Hem: Teman: Förarbeten:

Lagen (1996:689) om ändring i lagen (1982:1201) om skatt på viss elektrisk kraft

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Lagen (1996:689) om ändring i lagen (1982:1201) om skatt på viss elektrisk kraft

» Läs lagen (1982:1201) om skatt på viss elektrisk kraft (senaste lydelse)

Förarbeten till SFS 1996:689 :
prop. 1995/96:198 Ekonomisk-politiska åtgärder på skatte- och avgiftsområdet (Finansdepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1995/96:SkU31 Ekonomisk-politiska åtgärder på skatte- och avgiftsområdet, rskr. 1995/96:305

Förarbeten till lagen (1982:1201) om skatt på viss elektrisk kraft och ändringar i lagen

Lag (1982:1201) om skatt på viss elektrisk kraft
Departement: Finansdepartementet S6
Förarbeten: prop. 1982/83:50 om vissa ekonomisk-politiska åtgärder m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ] bil. 2, bet. 1982/83:SkU15 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1982/83:106
Upphävd: 1997‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1984:163
Rubrik: Lag (1984:163) om ändring i lagen(1982:1201) om skatt på viss elektrisk kraft
Omfattning: upph. 8 §; ändr. 2, 7 §§; omtryck
Ikraft: 1984‑07‑01
Ändring, SFS 1984:997
Rubrik: Lag (1984:997) om ändring i lagen (1982:1201) om skatt på viss elektrisk kraft
Omfattning: ändr. 4, 7 §§
Ikraft: 1985‑01‑01
Förarbeten: prop. 1984/85:64 om ändringar i energibeskattningen [ pdf|Ikon för riksdagen ], bet. 1984/85:SkU19 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1984/85:79
Ändring, SFS 1993:482
Rubrik: Lag (1993:482) om ändring i lagen (1982:1201) om skatt på viss elektrisk kraft
Omfattning: ändr. 3 §
Ikraft: 1993‑07‑01
Ändring, SFS 1995:913
Rubrik: Lag (1995:913) om ändring i lagen (1982:1201) om skatt på viss elektrisk kraft
Omfattning: ändr. 5 §
Ikraft: 1996‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1996:689
Rubrik: Lag (1996:689) om ändring i lagen (1982:1201) om skatt på viss elektrisk kraft
Omfattning: ändr. 5 §
Ikraft: 1996‑09‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1996:1221
Rubrik: Lag (1996:1221) om upphävande av lagen (1982:1201) om skatt på viss elektrisk kraft
Omfattning: upph.
Källa : Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2020-06-07 av Sören Öman