Hem: Teman: Förarbeten:

Lagen (1996:697) om ändring i lagen (1983:1092) med reglemente för Allmänna pensionsfonden

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Lagen (1996:697) om ändring i lagen (1983:1092) med reglemente för Allmänna pensionsfonden

» Läs lagen (1983:1092) med reglemente för Allmänna pensionsfonden (senaste lydelse)

Förarbeten till SFS 1996:697 :
prop. 1995/96:171 En sjätte AP-fondstyrelse m.m. (Finansdepartementet) [ pdf|Ikon för riksdagen ], bet. 1995/96:NU24 En sjätte AP-fondstyrelse m.m., rskr. 1995/96:284

Förarbeten till lagen (1983:1092) med reglemente för Allmänna pensionsfonden och ändringar i lagen

Lag (1983:1092) med reglemente för Allmänna pensionsfonden
Departement: Finansdepartementet V
Ikraft: 1984‑01‑01 överg.best.
Förarbeten: prop. 1983/84:50 om löntagarfonder [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1983/84:FiU20 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1983/84:122
Upphävd: 2000‑05‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1984:191
Rubrik: Lag (1984:191) om ändring i lagen (1983:1092) med reglemente för allmänna pensionsfonden
Omfattning: ändr. 30, 35 §§
Ikraft: 1984‑05‑30
Förarbeten: prop. 1983/84:84 om kooperationens kapitalförsörjning, m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1983/84:NU24 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1983/84:241
Ändring, SFS 1984:435
Rubrik: Lag (1984:435) om ändring i lagen (1983:1092) med reglemente för allmänna pensionsfonden
Omfattning: ändr. 12, 18–20 §§; ny 15 a §
Ikraft: 1984‑07‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1984:704
Rubrik: Lag (1984:704) om ändring i lagen (1983:1092) med reglemente för allmänna pensionsfonden
Omfattning: ändr. ikrafttr.best.
Ikraft: 1984‑07‑01
Förarbeten: prop. 1983/84:135 om industriell tillväxt och förnyelse [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1983/84:NU42 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1983/84:379
Ändring, SFS 1984:864
Rubrik: Lag (1984:864) om ändring i lagen (1983:1092) med reglemente för allmänna pensionsfonden
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 1985‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1984:1034
Rubrik: Lag (1984:1034) om ändring i lagen (1983:1092) med reglemente för allmänna pensionsfonden
Omfattning: ändr. 26 §
Ikraft: 1985‑01‑01
Ändring, SFS 1987:547
Rubrik: Lag (1987:547) om ändring i lagen (1983:1092) med reglemente för allmänna pensionsfonden
Omfattning: ändr. 7 p övergångsbest.
Ikraft: 1987‑07‑01
Förarbeten: prop. 1986/87:74 om näringspolitik inför 1990-talet [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1986/87:NU30 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1986/87:271
Ändring, SFS 1987:644
Rubrik: Lag (1987:644) om ändring i lagen (1983:1092) med reglemente för allmänna pensionsfonden
Omfattning: ändr. 12, 18 §§
Ikraft: 1987‑07‑01
Förarbeten: prop. 1986/87:12 om ny banklagstiftning [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1986/87:NU36 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1986/87:356
Ändring, SFS 1987:1326
Rubrik: Lag (1987:1326) om ändring i lagen (1983:1092) med reglemente för allmänna pensionsfonden
Omfattning: ändr. 12, 15 a, 16, 17, 24, 35, 36, 39, 43 §§; ny 15 b §
Ikraft: 1988‑02‑01
Förarbeten: prop. 1987/88:11 om ändringar i reglementet för allmänna pensionsfonden, m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], NU 1987/88:10, rskr 1987/88:111
Ändring, SFS 1988:747
Rubrik: Lag (1988:747) om ändring i lagen (1983:1092) med reglemente för allmänna pensionsfonden
Omfattning: ändr. 1, 2, 4, 26, 28–33, 35, 37, 40–43 §§, huvudrubr. närmast före 26 §
Ikraft: 1988‑07‑01 överg.best.
Förarbeten: prop. 1987/88:167 om en femte AP-fondstyrelse [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], NU 1987/88:42, rskr 1987/88:406
Ändring, SFS 1988:1301
Rubrik: Lag (1988:1301) om ändring i lagen (1983:1092) med reglemente för allmänna pensionsfonden
Omfattning: ändr. 4, 30, 31 §§
Ikraft: 1989‑01‑01
Förarbeten: prop. 1987/88:124 om god man och förvaltare [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1988/89:LU9 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1988/89:10
Ändring, SFS 1988:1545
Rubrik: Lag (1988:1545) om ändring i lagen (1983:1092) med reglemente för allmänna pensionsfonden
Omfattning: ändr. 12, 15 a §§
Ikraft: 1989‑01‑01
Ändring, SFS 1989:512
Rubrik: Lag (1989:512) om ändring i lagen (1983:1092) med reglemente för allmänna pensionsfonden
Omfattning: ändr. 15 a, 35 §§
Ikraft: 1989‑07‑01
Ändring, SFS 1989:1038
Rubrik: Lag (1989:1038) om ändring i lagen (1983:1092) med reglemente för allmänna pensionsfonden
Omfattning: ändr. 12 §
Ikraft: 1990‑01‑01
Förarbeten: prop. 1989/90:27, 1989/90:NU12, rskr 1989/90:92
Ändring, SFS 1990:732
Rubrik: Lag (1990:732) om ändring i lagen (1983:1092) med reglemente för allmänna pensionsfonden
Omfattning: ändr. 7 p övergångsbest.
Ikraft: 1990‑07‑01
Förarbeten: prop. 1989/90:88 om vissa näringspolitiska frågor [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], 1989/90:NU30, rskr 1989:90:326
Ändring, SFS 1990:1355
Rubrik: Lag (1990:1355) om ändring i lagen (1983:1092) med reglemente för allmänna pensionsfonden
Omfattning: ny 44 §
Ikraft: 1991‑02‑01
Förarbeten: prop. 1990/91:42 om insiderhandel [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], 1990/91:NU15, rskr 1990/91:84
Ändring, SFS 1991:993
Rubrik: Lag (1991:993) om ändring i lagen (1983:1092) med reglemente för allmänna pensionsfonden
Omfattning: ändr. 12 §
Ikraft: 1991‑08‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1991:1091
Rubrik: Lag (1991:1091) om ändring i lagen (1983:1092) med reglemente för allmänna pensionsfonden
Omfattning: ändr. 16, 17, 25, 42, 43 §§; ny 12 a §
Ikraft: 1991‑08‑01
Ändring, SFS 1991:1857
Rubrik: Lag (1991:1857) om ändring i lagen (1983:1092) med reglemente för allmänna pensionsfonden
Omfattning: upph. 27, 31, 36, 38, 41 §§, 3, 7 p övergångsbest.; ändr. 1, 2, 12, 21, 28, 29, 32, 33, 37, 40, 42, 43 §§, huvudrubr. närmast före 26 §; ny rubr. närmast före 44 §; omtryck
Ikraft: 1992‑01‑01 överg.best.
Förarbeten: prop. 1991/92:36 om avveckling av löntagarfonderna [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], 1991/92:FiU9, rskr 1991/92:91
Ändring, SFS 1992:552
Rubrik: Lag (1992:552) om ändring i lagen (1983:1092) med reglemente för Allmänna pensionsfonden
Omfattning: ändr. 14, 37 §§
Ikraft: 1993‑01‑01 överg.best.
Förarbeten: prop. 1991/92:113 om börslagstiftning m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], 1991/92:NU26, rskr 1991/92:321
Ändring, SFS 1992:692
Rubrik: Lag (1992:692) om ändring i lagen (1983:1092) med reglemente för Allmänna pensionsfonden
Omfattning: ny 8 p övergångsbest. till 1991:1857
Ikraft: 1992‑07‑01
Förarbeten: 1991/92:FiU21, rskr 1991/92:339
Ändring, SFS 1992:1627
Rubrik: Lag (1992:1627) om ändring i lagen (1983:1092) med reglemente för Allmänna pensionsfonden
Omfattning: ändr. 12 §
Ikraft: 1993‑07‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1993:177
Rubrik: Lag (1993:177) om ändring i lagen (1983:1092) med reglemente för Allmänna pensionsfonden
Omfattning: ny 9 p övergångsbest. till 1991:1857
Ikraft: 1993‑04‑15
Ändring, SFS 1993:542
Rubrik: Lag (1993:542) om ändring i lagen (1983:1092) med reglemente för Allmänna pensionsfonden
Omfattning: upph. 17, 18, 19, 20, 40, 42 §§, rubr. närmast före 42 §; ändr. 1, 11, 15 a, 16, 21, 24, 25, 30,32, 34, 43, 44 §§, 2, 4 p övergångsbest. till 1991:1857; nya 7 a, 16 a, 45 §§, rubr. närmast före 45 §
Ikraft: 1993‑07‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1993:547
Rubrik: Lag (1993:547) om ändring i lagen (1992:1627) om ändring i lagen (1983:1092) med reglemente för Allmänna pensionsfonden
Omfattning: ändr. 12 §, ikrafttr.- och övergångsbest. till 1992:1627
Ikraft: 1993‑07‑01
Ändring, SFS 1993:867
Rubrik: Lag (1993:867) om ändring i lagen (1983:1092) med reglemente för Allmänna pensionsfonden
Omfattning: ny p 10 i överg.best. till 1991:1857
Ikraft: 1993‑07‑01
Ändring, SFS 1994:1078
Rubrik: Lag (1994:1078) om ändring i lagen (1983:1092) med reglemente för Allmänna pensionsfonden
Omfattning: nya 11, 12 p; upph. 2–12 p övergångsbest. till 1991:1857
Ikraft: 1994‑07‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1994:1749
Rubrik: Lag (1994:1749) om ändring i lagen (1983:1092) med reglemente för Allmänna pensionsfonden
Omfattning: ändr. 1, 2 §§
Ikraft: 1995‑01‑01
Ändring, SFS 1995:855
Rubrik: Lag (1995:855) om fortsatt giltighet av vissa övergångsbestämmelser till lagen (1983:1092) med reglemente för Allmänna pensionsfonden
Omfattning: forts. giltighet av 2, 3, 4 p övergångsbest. till 1991:1857
Ändring, SFS 1995:856
Rubrik: Lag (1995:856) om ändring i lagen (1983:1092) med reglemente för Allmänna pensionsfonden
Omfattning: ändr. 3 p övergångsbest. till 1991:1857, övergångsbest. till 1994:1078
Ikraft: 1995‑07‑01
Ändring, SFS 1996:697
Rubrik: Lag (1996:697) om ändring i lagen (1983:1092) med reglemente för Allmänna pensionsfonden
Omfattning: upph. 2, 3, 4 p övergångsbest. till 1991:1857; ändr. 1, 12, 15 a, 16, 25, 26, 29, 32, 43, 45 §§, huvudrubr. närmast före 26 §; nya 31, 36 §§
Ikraft: 1996‑07‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1996:1020
Rubrik: Lag (1996:1020) om ändring i lagen (1983:1092) med reglemente för Allmännna pensionsfonden
Omfattning: ändr. 44 §
Ikraft: 1997‑01‑01
Ändring, SFS 1996:1345
Rubrik: Lag (1996:1345) om ändring i lagen (1983:1092) med reglemente för Allmänna pensionsfonden
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 1998‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1997:952
Rubrik: Lag (1997:952) om ändring i lagen (1996:1345) om ändring i lagen (1983:1092) med reglemente för Allmänna pensionsfonden
Omfattning: ändr. 1 § i 1996:1345
Ändring, SFS 1997:1034
Rubrik: Lag (1997:1034) om ändring i lagen (1983:1092) med reglemente för Allmänna pensionsfonden
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 1998‑01‑01 överg.best.
Förarbeten: prop. 1997/98:33 Utfärdande av F-skattsedel, m.m. (Finansdepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1997/98:SkU9, rskr. 1997/98:71
Ändring, SFS 1998:29
Rubrik: Lag (1998:29) om ändring i lagen (1983:1092) med reglemente för Allmänna pensionsfonden
Omfattning: ändr. 15 a, 15 b §§
Ikraft: 1998‑09‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1998:660
Rubrik: Lag (1998:660) om ändring i lagen (1998:29) om ändring i lagen (1983:1092) med reglemente för Allmänna pensionsfonden
Omfattning: ändr. ikrafttr.- och övergångsbest. till 1998:29
Ändring, SFS 1998:711
Rubrik: Lag (1998:711) om ändring i lagen (1983:1092) med reglemente för Allmänna pensionsfonden
Omfattning: ändr. 1, 2, 3, 4 §§, rubr. närmast före 44, 45 §§; nya 43 a, 43 b, 43 c, 43 d, 43 e, 43 f, 43 g, 43 h, 43 i §§, rubr. närmast före 43 a §
Ikraft: 1998‑07‑01 överg.best.
Förarbeten: prop. 1997/98:151 Inkomstgrundad ålderspension, m.m. (Socialdepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1997/98:SfU13, rskr. 1997/98:315, 1997/98:316
Ändring, SFS 1998:1771
Rubrik: Lag (1998:1771) om ändring i lagen (1998:711) om ändring i lagen (1983:1092) med reglemente för Allmänna pensionsfonden
Omfattning: ändr. 1 § i 1998:711
Förarbeten: prop. 1998/99:1 Budgetpropositionen för 1999 (Finansdepartementet) [ pdf|Ikon för riksdagen ] ålderspensionssyst., bet. 1998/99:SfU1 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 1998/99:101
Ändring, SFS 1999:318
Rubrik: Lag (1999:318) om ändring i lagen (1983:1092) med reglemente för Allmänna pensionsfonden
Omfattning: ändr. 45 §; ny 36 a §
Ikraft: 1999‑07‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1999:1306
Rubrik: Lag (1999:1306) om ändring i lagen (1983:1092) med reglemente för Allmänna pensionsfonden
Omfattning: ändr. 1, 43 a, 43 b, 43 c, 43 e, 43 g §§
Ikraft: 2000‑01‑01
Ändring, SFS 2000:194
Omfattning: upph.
Källa : Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2020-06-07 av Sören Öman