Hem: Teman: Förarbeten:

Lagen (1996:681) om ändring i lagen (1993:672) om skattereduktion för utgifter för byggnadsarbete på bostadshus

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Lagen (1996:681) om ändring i lagen (1993:672) om skattereduktion för utgifter för byggnadsarbete på bostadshus

» Läs lagen (1993:672) om skattereduktion för utgifter för byggnadsarbete på bostadshus (senaste lydelse)

Förarbeten till SFS 1996:681 :
prop. 1995/96:170 Översyn av skattebrottslagen (Finansdepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1995/96:JuU23 Skattebrott, rskr. 1995/96:277

Förarbeten till lagen (1993:672) om skattereduktion för utgifter för byggnadsarbete på bostadshus och ändringar i lagen

Lag (1993:672) om skattereduktion för utgifter för byggnadsarbete på bostadshus
Departement: Finansdepartementet S3
Ikraft: 1993‑07‑01
Upphävd: 2000‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1995:353
Rubrik: Lag (1995:353) om ändring i lagen (1993:672) om skattereduktion för utgifter för byggnadsarbete på bostadshus
Omfattning: ändr. 10 §
Ikraft: 1995‑04‑20
Förarbeten: bet. 1994/95:SkU32, rskr. 1994/95:229
Ändring, SFS 1996:681
Rubrik: Lag (1996:681) om ändring i lagen (1993:672) om skattereduktion för utgifter för byggnadsarbete på bostadshus
Omfattning: upph. 14 §; ändr. rubr. närmast före 12 §
Ikraft: 1996‑07‑01
Ändring, SFS 1997:1102
Rubrik: Lag (1997:1102) om ändring i lagen (1993:672) om skattereduktion för utgifter för byggnadsarbete på bostadshus
Omfattning: ändr. 13 §
Ikraft: 1998‑01‑01
Förarbeten: prop. 1997/98:17, bet. 1997/98:JuU6, rskr. 1997/98:65
Ändring, SFS 1999:1277
Rubrik: Lag (1999:1277) om upphävande av lagen (1993:672) om skattereduktion för utgifter för byggnadsarbete på bostadshus
Omfattning: upph.
Förarbeten: prop. 1999/2000:2 Inkomstskattelagen (Finansdepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1999/2000:SkU2 [ pdf ], rskr. 1999/2000:117
Källa : Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2020-06-07 av Sören Öman