Hem: Teman: Förarbeten:

Lagen (1996:688) om ändring i lagen (1983:1104) om särskild skatt för elektrisk kraft från kärnkraftverk

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Lagen (1996:688) om ändring i lagen (1983:1104) om särskild skatt för elektrisk kraft från kärnkraftverk

» Läs lagen (1983:1104) om särskild skatt för elektrisk kraft från kärnkraftverk (senaste lydelse)

Förarbeten till SFS 1996:688 :
prop. 1995/96:198 Ekonomisk-politiska åtgärder på skatte- och avgiftsområdet (Finansdepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1995/96:SkU31 Ekonomisk-politiska åtgärder på skatte- och avgiftsområdet, rskr. 1995/96:305

Förarbeten till lagen (1983:1104) om särskild avgift för elektrisk kraft från kärnkraftverk och ändringar i lagen

Lag (1983:1104) om särskild skatt för elektrisk kraft från kärnkraftverk
Departement: Finansdepartementet S6
Ikraft: 1984‑01‑01 överg.best.
Upphävd: 2000‑07‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1984:165
Rubrik: Lag (1984:165) om ändring i lagen (1983:1104) om särskild avgift för elektrisk kraft från kärnkraftverk
Omfattning: upph. 2 §; ändr. 6 §; omtryck
Ikraft: 1984‑07‑01
Ändring, SFS 1986:503
Rubrik: Lag (1986:503) om ändring i lagen (1983:1104) om särskild avgift för elektrisk kraft från kärnkraftverk
Omfattning: ändr. författningsrubr., 1, 3–5 §§; omtryck
Ikraft: 1986‑07‑01
Förarbeten: prop. 1985/86:140 om vissa inkomstförstärkningar på statsbudgeten, m.m. [ pdf|Ikon för riksdagen ], SkU 1985/86:38, rskr 1985/86:364
Ändring, SFS 1993:483
Rubrik: Lag (1993:483) om ändring i lagen (1983:1104) om särskild skatt för elektrisk kraft från kärnkraftverk
Omfattning: ändr. 3 §
Ikraft: 1993‑07‑01
Ändring, SFS 1995:914
Rubrik: Lag (1995:914) om ändring i lagen (1983:1104) om särskild skatt för elektrisk kraft från kärnkraftverk
Omfattning: ändr. 5 §
Ikraft: 1996‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1996:688
Rubrik: Lag (1996:688) om ändring i lagen (1983:1104) om särskild skatt för elektrisk kraft från kärnkraftverk
Omfattning: ändr. 5 §
Ikraft: 1996‑09‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1996:1222
Rubrik: Lag (1996:1222) om ändring i lagen (1983:1104) om särskild skatt för elektrisk kraft från kärnkraftverk
Omfattning: ändr. 5 §
Ikraft: 1997‑07‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1999:1064
Rubrik: Lag (1999:1064) om ändring i lagen (1983:1104) om särskild skatt på elektrisk kraft från kärnkraftverk
Omfattning: ändr. 5 §
Ikraft: 2000‑01‑01 överg.best.
Förarbeten: prop. 1999/2000:1 Budgetpropositionen för 2000 (Finansdepartementet) [ pdf|Ikon för riksdagen ], bet. 1999/2000:FiU1 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 1999/2000:28
Ändring, SFS 2000:466
Omfattning: upph.
Källa : Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2020-06-07 av Sören Öman