Hem: Teman: Förarbeten:

Lagen (1996:701) om Tullverkets befogenheter vid Sveriges gräns mot ett annat land inom Europeiska unionen

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Lagen (1996:701) om Tullverkets befogenheter vid Sveriges gräns mot ett annat land inom Europeiska unionen

» Läs lagen (1996:701) om Tullverkets befogenheter vid Sveriges gräns mot ett annat land inom Europeiska unionen (senaste lydelse)

Förarbeten till SFS 1996:701 :
prop. 1995/96:166 Tullens befogenheter vid den inre gränsen (Finansdepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1995/96:SkU23 Tullens befogenheter vid den inre gränsen, rskr. 1995/96:288

Förarbeten till lagen (1996:701) om Tullverkets befogenheter vid Sveriges gräns mot ett annat land inom Europeiska unionen och ändringar i lagen

Lag (1996:701) om Tullverkets befogenheter vid Sveriges gräns mot ett annat land inom Europeiska unionen
Departement: Finansdepartementet S3
Ikraft: 1996‑07‑01
Ändring, SFS 1996:944
Rubrik: Lag (1996:944) om ändring i lagen (1996:701) om Tullverkets befogenheter vid Sveriges gräns mot ett annat land inom Europeiska unionen
Omfattning: ändr. 3 §
Ikraft: 1997‑01‑01
Ändring, SFS 1998:509
Rubrik: Lag (1998:509) om ändring i lagen (1996:701) om Tullverkets befogenheter vid Sveriges gräns mot ett annat land inom Europeiska unionen
Omfattning: ändr. 3, 7 §§
Ikraft: 1998‑07‑01
Ändring, SFS 1998:1446
Rubrik: Lag (1998:1446) om ändring i lagen (1996:701) om Tullverkets befogenheter vid Sveriges gräns mot ett annat land inom Europeiska unionen
Omfattning: ändr. 3, 4, 7 §§
Ikraft: 1999‑01‑01
Ändring, SFS 1999:57
Rubrik: Lag (1999:57) om ändring i lagen (1996:701) om Tullverkets befogenheter vid Sveriges gräns mot ett annat land inom Europeiska unionen
Omfattning: ändr. 3, 4, 7 §§
Ikraft: 1999‑04‑01
Förarbeten: prop. 1997/98:183 Kontroll av syntetiska droger m.m. (Socialdepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1998/99:SoU5 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 1998/99:139
Ändring, SFS 1999:434
Rubrik: Lag (1999:434) om ändring i lagen (1996:701) om Tullverkets befogenheter vid Sveriges gräns mot ett annat land inom Europeiska unionen
Omfattning: ändr. 4, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22 §§; nya 17 a, 17 b, 17 c, 17 d §§
Ikraft: 1999‑07‑01 överg.best.
Förarbeten: prop. 1998/99:79 Tullagens överklaganderegler, m.m. (Finansdepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1998/99:SkU19 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 1998/99:242
Ändring, SFS 1999:1008
Rubrik: Lag (1999:1008) om ändring i lagen (1996:701) om Tullverkets befogenheter vid Sveriges gräns mot ett annat land inom Europeiska unionen
Omfattning: ändr. 4 §
Ikraft: 2000‑01‑01
Förarbeten: prop. 1998/99:134 Vissa alkoholfrågor, m.m. (Socialdepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1999/2000:SoU4 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 1999/2000:42
Ändring, SFS 1999:1330
Rubrik: Lag (1999:1330) om ändring i lagen (1996:701) om Tullverkets befogenheter vid Sveriges gräns mot ett annat land inom Europeiska unionen
Omfattning: ändr. 3, 7 §§
Ikraft: 2000‑01‑01
Ändring, SFS 2000:266
Rubrik: Lag (2000:266) om ändring i lagen (1996:701) om Tullverkets befogenheter vid Sveriges gräns mot ett annat land inom Europeiska unionen
Omfattning: ändr. 3 §
Ikraft: 2000‑07‑01
Ändring, SFS 2000:1067
Rubrik: Lag (2000:1067) om ändring i lagen (1996:701) om Tullverkets befogenheter vid Sveriges gräns mot ett annat land inom Europeiska unionen
Omfattning: ändr. 3 §
Ikraft: 2001‑01‑01
Ändring, SFS 2000:1232
Rubrik: Lag (2000:1232) om ändring i lagen (1996:701) om Tullverkets befogenheter vid Sveriges gräns mot ett annat land inom Europeiska unionen
Omfattning: ändr. 4, 7, 8, 9, 11, 12, 17, 20 §§; ny 20 a §
Ikraft: 2001‑01‑01
Förarbeten: prop. 1999/2000:124 En ny smugglingslag m.m. (Finansdepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 2000/01:JuU2 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2000/01:28
Ändring, SFS 2000:1301
Rubrik: Lag (2000:1301) om ändring i lagen (1996:701) om Tullverkets befogenheter vid Sveriges gräns mot ett annat land inom Europeiska unionen
Omfattning: ändr. 13, 18 §§
Ikraft: 2001‑01‑01
Förarbeten: prop. 1999/2000:126 En ny tullag (Finansdepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 2000/01:SkU3 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2000/01:71
Ändring, SFS 2002:885
Rubrik: Lag (2002:885) om ändring i lagen (1996:701) om Tullverkets befogenheter vid Sveriges gräns mot ett annat land inom Europeiska unionen
Omfattning: ändr. 17 d §
Ikraft: 2003‑01‑01
Förarbeten: prop. 2002/03:10, bet. 2002/03:SkU3 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2002/02:20
Ändring, SFS 2003:811
Rubrik: Lag (2003:811) om ändring i lagen (1996:701) om Tullverkets befogenheter vid Sveriges gräns mot ett annat land inom Europeiska unionen
Omfattning: ändr. 3, 4, 7, 8, 17 a, 17 b, 17 c, 18 §§
Ikraft: 2004‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2004:208
Rubrik: Lag (2004:208) om ändring i lagen (1996:701) om Tullverkets befogenheter vid Sveriges gräns mot ett annat land inom Europeiska unionen
Omfattning: ändr. 9, 11 §§
Ikraft: 2004‑07‑01
Ändring, SFS 2004:233
Rubrik: Lag (2004:233) om ändring i lagen (1996:701) om Tullverkets befogenheter vid Sveriges gräns mot ett annat land inom Europeiska unionen
Omfattning: ändr. 3, 7 §§
Ikraft: 2004‑06‑01
Ändring, SFS 2010:1628
Rubrik: Lag (2010:1628) om ändring i lagen (1996:701) om Tullverkets befogenheter vid Sveriges gräns mot ett annat land inom Europeiska unionen
Omfattning: ändr. 3 §
Ikraft: 2011‑01‑01
Ändring, SFS 2011:468
Rubrik: Lag (2011:468) om ändring i lagen (1996:701) om Tullverkets befogenheter vid Sveriges gräns mot ett annat land inom Europeiska unionen
Omfattning: ändr. 18 §
Ikraft: 2011‑07‑01
CELEX-nr: 32008L0051 [ pdf ]
Ändring, SFS 2012:307
Rubrik: Lag (2012:307) om ändring i lagen (1996:701) om Tullverkets befogenheter vid Sveriges gräns mot ett annat land inom Europeiska unionen
Omfattning: ändr. 19 §
Ikraft: 2012‑07‑01
Ändring, SFS 2012:640
Rubrik: Lag (2012:640) om ändring i lagen (1996:701) om Tullverkets befogenheter vid Sveriges gräns mot ett annat land inom Europeiska unionen
Omfattning: ändr. 21, 22 §§
Ikraft: 2013‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2014:673
Rubrik: Lag (2014:673) om ändring i lagen (1996:701) om Tullverkets befogenheter vid Sveriges gräns mot ett annat land inom Europeiska unionen
Omfattning: ändr. 12 §
Ikraft: 2015‑01‑01
Ändring, SFS 2014:800
Rubrik: Lag (2014:800) om ändring i lagen (1996:701) om Tullverkets befogenheter vid Sveriges gräns mot ett annat land inom Europeiska unionen
Omfattning: ändr. 3, 4, 19 §§
Ikraft: 2014‑09‑02
Ändring, SFS 2014:1497
Rubrik: Lag (2014:1497) om ändring i lagen (1996:701) om Tullverkets befogenheter vid Sveriges gräns mot ett annat land inom Europeiska unionen
Omfattning: ändr. 3, 7 §§
Ikraft: 2015‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2016:269
Rubrik: Lag (2016:269) om ändring i lagen (1996:701) om Tullverkets befogenheter vid Sveriges gräns mot ett annat land inom Europeiska unionen
Omfattning: ändr. 4, 8, 9, 11, 13, 17, 18 §§
Ikraft: 2016‑05‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2017:426
Rubrik: Lag (2017:426) om ändring i lagen (1996:701) om Tullverkets befogenheter vid Sveriges gräns mot ett annat land inom Europeiska unionen
Omfattning: ändr. 3 §
Ikraft: 2017‑07‑01
Ändring, SFS 2017:626
Rubrik: Lag (2017:626) om ändring i lagen (1996:701) om Tullverkets befogenheter vid Sveriges gräns mot ett annat land inom Europeiska unionen
Omfattning: ändr. 3, 17 a, 17 c §§
Ikraft: 2017‑11‑01
Ändring, SFS 2018:1187
Rubrik: Lag (2018:1187) om ändring i lagen (1996:701) om Tullverkets befogenheter vid Sveriges gräns mot ett annat land inom Europeiska unionen
Omfattning: ändr. 15 §
Ikraft: 2018‑08‑01
Ändring, SFS 2018:1703
Rubrik: Lag (2018:1703) om ändring i lagen (1996:701) om Tullverkets befogenheter vid Sveriges gräns mot ett annat land inom Europeiska unionen
Omfattning: ändr. 16 §
Ikraft: 2019‑01‑01
Ändring, SFS 2018:2090
Rubrik: Lag (2018:2090) om ändring i lagen (1996:701) om Tullverkets befogenheter vid Sveriges gräns mot ett annat land inom Europeiska unionen
Omfattning: ändr. 3 §
Ikraft: 2019‑07‑01
Ändring, SFS 2020:860
Rubrik: Lag (2020:860) om ändring i lagen (1996:701) om Tullverkets befogenheter vid Sveriges gräns mot ett annat land inom Europeiska unionen
Omfattning: ändr. 3 §
Ikraft: 2021‑02‑01
Källa : Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2020-06-07 av Sören Öman