Hem: Teman: Förarbeten:

Lagen (1996:674) om ändring i lagen (1989:479) om ersättning för kostnader i ärenden och mål om skatt, m.m.

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Lagen (1996:674) om ändring i lagen (1989:479) om ersättning för kostnader i ärenden och mål om skatt, m.m.

» Läs lagen (1989:479) om ersättning för kostnader i ärenden och mål om skatt, m.m. (senaste lydelse)

Förarbeten till SFS 1996:674 :
prop. 1995/96:170 Översyn av skattebrottslagen (Finansdepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1995/96:JuU23 Skattebrott, rskr. 1995/96:277

Förarbeten till lagen (1989:479) om ersättning för kostnader i ärenden och mål om skatt, m.m. och ändringar i lagen

Lag (1989:479) om ersättning för kostnader i ärenden och mål om skatt, m.m.
Departement: Finansdepartementet S5
Ikraft: 1989‑07‑01 överg.best.
Förarbeten: prop. 1988/89:126 om ersättning för kostnader i ärenden och mål om skatt, m. m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], 1988/89:SkU31, rskr 1988/89:301
Upphävd: 2012‑01‑01
Ändring, SFS 1990:407
Rubrik: Lag (1990:407) om ändring i lagen (1989:479) om ersättning för kostnader i ärenden och mål om skatt, m.m.
Omfattning: ändr. 7 §
Ikraft: 1991‑01‑01
Förarbeten: prop. 1989/90:74 om ny taxeringslag m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], 1989/90:SkU32, rskr 1989/90:217
Ändring, SFS 1994:470
Rubrik: Lag (1994:470) om ändring i lagen (1989:479) om ersättning för kostnader i ärenden och mål om skatt, m.m.
Omfattning: upph. 8 §; ändr. 3, 4, 5, 7, 9, 10, 11 §§
Ikraft: 1994‑07‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1996:674
Rubrik: Lag (1996:674) om ändring i lagen (1989:479) om ersättning för kostnader i ärenden och mål om skatt, m.m.
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 1996‑07‑01
Ändring, SFS 1997:1099
Rubrik: Lag (1997:1099) om ändring i lagen (1989:479) om ersättning för kostnader i ärenden och mål om skatt, m.m.
Omfattning: ändr. 10 §
Ikraft: 1998‑01‑01
Förarbeten: prop. 1997/98:17, bet. 1997/98:JuU6, rskr. 1997/98:65
Ändring, SFS 1998:192
Rubrik: Lag (1998:192) om ändring i lagen (1989:479) om ersättning för kostnader i ärenden och mål om skatt, m.m.
Omfattning: ändr. 1, 10 §§
Ikraft: 1998‑07‑01
Ändring, SFS 2003:746
Rubrik: Lag (2003:746) om ändring i lagen (1989:479) om ersättning för kostnader i ärenden och mål om skatt, m.m.
Omfattning: ändr. 1, 10 §§
Ikraft: 2004‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2009:803
Rubrik: Lag (2009:803) om ändring i lagen (1989:479) om ersättning för kostnader i ärenden och mål om skatt, m.m.
Omfattning: ändr. 10 §
Ikraft: 2010‑02‑15
Ändring, SFS 2009:1290
Rubrik: Lag (2009:1290) om ändring i lagen (1989:479) om ersättning för kostnader i ärenden och mål om skatt, m.m.
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 2010‑01‑01
Ändring, SFS 2010:1451
Rubrik: Lag (2010:1451) om ändring i lagen (1989:479) om ersättning för kostnader i ärenden och mål om skatt, m.m.
Omfattning: ändr. 10 §
Ikraft: 2011‑01‑01
Ändring, SFS 2011:1244
Omfattning: upph.
Källa : Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2020-06-07 av Sören Öman