Hem: Teman: Förarbeten:

Lagen (1996:692) om ändring i lagen (1994:1852) om beräkning av statlig inkomstskatt på förvärvsinkomster vid 1996–1999 års taxeringar

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Lagen (1996:692) om ändring i lagen (1994:1852) om beräkning av statlig inkomstskatt på förvärvsinkomster vid 1996–1999 års taxeringar

» Läs lagen (1994:1852) om beräkning av statlig inkomstskatt på förvärvsinkomster vid 1996-1999 års taxeringar (senaste lydelse)

Förarbeten till SFS 1996:692 :
prop. 1995/96:198 Ekonomisk-politiska åtgärder på skatte- och avgiftsområdet (Finansdepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1995/96:SkU31 Ekonomisk-politiska åtgärder på skatte- och avgiftsområdet, rskr. 1995/96:305

Förarbeten till lagen (1994:1852) om beräkning av statlig inkomstskatt på förvärvsinkomster vid 1996–1999 års taxeringar och ändringar i lagen

Lag (1994:1852) om beräkning av statlig inkomstskatt på förvärvsinkomster vid 1996–1999 års taxeringar
Departement: Finansdepartementet S5
Ikraft: 1995‑01‑01 överg.best.
Upphävd: 2000‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1995:654
Rubrik: Lag (1995:654) om ändring i lagen (1994:1852) om beräkning av statlig inkomstskatt på förvärvsinkomster vid 1996–1999 års taxeringar
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 1995‑07‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1996:692
Rubrik: Lag (1996:692) om ändring i lagen (1994:1852) om beräkning av statlig inkomstskatt på förvärvsinkomster vid 1996–1999 års taxeringar
Omfattning: ändr. 2, 3 §§
Ikraft: 1996‑07‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1996:1170
Rubrik: Lag (1996:1170) om ändring i lagen (1994:1852) om beräkning av statlig inkomstskatt på förvärvsinkomster vid 1996–1999 års taxeringar
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 1997‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1997:776
Rubrik: Lag (1997:776) om ändring i lagen (1994:1852) om beräkning av statlig inkomstskatt på förvärvsinkomster vid 1996–1999 års taxeringar
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 1997‑11‑15 överg.best.
Ändring, SFS 1999:1290
Rubrik: Lag (1999:1290) om upphävande av lagen (1994:1852) om beräkning av statlig inkomstskatt på förvärvsinkomster vid 1996–1999 års taxeringar
Omfattning: upph.
Förarbeten: prop. 1999/2000:2 Inkomstskattelagen (Finansdepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1999/2000:SkU2 [ pdf ], rskr. 1999/2000:117
Källa : Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2020-06-07 av Sören Öman