Hem: Teman: Förarbeten:

Lagen (1996:69) om ändring i lagen (1988:254) om förbud beträffande knivar och andra farliga föremål

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Lagen (1996:69) om ändring i lagen (1988:254) om förbud beträffande knivar och andra farliga föremål

» Läs lagen (1988:254) om förbud beträffande knivar och andra farliga föremål (senaste lydelse)

Förarbeten till SFS 1996:69 :
prop. 1995/96:52, bet. 1995/96:JuU12 Ny vapenlag, rskr. 1995/96:146

Förarbeten till lagen (1988:254) om förbud beträffande knivar och andra farliga föremål och ändringar i lagen

Lag (1988:254) om förbud beträffande knivar och andra farliga föremål
Departement: Justitiedepartementet L4
Ikraft: 1988‑06‑01
Förarbeten: prop. 1987/88:98 om knivförbud i vissa fall m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1987/88:JuU40 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1987/88:254
Ändring, SFS 1990:413
Rubrik: Lag (1990:413) om ändring i lagen (1988:254) om förbud mot att i vissa fall inneha knivar och andra farliga föremål
Omfattning: ändr. författningsrubr., 1, 2, 5 §§
Ikraft: 1990‑07‑01
Förarbeten: prop. 1989/90:129 om ett utvidgat knivförbud m. m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1989/90:JuU35 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1989/90:287
Ändring, SFS 1996:69
Rubrik: Lag (1996:69) om ändring i lagen (1988:254) om förbud beträffande knivar och andra farliga föremål
Omfattning: ändr. 3 §
Ikraft: 1996‑04‑01
Förarbeten: prop. 1995/96:52, bet. 1995/96:JuU12 Ny vapenlag, rskr. 1995/96:146
Ändring, SFS 2000:148
Rubrik: Lag (2000:148) om ändring i lagen (1988:254) om förbud beträffande knivar och andra farliga föremål
Omfattning: ändr. 1, 4 §§
Ikraft: 2000‑07‑01
Förarbeten: prop. 1999/2000:27 En skärpt vapenlagstiftning (Justitiedepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1999/2000:JuU9 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 1999/2000:150
Källa : Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2020-06-07 av Sören Öman