Hem: Teman: Förarbeten:

Lagen (1996:675) om ändring i lagen (1990:613) om miljöavgift på utsläpp av kväveoxider vid energiproduktion

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Lagen (1996:675) om ändring i lagen (1990:613) om miljöavgift på utsläpp av kväveoxider vid energiproduktion

» Läs lagen (1990:613) om miljöavgift på utsläpp av kväveoxider vid energiproduktion (senaste lydelse)

Förarbeten till SFS 1996:675 :
prop. 1995/96:170 Översyn av skattebrottslagen (Finansdepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1995/96:JuU23 Skattebrott, rskr. 1995/96:277

Förarbeten till lagen (1990:613) om miljöavgift på utsläpp av kväveoxider vid energiproduktion och ändringar i lagen

Lag (1990:613) om miljöavgift på utsläpp av kväveoxider vid energiproduktion
Departement: Miljö- och energidepartementet
Ikraft: 1992‑01‑01
Ändring, SFS 1994:1107
Rubrik: Lag (1994:1107) om ändring i lagen (1990:613) om miljöavgift på utsläpp av kväveoxider vid energiproduktion
Omfattning: ändr. 2, 3, 5 §§
Ikraft: 1995‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1995:619
Rubrik: Lag (1995:619) om ändring i lagen (1990:613) om miljöavgift på utsläpp av kväveoxider vid energiproduktion
Omfattning: ändr. 6 §
Ikraft: 1995‑07‑01
Ändring, SFS 1995:1717
Rubrik: Lag (1995:1717) om ändring i lagen (1990:613) om miljöavgift på utsläpp av kväveoxider vid energiproduktion
Omfattning: ändr. 9 §
Ikraft: 1996‑05‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1996:675
Rubrik: Lag (1996:675) om ändring i lagen (1990:613) om miljöavgift på utsläpp av kväveoxider vid energiproduktion
Omfattning: ny 10 §
Ikraft: 1996‑07‑01
Ändring, SFS 2002:411
Rubrik: Lag (2002:411) om ändring i lagen (1990:613) om miljöavgift på utsläpp av kväveoxider vid energiproduktion
Omfattning: nuvarande 7, 8, 9, 10 §§ betecknas 8, 15, 16, 22 §§; ändr. 1, 5, 6, nya 8, 18 §§; nya 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21 §§, rubr. närmast före 1, 4, 6, nya 8, 11, 12, 14, 15, 17, 18, 19 §§
Ikraft: 2003‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2003:540
Rubrik: Lag (2003:540) om ändring i lagen (1990:613) om miljöavgift på utsläpp av kväveoxider vid energiproduktion
Omfattning: ändr. 22 §
Ikraft: 2004‑01‑01 överg.best.
Förarbeten: prop. 2002/03:49 Nya förmånsrättsregler (Justitiedepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 2002/03:LU17 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2002/03:222
Ändring, SFS 2003:698
Rubrik: Lag (2003:698) om ändring i lagen (1990:613) om miljöavgift på utsläpp av kväveoxider vid energiproduktion
Omfattning: ändr. 20, 21 §§
Ikraft: 2004‑01‑01
Förarbeten: prop. 2002/03:99 Det nya Skatteverket (Finansdepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 2003/04:SkU2 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2003/04:17
Ändring, SFS 2007:1282
Rubrik: Lag (2007:1282) om ändring i lagen (1990:613) om miljöavgift på utsläpp av kväveoxider vid energiproduktion
Omfattning: ändr. 20 §
Ikraft: 2008‑01‑01
Ändring, SFS 2007:1372
Rubrik: Lag (2007:1372) om ändring i lagen (1990:613) om miljöavgift på utsläpp av kväveoxider vid energiproduktion
Omfattning: ändr. 5 §
Ikraft: 2008‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2008:833
Rubrik: Lag (2008:833) om ändring i lagen (1990:613) om miljöavgift på utsläpp av kväveoxider vid energiproduktion
Omfattning: ändr. 3, 5 §§
Ikraft: 2009‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2011:1338
Rubrik: Lag (2011:1338) om ändring i lagen (1990:613) om miljöavgift på utsläpp av kväveoxider vid energiproduktion
Omfattning: ändr. 19, 20, 21, 22 §§
Ikraft: 2012‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2013:92
Rubrik: Lag (2013:92) om ändring i lagen (1990:613) om miljöavgift på utsläpp av kväveoxider vid energiproduktion
Omfattning: ändr. 21 §
Ikraft: 2013‑07‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2018:1664
Rubrik: Lag (2018:1664) om ändring i lagen (1990:613) om miljöavgift på utsläpp av kväveoxider vid energiproduktion
Omfattning: ändr. 18 §
Ikraft: 2019‑01‑01
Källa : Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2020-06-07 av Sören Öman