Hem: Teman: Förarbeten:

Lagen (1996:683) om ändring i lagen (1994:1920) om allmän löneavgift

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Lagen (1996:683) om ändring i lagen (1994:1920) om allmän löneavgift

» Läs lagen (1994:1920) om allmän löneavgift (senaste lydelse)

Förarbeten till SFS 1996:683 :
prop. 1995/96:170 Översyn av skattebrottslagen (Finansdepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1995/96:JuU23 Skattebrott, rskr. 1995/96:277

Förarbeten till lagen (1994:1920) om allmän löneavgift och ändringar i lagen

Lag (1994:1920) om allmän löneavgift
Departement: Finansdepartementet S1
Ikraft: 1995‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1996:683
Rubrik: Lag (1996:683) om ändring i lagen (1994:1920) om allmän löneavgift
Omfattning: ändr. 4 §; ny 5 §
Ikraft: 1996‑07‑01
Ändring, SFS 1996:1067
Rubrik: Lag (1996:1067) om ändring i lagen (1994:1920) om allmän löneavgift
Omfattning: ändr. 3 §
Ikraft: 1997‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1997:939
Rubrik: Lag (1997:939) om ändring i lagen (1994:1920) om allmän löneavgift
Omfattning: ändr. 3 §
Ikraft: 1998‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1998:700
Rubrik: Lag (1998:700) om ändring i lagen (1994:1920) om allmän löneavgift
Omfattning: ändr. 1, 2, 3 §§
Ikraft: 1999‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1999:966
Rubrik: Lag (1999:966) om ändring i lagen (1994:1920) om allmän löneavgift
Omfattning: ändr. 3 §
Ikraft: 2000‑01‑01 överg.best.
Förarbeten: prop. 1999/2000:1 Budgetpropositionen för 2000 (Finansdepartementet) [ pdf|Ikon för riksdagen ], bet. 1999/2000:FiU1 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 1999/2000:28
Ändring, SFS 1999:1291
Rubrik: Lag (1999:1291) om ändring i lagen (1994:1920) om allmän löneavgift
Omfattning: ändr. 4 §
Ikraft: 2000‑01‑01
Förarbeten: prop. 1999/2000:2 Inkomstskattelagen (Finansdepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1999/2000:SkU2 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 1999/2000:117
Ändring, SFS 2000:995
Rubrik: Lag (2000:995) om ändring i lagen (1994:1920) om allmän löneavgift
Omfattning: ändr. 1, 2, 4 §§
Ikraft: 2001‑01‑01 överg.best.
Förarbeten: prop. 2000/01:8 Ny socialavgiftslag (Finansdepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 2000/01:SfU5 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2000/01:32
Ändring, SFS 2000:1005
Rubrik: Lag (2000:1005) om ändring i lagen (1994:1920) om allmän löneavgift
Omfattning: ändr. 3 §
Ikraft: 2001‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2001:1237
Rubrik: Lag (2001:1237) om ändring i lagen (1994:1920) om allmän löneavgift
Omfattning: ändr. 4 §
Ikraft: 2002‑01‑01
Ändring, SFS 2002:974
Rubrik: Lag (2002:974) om ändring i lagen (1994:1920) om allmän löneavgift
Omfattning: ändr. 3 §
Ikraft: 2003‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2003:547
Rubrik: Lag (2003:547) om ändring i lagen (1994:1920) om allmän löneavgift
Omfattning: ändr. 5 §
Ikraft: 2004‑01‑01 överg.best.
Förarbeten: prop. 2002/03:49 Nya förmånsrättsregler (Justitiedepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 2002/03:LU17 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2002/03:222
Ändring, SFS 2003:822
Rubrik: Lag (2003:822) om ändring i lagen (1994:1920) om allmän löneavgift
Omfattning: ändr. 3 §
Ikraft: 2004‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2003:1197
Rubrik: Lag (2003:1197) om ändring i lagen (1994:1920) om allmän löneavgift
Omfattning: ändr. 1, 2 §§
Ikraft: 2004‑01‑01
Ändring, SFS 2004:1057
Rubrik: Lag (2004:1057) om ändring i lagen (1994:1920) om allmän löneavgift
Omfattning: ändr. 3 §
Ikraft: 2005‑01‑01 överg.best.
Förarbeten: prop. 2004/05:1 Budgetpropositionen för 2005 (Finansdepartementet) [ pdf|Ikon för riksdagen ], bet. 2004/05:FiU1 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2004/05:47
Ändring, SFS 2005:828
Rubrik: Lag (2005:828) om ändring i lagen (1994:1920) om allmän löneavgift
Omfattning: ändr. 3 §
Ikraft: 2006‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2007:285
Rubrik: Lag (2007:285) om ändring i lagen (1994:1920) om allmän löneavgift
Omfattning: ändr. 3 §; ny 6 §
Ikraft: 2007‑07‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2007:967
Rubrik: Lag (2007:967) om ändring i lagen (1994:1920) om allmän löneavgift
Omfattning: ändr. 3 §
Ikraft: 2008‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2008:1267
Rubrik: Lag (2008:1267) om ändring i lagen (1994:1920) om allmän löneavgift
Omfattning: ändr. 3 §
Ikraft: 2009‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2009:1159
Rubrik: Lag (2009:1159) om ändring i lagen (1994:1920) om allmän löneavgift
Omfattning: ändr. 3 §
Ikraft: 2010‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2010:1828
Rubrik: Lag (2010:1828) om ändring i lagen (1994:1920) om allmän löneavgift
Omfattning: ändr. 3 §
Ikraft: 2011‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2011:1281
Rubrik: Lag (2011:1281) om ändring i lagen (1994:1920) om allmän löneavgift
Omfattning: ändr. 3 §
Ikraft: 2012‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2012:756
Rubrik: Lag (2012:756) om ändring i lagen (1994:1920) om allmän löneavgift
Omfattning: ändr. 3 §
Ikraft: 2013‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2014:1466
Rubrik: Lag (2014:1466) om ändring i lagen (1994:1920) om allmän löneavgift
Omfattning: ändr. 3 §
Ikraft: 2015‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2015:178
Rubrik: Lag (2015:178) om ändring i lagen (1994:1920) om allmän löneavgift
Omfattning: ändr. 1, 2, 3 §§
Ikraft: 2015‑05‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2015:472
Rubrik: Lag (2015:472) om ändring i lagen (1994:1920) om allmän löneavgift
Omfattning: ändr. 1, 2, 3 §§
Ikraft: 2015‑08‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2015:774
Rubrik: Lag (2015:774) om ändring i lagen (1994:1920) om allmän löneavgift
Omfattning: ändr. 3 §, p 2, 3 ikrafttr.- och övergångsbest. till 2015:472
Ikraft: 2016‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2016:1054
Rubrik: Lag (2016:1054) om ändring i lagen (1994:1920) om allmän löneavgift
Omfattning: ändr. 3 §
Ikraft: 2017‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2018:2084
Rubrik: Lag (2018:2084) om ändring i lagen (1994:1920) om allmän löneavgift
Omfattning: ändr. 3 §
Ikraft: 2019‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2019:478
Rubrik: Lag (2019:478) om ändring i lagen (1994:1920) om allmän löneavgift
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 2019‑08‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2020:124
Rubrik: Lag (2020:124) om ändring i lagen (1994:1920) om allmän löneavgift
Omfattning: ändr. 3 §
Ikraft: 2020‑04‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2020:1059
Rubrik: Lag (2020:1059) om ändring i lagen (1994:1920) om allmän löneavgift
Omfattning: ändr. 6 §
Ikraft: 2021‑01‑01
Källa : Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2020-06-07 av Sören Öman