Hem: Teman: Förarbeten:

Förordningen (1996:702) om Tullverkets befogenheter vid Sveriges gräns mot ett annat land inom Europeiska unionen

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Förordningen (1996:702) om Tullverkets befogenheter vid Sveriges gräns mot ett annat land inom Europeiska unionen

» Läs förordningen (1996:702) om Tullverkets befogenheter vid Sveriges gräns mot ett annat land inom Europeiska unionen (senaste lydelse)

Förarbeten till SFS 1996:702 :
Jfr prop. 1995/96:166 Tullens befogenheter vid den inre gränsen (Finansdepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1995/96:SkU23 Tullens befogenheter vid den inre gränsen, rskr. 1995/96:288

Ändringar i förordningen (1996:702) om Tullverkets befogenheter vid Sveriges gräns mot ett annat land inom Europeiska unionen

Förordning (1996:702) om Tullverkets befogenheter vid Sveriges gräns mot ett annat land inom Europeiska unionen
Departement: Finansdepartementet S3
Ikraft: 1996‑07‑01
Ändring, SFS 1999:539
Rubrik: Förordning (1999:539) om ändring i förordningen (1996:702) om Tullverkets befogenheter vid Sveriges gräns mot ett annat land inom Europeiska unionen, m.m.
Omfattning: ändr. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 §§
Ikraft: 1999‑07‑01
Ändring, SFS 2000:1316
Rubrik: Förordning (2000:1316) om ändring i förordningen (1996:702) om Tullverkets befogenheter vid Sveriges gräns mot ett annat land inom Europeiska unionen, m.m.
Omfattning: ändr. författningsrubr., 1, 2, 3 §§
Ikraft: 2001‑01‑01
Ändring, SFS 2004:213
Rubrik: Förordning (2004:213) om ändring i förordningen (1996:702) om Tullverkets befogenheter vid Sveriges gräns mot ett annat land inom Europeiska unionen
Omfattning: ändr. 4, 5 §§
Ikraft: 2004‑07‑01
Ändring, SFS 2014:1196
Rubrik: Förordning (2014:1196) om ändring i förordningen (1996:702) om Tullverkets befogenheter vid Sveriges gräns mot ett annat land inom Europeiska unionen
Omfattning: ändr. 7 §
Ikraft: 2015‑01‑01
Källa : Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2020-06-07 av Sören Öman