenheter vid den inre gränsen, rskr. 1995/96:288

Förarbeten till tullagen (1994:1550) och ändringar i lagen

Tullag (1994:1550)
Departement: Finansdepartementet S7
Ikraft: 1995‑01‑01 överg.best.
Upphävd: 2001‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1995:761
Rubrik: Lag (1995:761) om ändring i tullagen (1994:1550)
Omfattning: ändr. 118 §; nya 6, 7 p ikrafttr.- och övergångsbest.
Ikraft: 1995‑07‑01
Ändring, SFS 1995:964
Rubrik: Lag (1995:964) om ändring i tullagen (1994:1550)
Omfattning: ändr. 87 §
Ikraft: 1995‑07‑01
Ändring, SFS 1995:1531
Rubrik: Lag (1995:1531) om ändring i tullagen (1994:1550)
Omfattning: ny 9 a §
Ikraft: 1996‑01‑01
Ändring, SFS 1996:88
Rubrik: Lag (1996:88) om ändring i tullagen (1994:1550)
Omfattning: ändr. 4 p övergångsbest.
Ikraft: 1996‑04‑01
Förarbeten: prop. 1995/96:52, bet. 1995/96:JuU12, rskr. 1995/96:146
Ändring, SFS 1996:703
Rubrik: Lag (1996:703) om ändring i tullagen (1994:1550)
Omfattning: upph. 4, 6, 7 p övergångsbest.; ändr. 6, 9 a, 66, 107 §§; nya 57 a, 57 b, 57 c, 57 d, 67 a, 67 b, 99 a §
Ikraft: 1996‑07‑01
Ändring, SFS 1996:1329
Rubrik: Lag (1996:1329) om ändring i tullagen (1994:1550)
Omfattning: ändr. 112 §
Ikraft: 1997‑01‑01
Ändring, SFS 1997:505
Rubrik: Lag (1997:505) om ändring i tullagen (1994:1550)
Omfattning: ändr. 30, 38, 69, 71, 72, 75, 88, 92 §§
Ikraft: 1997‑11‑01
Ändring, SFS 1997:1031
Rubrik: Lag (1997:1031) om ändring i tullagen (1994:1550)
Omfattning: ändr. 74, 99 §§
Ikraft: 1998‑01‑01
Förarbeten: prop. 1997/98:10 Skattemyndigheternas medverkan i brottsutredningar, m.m. (Finansdepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1997/98:SkU10, rskr. 1997/98:70
Ändring, SFS 1997:1046
Rubrik: Lag (1997:1046) om ändring i tullagen (1994:1550)
Omfattning: ändr. 38 §
Ikraft: 1998‑01‑01 överg.best.
Förarbeten: prop. 1997/98:33 Utfärdande av F-skattsedel, m.m. (Finansdepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1997/98:SkU9, rskr. 1997/98:71
Ändring, SFS 1997:1063
Rubrik: Lag (1997:1063) om ändring i tullagen (1994:1550)
Omfattning: ändr. 107, 118 §§
Ikraft: 1998‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1999:425
Rubrik: Lag (1999:425) om ändring i tullagen (1995:1550)
Omfattning: upph. 107 §; ändr. 2, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 31, 37, 38, 40, 41, 44, 47, 48, 55, 56, 57 a, 57 b, 57 d, 58, 59, 60, 61, 62, 64, 66, 67, 67 a, 67 b, 68, 69, 70, 71, 74, 75, 77, 78, 91, 94, 96, 98, 99, 99 a, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 108, 109, 110, 111, 113, 118, 119 §§
Ikraft: 1999‑07‑01 överg. best.
Ändring, SFS 1999:449
Rubrik: Lag (1999:449) om ändring i tullagen (1994:1550)
Omfattning: upph. 51 §; ändr. 45, 46, 52, 57, 117 §§
Ikraft: 1999‑07‑01
Ändring, SFS 1999:1375
Rubrik: Lag (1999:1375) om ändring i tullagen (1994:1550)
Omfattning: ändr. 30, 33, 39, 106 §§
Ikraft: 2000‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2000:1281
Omfattning: upph.
Källa : Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2020-06-07 av Sören Öman