Hem: Teman: Förarbeten:

Lagen (1996:694) om ändring i lagen (1996:655) om ändring i lagen (1990:325) om självdeklaration och kontrolluppgifter

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Lagen (1996:694) om ändring i lagen (1996:655) om ändring i lagen (1990:325) om självdeklaration och kontrolluppgifter

Förarbeten till SFS 1996:694 :
prop. 1995/96:198 Ekonomisk-politiska åtgärder på skatte- och avgiftsområdet (Finansdepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1995/96:SkU31 Ekonomisk-politiska åtgärder på skatte- och avgiftsområdet, rskr. 1995/96:305

Senast uppdaterad 2020-06-07 av Sören Öman