Hem: Teman: Förarbeten:

Lagen (1996:686) om ändring i lagen (1985:146) om avräkning vid återbetalning av skatter och avgifter

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Lagen (1996:686) om ändring i lagen (1985:146) om avräkning vid återbetalning av skatter och avgifter

» Läs lagen (1985:146) om avräkning vid återbetalning av skatter och avgifter (senaste lydelse)

Förarbeten till SFS 1996:686 :
prop. 1995/96:170 Översyn av skattebrottslagen (Finansdepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1995/96:JuU23 Skattebrott, rskr. 1995/96:277

Förarbeten till lagen (1985:146) om avräkning vid återbetalning av skatter och avgifter och ändringar i lagen

Lag (1985:146) om avräkning vid återbetalning av skatter och avgifter
Departement: Finansdepartementet S3
Ikraft: 1985‑09‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1987:1196
Rubrik: Lag (1987:1196) om ändring i lagen (1985:146) om avräkning vid återbetalning av skatter och avgifter
Omfattning: ändr. 1, 2 §§
Ikraft: 1988‑01‑01
Förarbeten: prop. 1987/88:42 om följdändringar till ny tullagstiftning m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], SkU 1987/88:16, rskr 1987/88:97
Ändring, SFS 1991:598
Rubrik: Lag (1991:598) om ändring i lagen (1985:146) om avräkning vid återbetalning av skatter och avgifter
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 1992‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1992:1187
Rubrik: Lag (1992:1187) om ändring i lagen (1985:146) om avräkning vid återbetalning av skatter och avgifter
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 1993‑01‑01
Ändring, SFS 1992:1188
Rubrik: Lag (1992:1188) om ändring i lagen (1991:598) om ändring i lagen (1985:146) om avräkning vid återbetalning av skatter och avgifter
Omfattning: ändr. 1 § i 1991:598, ikrafttr.best. till 1991:598
Ändring, SFS 1993:485
Rubrik: Lag (1993:485) om ändring i lagen (1985:146) om avräkning vid återbetalning av skatter och avgifter
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 1993‑07‑01
Ändring, SFS 1993:519
Rubrik: Lag (1993:519) om ändring i lagen (1985:146) om avräkning vid återbetalning av skatter och avgifter
Omfattning: ändr. 11, 12, 13, 14 §§
Ikraft: 1994‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1993:909
Rubrik: Lag (1993:909) om ändring i lagen (1985:146) om avräkning vid återbetalning av skatter och avgifter
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 1994‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1994:216
Rubrik: Lag (1994:216) om ändring i lagen (1985:146) om avräkning vid återbetalning av skatter och avgifter
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 1994‑07‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1994:1780
Rubrik: Lag (1994:1780) om ändring i lagen (1985:146) om avräkning vid återbetalning av skatter och avgifter
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 1995‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1995:1372
Rubrik: Lag (1995:1372) om ändring i lagen (1985:146) om avräkning vid återbetalning av skatter och avgifter
Omfattning: ändr. 2, 3, 15 §§
Ikraft: 1996‑01‑01
Ändring, SFS 1996:686
Rubrik: Lag (1996:686) om ändring i lagen (1985:146) om avräkning vid återbetalning av skatter och avgifter
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 1996‑07‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1996:953
Rubrik: Lag (1996:953) om ändring i lagen (1985:146) om avräkning vid återbetalning av skatter och avgifter
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 1997‑01‑01
Ändring, SFS 1996:1348
Rubrik: Lag (1996:1348) om ändring i lagen (1985:146) om avräkning vid återbetalning av skatter och avgifter
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 1998‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1997:549
Rubrik: Lag (1997:549) om ändring i lagen (1996:1348) om ändring i lagen (1985:146) om avräkning vid återbetalning av skatter och avgifter
Omfattning: ändr. 1 §, ikrafttr.best. i 1996:1348
Ändring, SFS 1998:513
Rubrik: Lag (1998:513) om ändring i lagen (1985:146) om avräkning vid återbetalning av skatter och avgifter
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 1998‑07‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2000:186
Rubrik: Lag (2000:186) om ändring i lagen (1985:146) om avräkning vid återbetalning av skatter och avgifter
Omfattning: ändr. 10 §
Ikraft: 2000‑07‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2000:473
Rubrik: Lag (2000:473) om ändring i lagen (1985:146) om avräkning vid återbetalning av skatter och avgifter
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 2000‑07‑01
Förarbeten: prop. 1999/2000:105 Vissa punktskattefrågor (Finansdepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1999/2000:SkU22 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 1999/2000:246
Ändring, SFS 2000:1433
Rubrik: Lag (2000:1433) om ändring i lagen (1985:146) om avräkning vid återbetalning av skatter och avgifter
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 2001‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2001:189
Rubrik: Lag (2001:189) om ändring i lagen (1985:146) om avräkning vid återbetalning av skatter och avgifter
Omfattning: ändr. 2, 3, 15 §§
Ikraft: 2001‑10‑01
Ändring, SFS 2002:409
Rubrik: Lag (2002:409) om ändring i lagen (1985:146) om avräkning vid återbetalning av skatter och avgifter
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 2003‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2003:690
Rubrik: Lag (2003:690) om ändring i lagen (1985:146) om avräkning vid återbetalning av skatter och avgifter
Omfattning: ändr. 11 §
Ikraft: 2004‑01‑01
Förarbeten: prop. 2002/03:99 Det nya Skatteverket (Finansdepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 2003/04:SkU2 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2003/04:17
Ändring, SFS 2004:1082
Rubrik: Lag (2004:1082) om ändring i lagen (1985:146) om avräkning vid återbetalning av skatter och avgifter
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 2005‑01‑01
Ändring, SFS 2006:702
Rubrik: Lag (2006:702) om ändring i lagen (1985:146) om avräkning vid återbetalning av skatter och avgifter
Omfattning: ändr. 2, 3, 15 §§
Ikraft: 2006‑07‑01
Ändring, SFS 2007:469
Rubrik: Lag (2007:469) om ändring i lagen (1985:146) om avräkning vid återbetalning av skatter och avgifter
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 2007‑07‑01
Ändring, SFS 2008:1414
Rubrik: Lag (2008:1414) om ändring i lagen (1985:146) om avräkning vid återbetalning av skatter och avgifter
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 2009‑01‑01
Ändring, SFS 2011:1321
Rubrik: Lag (2011:1321) om ändring i lagen (1985:146) om avräkning vid återbetalning av skatter och avgifter
Omfattning: ändr. 1, 10 §§
Ikraft: 2012‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2016:258
Rubrik: Lag (2016:258) om ändring i lagen (1985:146) om avräkning vid återbetalning av skatter och avgifter
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 2016‑05‑01 överg.best.
Källa : Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2020-06-07 av Sören Öman