Hem: Teman: Förarbeten:

Lagen (1996:673) om ändring i lagen (1988:328) om fordonsskatt på utländska fordon

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Lagen (1996:673) om ändring i lagen (1988:328) om fordonsskatt på utländska fordon

» Läs lagen (1988:328) om fordonsskatt på utländska fordon (senaste lydelse)

Förarbeten till SFS 1996:673 :
prop. 1995/96:170 Översyn av skattebrottslagen (Finansdepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1995/96:JuU23 Skattebrott, rskr. 1995/96:277

Förarbeten till lagen (1988:328) om fordonsskatt på utländska fordon och ändringar i lagen

Lag (1988:328) om fordonsskatt på utländska fordon
Departement: Finansdepartementet S6
Ikraft: 1989‑01‑01 överg.best.
Förarbeten: prop. 1987/88:159 om ny vägtrafikskattelagstiftning [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], SkU 1987/88:38, rskr 1987/88:316
Upphävd: 1999‑07‑01
Ändring, SFS 1990:1152
Rubrik: Lag (1990:1152) om ändring i lagen (1988:328) om vägtrafikskatt på utländska fordon
Omfattning: ändr. 1, 7 §§, bil. 1, 2
Ikraft: 1991‑01‑01
Ändring, SFS 1991:313
Rubrik: Lag (1991:313) om ändring i lagen (1988:328) om vägtrafikskatt på utländska fordon
Omfattning: ändr. 14 §
Ikraft: 1992‑01‑01
Förarbeten: prop. 1990/91:68 om ändring i brottsbalken m.m. (böter) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], 1990/91:JuU10, rskr 1990/91:155
Ändring, SFS 1991:610
Rubrik: Lag (1991:610) om ändring i lagen (1988:328) om vägtrafikskatt på utländska fordon
Omfattning: ändr. bil. 2
Ikraft: 1993‑01‑01 överg.best.
Förarbeten: prop. 1990/91:156 om miljöklasser för nya fordon, m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], 1990/91:SkU25, rskr 1990/91:344
Ändring, SFS 1992:884
Rubrik: Lag (1992:884)om ändring i lagen (1991:610) om ändring i lagen (1988:328) om vägtrafikskatt på utländska fordon
Omfattning: ändr. bil. 2 i 1991:610
Ikraft: 1993‑01‑01
Ändring, SFS 1992:1442
Rubrik: Lag (1992:1442) om ändring i lagen (1988:328) om vägtrafikskatt på utländska fordon
Omfattning: upph. 6, 7, §§, bil. 2, rubr. närmast före 6 §; nuvarande bil. 1 betecknas bil.; ändr. författningsrubr., 1, 2, 8, 11, 14 §§, bil., rubr. närmast före 2 §
Ikraft: 1993‑10‑01 överg.best.
Förarbeten: prop. 1992/93:124 om skatt på dieselolja m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1992/93:SkU13, rskr 1992/93:147
Ändring, SFS 1993:842
Rubrik: Lag (1993:842) om ändring i lagen (1992:1442) om ändring i lagen (1988:328) om vägtrafikskatt på utländska fordon
Omfattning: ändr. bil. 1 till 1992:1442
Ändring, SFS 1995:71
Rubrik: Lag (1995:71) om ändring i lagen (1988:328) om fordonsskatt på utländska fordon
Omfattning: ändr. 16 §
Ikraft: 1995‑04‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1996:673
Rubrik: Lag (1996:673) om ändring i lagen (1988:328) om fordonsskatt på utländska fordon
Omfattning: ändr. 14 §
Ikraft: 1996‑07‑01
Ändring, SFS 1999:415
Rubrik: Lag (1999:415) om upphävande av lagen (1988:328) om fordonsskatt på utländska fordon
Omfattning: upph.
Ikraft: 1999‑07‑01
Källa : Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2020-06-07 av Sören Öman