Hem: Teman: Förarbeten:

Lagen (1996:677) om ändring i lagen (1990:676) om skatt på ränta på skogskontomedel m.m.

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Lagen (1996:677) om ändring i lagen (1990:676) om skatt på ränta på skogskontomedel m.m.

» Läs lagen (1990:676) om skatt på ränta på skogskontomedel m.m. (senaste lydelse)

Förarbeten till SFS 1996:677 :
prop. 1995/96:170 Översyn av skattebrottslagen (Finansdepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1995/96:JuU23 Skattebrott, rskr. 1995/96:277

Förarbeten till lagen (1990:676) om skatt på ränta på skogskontomedel m.m. och ändringar i lagen

Lag (1990:676) om skatt på ränta på skogskontomedel m.m.
Departement: Finansdepartementet S1
Ikraft: 1991‑01‑01 överg.best.
Förarbeten: prop. 1989/90:110 om reformerad inkomst- och företagsbeskattning [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1989/90:SkU30 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1989/90:356
Ändring, SFS 1992:649
Rubrik: Lag (1992:649) om ändring i lagen (1990:676) om skatt på ränta på skogskontomedel m.m.
Omfattning: ändr. 9 §
Ikraft: 1993‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1993:464
Rubrik: Lag (1993:464) om ändring i lagen (1990:676) om skatt på ränta på skogskontomedel m.m.
Omfattning: ändr. 4, 6, 7, 9, 11, 12, 13 §§; ny 14 §
Ikraft: 1993‑07‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1993:776
Rubrik: Lag (1993:776) om ändring i lagen (1990:676) om skatt på ränta på skogskontomedel m.m.
Omfattning: ändr. 8 §
Ikraft: 1993‑07‑01
Ändring, SFS 1993:916
Rubrik: Lag (1993:916) om ändring i lagen (1990:676) om skatt på ränta på skogskontomedel m.m.
Omfattning: ändr. 10 §
Ikraft: 1994‑01‑01
Ändring, SFS 1993:1708
Rubrik: Lag (1993:1708) om ändring i lagen (1990:676) om skatt på ränta på skogskontomedel m.m.
Omfattning: ändr. 8 §
Ikraft: 1994‑03‑01
Ändring, SFS 1996:677
Rubrik: Lag (1996:677) om ändring i lagen (1990:676) om skatt på ränta på skogskontomedel m.m.
Omfattning: ny 15 §
Ikraft: 1996‑07‑01
Ändring, SFS 1996:958
Rubrik: Lag (1996:958) om ändring i lagen (1990:676) om skatt på ränta på skogskontomedel m.m.
Omfattning: ändr. 4, 6, 7, 8, 9, 11 §§
Ikraft: 1997‑01‑01
Ändring, SFS 1997:539
Rubrik: Lag (1997:539) om ändring i lagen (1990:676) om skatt på ränta på skogskontomedel m.m.
Omfattning: ändr. 9 §
Ikraft: 1997‑11‑01
Ändring, SFS 1998:248
Rubrik: Lag (1998:248) om ändring i lagen (1990:676) om skatt på ränta på skogskontomedel m.m.
Omfattning: ändr. 4, 6, 7, 8, 9, 11 §§
Ikraft: 1999‑01‑01
Ändring, SFS 1999:1265
Rubrik: Lag (1999:1265) om ändring i lagen (1990:676) om skatt på ränta på skogskontomedel m.m.
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 2000‑01‑01 överg.best.
Förarbeten: prop. 1999/2000:2 Inkomstskattelagen (Finansdepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1999/2000:SkU2 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 1999/2000:117
Ändring, SFS 2000:51
Rubrik: Lag (2000:51) om ändring i lagen (1990:676) om skatt på ränta på skogskontomedel m.m.
Omfattning: ny 4 a §
Ikraft: 2000‑03‑01
Förarbeten: prop. 1999/2000:23 Redovisning och aktiekapital i euro (Justitiedepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1999/2000:LU8 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 1999/2000:127
Ändring, SFS 2000:476
Rubrik: Lag (2000:476) om ändring i lagen (1990:676) om skatt på ränta på skogskontomedel m.m.
Omfattning: ändr. 4, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13 §§
Ikraft: 2000‑07‑01 överg.best.
Förarbeten: prop. 1999/2000:105 Vissa punktskattefrågor (Finansdepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1999/2000:SkU22 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 1999/2000:246
Ändring, SFS 2000:1344
Rubrik: Lag (2000:1344) om ändring i lagen (1990:676) om skatt på ränta på skogskontomedel m.m.
Omfattning: ändr. 3 §
Ikraft: 2001‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2003:541
Rubrik: Lag (2003:541) om ändring i lagen (1990:676) om skatt på ränta på skogskontomedel m.m.
Omfattning: ändr. 15 §
Ikraft: 2004‑01‑01 överg.best.
Förarbeten: prop. 2002/03:49 Nya förmånsrättsregler (Justitiedepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 2002/03:LU17 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2002/03:222
Ändring, SFS 2003:656
Rubrik: Lag (2003:656) om ändring i lagen (1990:676) om skatt på ränta på skogskontomedel m.m.
Omfattning: ändr. 4, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14 §§
Ikraft: 2004‑01‑01 överg.best.
Förarbeten: prop. 2002/03:99 Det nya Skatteverket (Finansdepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 2003/04:SkU2 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2003/04:17
Ändring, SFS 2004:433
Rubrik: Lag (2004:433) om ändring i lagen (1990:676) om skatt på ränta på skogskontomedel m.m.
Omfattning: ändr. 5, 6, 7, 8, 12 §§
Ikraft: 2004‑07‑01
Ändring, SFS 2009:806
Rubrik: Lag (2009:806) om ändring i lagen (1990:676) om skatt på ränta på skogskontomedel m.m.
Omfattning: ändr. 13, 14 §§
Ikraft: 2010‑02‑15
Ändring, SFS 2011:1250
Rubrik: Lag (2011:1250) om ändring i lagen (1990:676) om skatt på ränta på skogskontomedel m.m.
Omfattning: upph. 15 §; ändr.4, 12, 13, 14 §§
Ikraft: 2012‑01‑01 överg.best.
Källa : Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2020-06-07 av Sören Öman