Hem: Teman: Förarbeten:

Lagen (1996:680) om ändring i lagen (1992:72) om koncessionsavgift på televisionens område

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Lagen (1996:680) om ändring i lagen (1992:72) om koncessionsavgift på televisionens område

» Läs lagen (1992:72) om koncessionsavgift på televisionens område (senaste lydelse)

Förarbeten till SFS 1996:680 :
prop. 1995/96:170 Översyn av skattebrottslagen (Finansdepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1995/96:JuU23 Skattebrott, rskr. 1995/96:277

Förarbeten till lagen (1992:72) om koncessionsavgift på televisionens område och ändringar i lagen

Lag (1992:72) om koncessionsavgift på televisionens och radions område
Departement: Kulturdepartementet
Ikraft: 1992‑03‑01
Upphävd: 2010‑08‑01
Ändring, SFS 1992:653
Rubrik: Lag (1992:653) om ändring i lagen (1992:72) om koncessionsavgift på televisionens område
Omfattning: ändr. 14 §
Ikraft: 1993‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1992:827
Rubrik: Lag (1992:827) om ändring i lagen (1992:72) om koncessionsavgift på televisionens område
Omfattning: ändr. 8 §
Ikraft: 1993‑01‑01
Ändring, SFS 1994:402
Rubrik: Lag (1994:402) om ändring i lagen (1992:72) om koncessionsavgift på televisionens område
Omfattning: ändr. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13 §§
Ikraft: 1994‑07‑01
Ändring, SFS 1995:595
Rubrik: Lag (1995:595) om ändring i lagen (1992:72) om koncessionsavgift på televisionens område
Omfattning: ändr. 8 §
Ikraft: 1996‑01‑01
Ändring, SFS 1996:680
Rubrik: Lag (1996:680) om ändring i lagen (1992:72) om koncessionsavgift på televisionens område
Omfattning: ny 13 a §
Ikraft: 1996‑07‑01
Ändring, SFS 1996:855
Rubrik: Lag (1996:855) om ändring i lagen (1992:72) om koncessionsavgift på televisionens område
Omfattning: ändr. 1, 11 §§
Ikraft: 1996‑12‑01 överg.best.
Förarbeten: prop. 1995/96:160, bet. 1995/96:KU29, rskr. 1995/96:296
Ändring, SFS 2000:212
Rubrik: Lag (2000:212) om ändring i lagen (1992:72) om koncessionsavgift på televisionens område
Omfattning: ändr. 9 §
Ikraft: 2000‑07‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2001:273
Rubrik: Lag (2001:273) om ändring i lagen (1992:72) om koncessionsavgift på televisionens område
Omfattning: ändr. författningsrubr., 1, 6, 7, 9, 12 §§, rubr. närmast före 2 §; nya 4 a, 6 a, 8 a, 8 b, 12 a §§, rubr. närmast före 4 a §
Ikraft: 2001‑07‑01 överg.best.
Förarbeten: prop. 1999/2000:55 Kommersiell lokalradio (Kulturdepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 2000/01:KU22 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2000/01:222
Ändring, SFS 2001:532
Rubrik: Lag (2001:532) om ändring i lagen (1992:72) om koncessionsavgift på televisionens och radions område
Omfattning: ändr. 4 §
Ikraft: 2001‑07‑01
Förarbeten: bet. 2000/01:KU26 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2000/01:277
Ändring, SFS 2001:533
Rubrik: Lag (2001:533) om ändring i lagen (2001:273) om ändring i lagen (1992:72) om koncessionsavgift på televisionens område
Omfattning: ändr. 1, 6, 7 §§ i 2001:273, ikrafttr.- och övergångsbest. till 2001:273; ny 3 p
Ändring, SFS 2002:356
Rubrik: Lag (2002:356) om ändring i lagen (1992:72) om koncessionsavgift på televisionens och radions område
Omfattning: ändr. 9 §
Ikraft: 2002‑07‑01 överg.best.
Förarbeten: prop. 2001/02:132 Direktivet om sena betalningar (Justitiedepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 2001/02:LU30 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2001/02:237
Ändring, SFS 2002:369
Rubrik: Lag (2002:369) om ändring i lagen (1992:72) om koncessionsavgift på televisionens och radions område
Omfattning: ändr. 4 §
Ikraft: 2002‑07‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2002:416
Rubrik: Lag (2002:416) om ändring i lagen (1992:72) om koncessionsavgift på televisionens och radions område
Omfattning: nuvarande 10, 11, 12, 13, 13 a, 14 §§ betecknas 12, 13, 14, 15, 16, 17, 10 §§, rubr. närmast före 10 §, 14 §§ sätts närmast före nya 12, 10 §§; ändr. nya 10, 13, 16 §§; ny 11 §
Ikraft: 2003‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2003:543
Rubrik: Lag (2003:543) om ändring i lagen (1992:72) om koncessionsavgift på televisionens och radions område
Omfattning: ändr. 17 §
Ikraft: 2004‑01‑01 överg.best.
Förarbeten: prop. 2002/03:49 Nya förmånsrättsregler (Justitiedepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 2002/03:LU17 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2002/03:222
Ändring, SFS 2003:703
Rubrik: Lag (2003:703) om ändring i lagen (1992:72) om koncessionsavgift på televisionens och radions område
Omfattning: ändr. 16 §
Ikraft: 2004‑01‑01
Förarbeten: prop. 2002/03:99 Det nya Skatteverket (Finansdepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 2003/04:SkU2 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2003/04:17
Ändring, SFS 2005:538
Rubrik: Lag (2005:538) om ändring i lagen (1992:72) om koncessionsavgift på televisionens och radions område
Omfattning: ändr. 1, 8 §§
Ikraft: 2005‑08‑01
Ändring, SFS 2005:886
Rubrik: Lag (2005:886) om ändring i lagen (1992:72) om koncessionsavgift på televisionens och radions område
Omfattning: nuvarande 4 a § betecknas 4 b §, rubr. närmast före 4 a § sätts närmast före 4 b §; ny 4 a §
Ikraft: 2006‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2006:1478
Rubrik: Lag (2006:1478) om ändring i lagen (1992:72) om koncessionsavgift på televisionens och radions område
Omfattning: ändr. 5, 6 a, 9 §§
Ikraft: 2007‑01‑01
Ändring, SFS 2010:696
Omfattning: upph.
Källa : Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2020-06-07 av Sören Öman