Hem: Teman: Förarbeten:

Lagen (1996:68) om ändring i lagen (1992:1300) om krigsmateriel

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Lagen (1996:68) om ändring i lagen (1992:1300) om krigsmateriel

» Läs lagen (1992:1300) om krigsmateriel (senaste lydelse)

Förarbeten till SFS 1996:68 :
prop. 1995/96:52, bet. 1995/96:JuU12 Ny vapenlag, rskr. 1995/96:146

Förarbeten till lagen (1992:1300) om krigsmateriel och ändringar i lagen

Lag (1992:1300) om krigsmateriel
Departement: Utrikesdepartementet
Ikraft: 1993‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1994:122
Rubrik: Lag (1994:122) om ändring i lagen (1992:1300) om krigsmateriel
Omfattning: ändr. 3, 21 §§
Ikraft: 1996‑02‑01
Ändring, SFS 1995:1659
Rubrik: Lag (1995:1659) om ändring i lagen (1992:1300) om krigsmateriel
Omfattning: ändr. 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 25, 27 §§, rubr. närmast före 1 §, övergångsbest.; nya 1 a, 23 a §§, rubr. närmast före 23 a §
Ikraft: 1996‑02‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1995:1660
Rubrik: Lag (1995:1660) om ändring i lagen (1994:122) om ändring i lagen (1992:1300) om krigsmateriel
Omfattning: ändr. 3, 21 §§, ikrafttr.best. till 1994:122
Ändring, SFS 1996:68
Rubrik: Lag (1996:68) om ändring i lagen (1992:1300) om krigsmateriel
Omfattning: ändr. 3, 4, 6 §§
Ikraft: 1996‑04‑01
Förarbeten: prop. 1995/96:52, bet. 1995/96:JuU12 Ny vapenlag, rskr. 1995/96:146
Ändring, SFS 1997:689
Rubrik: Lag (1992:1300) (1997:689) om krigsmateriel
Omfattning: omtryck
Ändring, SFS 1998:399
Rubrik: Lag (1998:399) om ändring i lagen (1992:1300) om krigsmateriel
Omfattning: ändr. 22 §
Ikraft: 1998‑07‑01
Förarbeten: prop. 1997/98:68 Exportkontroll av vissa strategiska produkter (Utrikesdepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1997/98:UU19, rskr. 1997/98:262
Ändring, SFS 1998:771
Rubrik: Lag (1998:771) om ändring i lagen (1992:1300) om krigsmateriel
Omfattning: ändr. 23 §
Ikraft: 1999‑01‑01
Ändring, SFS 1999:1101
Rubrik: Lag (1999:1101) om ändring i lagen (1992:1300) om krigsmateriel
Omfattning: ändr. 23 §
Ikraft: 2000‑01‑01 överg.best.
Förarbeten: prop. 1998/99:130 Ny bokföringslag m.m. (Justitiedepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1999/2000:LU2 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 1999/2000:50
Ändring, SFS 2000:1066
Rubrik: Lag (2000:1066) om ändring i lagen (1992:1300) om krigsmateriel
Omfattning: ändr. 22 §
Ikraft: 2001‑01‑01
Ändring, SFS 2000:1248
Rubrik: Lag (2000:1248) om ändring i lagen (1992:1300) om krigsmateriel
Omfattning: ändr. 24 §
Ikraft: 2001‑01‑01
Förarbeten: prop. 1999/2000:124 En ny smugglingslag m.m. (Finansdepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 2000/01:JuU2 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2000/01:28
Ändring, SFS 2005:915
Rubrik: Lag (2005:915) om ändring i lagen (1992:1300) om krigsmateriel
Omfattning: ändr. 23 §
Ikraft: 2006‑01‑01
Ändring, SFS 2008:885
Rubrik: Lag (2008:885) om ändring i lagen (1992:1300) om krigsmateriel
Omfattning: ändr. 22 §
Ikraft: 2009‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2010:1013
Rubrik: Lag (2010:1013) om ändring i lagen (1992:1300) om krigsmateriel
Omfattning: ändr. 4 §
Ikraft: 2010‑09‑01
Ändring, SFS 2011:469
Rubrik: Lag (2011:469) om ändring i lagen (1992:1300) om krigsmateriel
Omfattning: ändr. 29 §; ny 1 b §
Ikraft: 2011‑07‑01
CELEX-nr: 32008L0051 [ pdf ]
Ändring, SFS 2011:849
Rubrik: Lag (2011:849) om ändring i lagen (1992:1300) om krigsmateriel
Omfattning: ändr. 1, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 14, 16, 17, 19, 20, 23 a, 25, 27, 29 §§, rubr. närmast före 6, 16, 18 §§; nya 6 a, 6 b, 10 a, 10 b, 10 c, 14 a, 14 b, 15 a, 16 a, 20 a, 20 b, 20 c §§. rubr. närmast före 10 a, 15 a §§
Ikraft: 2012‑06‑30 överg.best.
Förarbeten: prop. 2010/11:112 Genomförande av direktiv om överföring av krigsmateriel (Utrikesdepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 2010/11:UU3 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2010/11:261 [ pdf|Ikon för riksdagen ], EUTL146/2009 s1, EUTL308/2010 s11
CELEX-nr: 32009L0043 [ pdf ], 32010L0080 [ pdf ]
Ändring, SFS 2018:135
Rubrik: Lag (2018:135) om ändring i lagen (1992:1300) om krigsmateriel
Omfattning: nuvarande 23 a § betecknas 38 §; ändr. 1, 3, 4, 10, 11, 12, 17, 20 b, 27 §§, den nya 38 §, rubr. närmast före 23 a § sätts närmast 38 §; nya 27 a, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37 §§
Ikraft: 2018‑04‑15 överg.best.
Källa : Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2020-06-07 av Sören Öman