Hem: Teman: Förarbeten:

Lagen (1996:685) om ändring i lagen (1978:880) om betalningssäkring för skatter, tullar och avgifter

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Lagen (1996:685) om ändring i lagen (1978:880) om betalningssäkring för skatter, tullar och avgifter

» Läs lagen (1978:880) om betalningssäkring för skatter, tullar och avgifter (senaste lydelse)

Förarbeten till SFS 1996:685 :
prop. 1995/96:170 Översyn av skattebrottslagen (Finansdepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1995/96:JuU23 Skattebrott, rskr. 1995/96:277

Förarbeten till lagen (1978:880) om betalningssäkring för skatter, tullar och avgifter och ändringar i lagen

Lag (1978:880) om betalningssäkring för skatter, tullar och avgifter
Departement: Finansdepartementet S5
Upphävd: 2012‑01‑01
Ändring, SFS 1979:186
Rubrik: Lag (1979:186) om ändring i lagen (1978:880) om betalningssäkring för skatter, tullar och avgifter
Omfattning: ändr. 3, 17, 20 §§
Ändring, SFS 1980:251
Rubrik: Lag (1980:251) om ändring i lagen (1978:880) om betalningssäkring för skatter, tullar och avgifter
Omfattning: upph. 21 §
Förarbeten: prop. 1979/80:80 om följdlagstiftning till den nya sekretesslagen [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1979/80:KU45 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1979/80:269
Ändring, SFS 1981:840
Rubrik: Lag (1981:840) om ändring i lagen (1978:880) om betalningssäkring för skatter, tullar och avgifter
Omfattning: upph. 13–15 §§; utgår rubr. närmast före 13, 15 §§; ändr. 10–12 §§
Ändring, SFS 1981:1318
Rubrik: Lag (1981:1318) om ändring i lagen (1978:880) om betalningssäkring för skatter, tullar och avgifter
Omfattning: ändr. 2 §
Ändring, SFS 1984:172
Rubrik: Lag (1984:172) om ändring i lagen (1978:880) om betalningssäkring för skatter, tullar och avgifter
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 1984‑07‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1984:870
Rubrik: Lag (1984:870) om ändring i lagen (1978:880) om betalningssäkring för skatter, tullar och avgifter
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 1985‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1989:1000
Rubrik: Lag (1989:1000) om ändring i lagen (1978:880) om betalningssäkring för skatter, tullar och avgifter
Omfattning: upph. 19 §, rubr. närmast före 19 §; nuvarande 8–12 §§ betecknas 9–13 §§; ändr. 1, 3–7, 17, 18, 20 §§, den nya 10 §; rubr. närmast före 9 § sätts närmast före 10 §; nya 8, 14, 21, 22 §§, rubr. närmast före 20, 21 §§
Ikraft: 1990‑01‑01 överg.best.
Förarbeten: prop. 1989/90:3 om ändringar i betalningssäkringslagen [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1989/90:SkU1 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1989/90:38
Ändring, SFS 1990:372
Rubrik: Lag (1990:372) om ändring i lagen (1978:880) om betalningssäkring för skatter, tullar och avgifter
Omfattning: ändr. 3, 10, 17, 18, 20 §§
Ikraft: 1991‑01‑01
Förarbeten: prop. 1989/90:74 om ny taxeringslag m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], 1989/90:SkU32, rskr 1989/90:217
Ändring, SFS 1992:635
Rubrik: Lag (1992:635) om ändring i lagen (1978:880) om betalningssäkring för skatter, tullar och avgifter
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 1993‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1994:211
Rubrik: Lag (1994:211) om ändring i lagen (1978:880) om betalningssäkring för skatter, tullar och avgifter
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 1994‑07‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1994:468
Rubrik: Lag (1994:468) om ändring i lagen (1978:880) om betalningssäkring för skatter, tullar och avgifter
Omfattning: ändr. 4, 7, 12, 16, 21 §§
Ikraft: 1994‑07‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1994:1986
Rubrik: Lag (1994:1986) om ändring i lagen (1978:880) om betalningssäkring för skatter, tullar och avgifter
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 1995‑01‑01
Ändring, SFS 1995:442
Rubrik: Lag (1995:442) om ändring i lagen (1978:880) om betalningssäkring för skatter, tullar och avgifter
Omfattning: ändr. 18 §
Ikraft: 1995‑06‑01
Ändring, SFS 1996:685
Rubrik: Lag (1996:685) om ändring i lagen (1978:880) om betalningssäkring för skatter, tullar och avgifter
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 1996‑07‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1997:489
Rubrik: Lag (1997:489) om ändring i lagen (1978:880) om betalningssäkring för skatter, tullar och avgifter
Omfattning: ändr. 2, 20 §§
Ikraft: 1997‑11‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1997:1089
Rubrik: Lag (1997:1089) om ändring i lagen (1978:880) om betalningssäkring för skatter, tullar och avgifter
Omfattning: ändr. 20 §
Ikraft: 1998‑01‑01
Förarbeten: prop. 1997/98:17, bet. 1997/98:JuU6, rskr. 1997/98:65
Ändring, SFS 1998:240
Rubrik: Lag (1998:240) om ändring i lagen (1978:880) om betalningssäkring för skatter, tullar och avgifter
Omfattning: ändr. 20 §
Ikraft: 1999‑01‑01
Ändring, SFS 1999:1244
Rubrik: Lag (1999:1244) om ändring i lagen (1978:880) om betalningssäkring för skatter, tullar och avgifter
Omfattning: ändr. 20 §
Ikraft: 2000‑01‑01 överg.best.
Förarbeten: prop. 1999/2000:2 Inkomstskattelagen (Finansdepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1999/2000:SkU2 [ pdf ], rskr. 1999/2000:117
Ändring, SFS 2000:1283
Rubrik: Lag (2000:1283) om ändring i lagen (1978:880) om betalningssäkring för skatter, tullar och avgifter
Omfattning: ändr. 3, 20 §§
Ikraft: 2001‑01‑01 överg.best.
Förarbeten: prop. 1999/2000:126 En ny tullag (Finansdepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 2000/01:SkU3 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2000/01:71
Ändring, SFS 2003:649
Rubrik: Lag (2003:649) om ändring i lagen (1978:880) om betalningssäkring för skatter, tullar och avgifter
Omfattning: ändr. 3, 10, 17, 18, 20 §§
Ikraft: 2004‑01‑01 överg.best.
Förarbeten: prop. 2002/03:99 Det nya Skatteverket (Finansdepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 2003/04:SkU2 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2003/04:17
Ändring, SFS 2006:694
Rubrik: Lag (2006:694) om ändring i lagen (1978:880) om betalningssäkring för skatter, tullar och avgifter
Omfattning: ändr. 18 §
Ikraft: 2006‑07‑01
Ändring, SFS 2007:470
Rubrik: Lag (2007:470) om ändring i lagen (1978:880) om betalningssäkring för skatter, tullar och avgifter
Omfattning: ändr. 3, 20 §§
Ikraft: 2007‑07‑01
Ändring, SFS 2008:1317
Rubrik: Lag (2008:1317) om ändring i lagen (1978:880) om betalningssäkring för skatter, tullar och avgifter
Omfattning: ändr. 3 §
Ikraft: 2009‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2009:790
Rubrik: Lag (2009:790) om ändring i lagen (1978:880) om betalningssäkring för skatter, tullar och avgifter
Omfattning: ändr. 3, 6, 7, 8, 17, 18, 20 §§
Ikraft: 2010‑02‑15
Ändring, SFS 2011:1244
Omfattning: upph.
Källa : Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2020-06-07 av Sören Öman