Hem: Teman: Förarbeten:

Lagen (1996:671) om ändring i lagen (1984:668) om uppbörd av socialavgifter från arbetsgivare

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Lagen (1996:671) om ändring i lagen (1984:668) om uppbörd av socialavgifter från arbetsgivare

» Läs lagen (1984:668) om uppbörd av socialavgifter från arbetsgivare (senaste lydelse)

Förarbeten till SFS 1996:671 :
prop. 1995/96:170 Översyn av skattebrottslagen (Finansdepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1995/96:JuU23 Skattebrott, rskr. 1995/96:277

Förarbeten till lagen (1984:668) om uppbörd av socialavgifter från arbetsgivare och ändringar i lagen

Lag (1984:668) om uppbörd av socialavgifter från arbetsgivare
Departement: Finansdepartementet S5
Ikraft: 1985‑01‑01 överg.best.
Upphävd: 1997‑11‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1985:116
Rubrik: Lag (1985:116) om ändring i lagen (1984:668) om uppbörd av socialavgifter från arbetsgivare
Omfattning: ändr. 20 §
Ikraft: 1985‑07‑01 överg.best.
Förarbeten: prop. 1984/85:47 om preskriptionshinder vid skattebrott, m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1984/85:JuU14 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1984/85:142
Ändring, SFS 1985:154
Rubrik: Lag (1985:154) om ändring i lagen (1984:668) om uppbörd av socialavgifter från arbetsgivare
Omfattning: ändr. 25 §
Ikraft: 1985‑09‑01
Ändring, SFS 1986:480
Rubrik: Lag (1986:480) om ändring i lagen (1984:668) om uppbörd av socialavgifter från arbetsgivare
Omfattning: ändr. 24 §
Ikraft: 1987‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1986:1137
Rubrik: Lag (1986:1137) om ändring i lagen (1984:668) om uppbörd av socialavgifter från arbetsgivare
Omfattning: ändr. 3, 31, 50, 51 §§; nya 22 a–d §§, rubr. närmast före 22 a, 22 d
Ikraft: 1987‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1986:1388
Rubrik: Lag (1986:1388) om ändring i lagen (1984:668) om uppbörd av socialavgifter från arbetsgivare
Omfattning: ändr. 5, 7, 9, 11, 15, 23, 26, 27, 30, 32, 52, 54, 56 §§
Ikraft: 1987‑01‑01
Förarbeten: prop. 1986/87:46 om beskattning av förmån av fri bil [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], prop. 1986/87:47 om ändringar i taxeringsorganisationen [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], SkU 1986/87:19, rskr 1986/87:101
Ändring, SFS 1986:1389
Rubrik: Lag (1986:1389) om ändring i lagen (1986:1137) om ändring i lagen (1984:668) om uppbörd av socialavgifter från arbetsgivare
Omfattning: ändr. 3, 50, 51 §§, ikrafttr.best. till 1986:1137
Ikraft: 1987‑01‑01
Förarbeten: prop. 1986/87:46 om beskattning av förmån av fri bil [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], prop. 1986/87:47 om ändringar i taxeringsorganisationen [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], SkU 1986/87:19, rskr 1986/87:101
Ändring, SFS 1987:563
Rubrik: Lag (1987:563) om ändring i lagen (1984:668) om uppbörd av socialavgifter från arbetsgivare
Omfattning: ändr. 9, 14 §§
Ikraft: 1987‑07‑01
Förarbeten: prop. 1986/87:100 med förslag till statsbudget för budgetåret 1987/88 [ pdf ] (bil.9), bet. 1986/87:FiU20 [ pdf|Ikon för riksdagen ], 1986/87:29, rskr 1986/87:343
Ändring, SFS 1987:1208
Rubrik: Lag (1987:1208) om ändring i lagen (1984:668) om uppbörd av socialavgifter från arbetsgivare
Omfattning: upph. 14, 36 §§; ändr. 2, 5, 10–12, 15–17, 28, 31, 32 §§
Ikraft: 1988‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1987:1220
Rubrik: Lag (1987:1220) om ändring i lagen (1984:668) om uppbörd av socialavgifter från arbetsgivare
Omfattning: ändr. 47 §
Ikraft: 1988‑01‑01
Förarbeten: prop. 1987/88:55 om förseningsavgifter m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], SkU 1987/88:12, rskr 1987/88:71
Ändring, SFS 1990:332
Rubrik: Lag (1990:332) om ändring i lagen (1984:668) om uppbörd av socialavgifter från arbetsgivare
Omfattning: upph. 30 §; nuvarande 54 § betecknas 30 §: ändr. 2, 3, 6, 7, 9–11, 15–20, 22 a, 22 d, 23, 24, 26, 27, 29, den nya 30, 32, 33, 41, 44, 46, 47, 50–53, 55 §§, rubr. närmast före 30, 50 §§; ny 50 a §
Ikraft: 1990‑06‑30 överg.best.
Förarbeten: prop. 1989/90:74 om ny taxeringslag m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], 1989/90:SkU32, rskr 1989/90:217
Ändring, SFS 1990:1318
Rubrik: Lag (1990:1318) om ändring i lagen (1984:668) om uppbörd av socialavgifter från arbetsgivare
Omfattning: upph. 12, 13, 15–20, 45, 55 §§, rubr. närmast före 11, 17 §§; nuvarande 50–53, 56 §§ betecknas 68, 70, 72, 76–78 §§; ändr. 2, 10, 11, 21, 22, 28, 30, 31, 37–42, 46 §§, de nya 68, 70, 72, 76 §§, rubr. närmast före 10 §, rubr. närmast före 28 §, nuvarande 50 § sätts närmast före 27 a §, den nya 68 §; nya 27 a, 50–67, 69, 71, 73–75 §§, rubr. närmast före 50, 52, 57, 59, 67 §§
Ikraft: 1991‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1990:1444
Rubrik: Lag (1990:1444) om ändring i lagen (1984:668) om uppbörd av socialavgifter från arbetsgivare
Omfattning: ändr. 9 §
Ikraft: 1991‑01‑01
Ändring, SFS 1991:98
Rubrik: Lag (1984:668) (1991:98) om uppbörd av socialavgifter från arbetsgivare
Omfattning: omtryck
Ändring, SFS 1991:1907
Rubrik: Lag (1991:1907) om ändring i lagen (1984:668) om uppbörd av socialavgifter från arbetsgivare
Omfattning: ändr. 3, 9, 38, 43, 47, 60, 61, 62 §§; ny 40 a §
Ikraft: 1992‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1992:488
Rubrik: Lag (1992:488) om ändring i lagen (1984:668) om uppbörd av socialavgifter från arbetsgivare
Omfattning: ändr. 5 §
Ikraft: 1992‑07‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1992:642
Rubrik: Lag (1992:642) om ändring i lagen (1984:668) om uppbörd av socialavgifter från arbetsgivare
Omfattning: upph. rubr. närmast före 30 §; nuvarande 9, 30 §§ betecknas 12, 13 §§; ändr. 2, 7, 10 §§, de nya 12, 13 §§, 21, 24, 27 a, 28, 31, 32, 34, 50, 75, 76 §§, rubr. närmast före 8, 10 §§; nya 14 §, rubr. närmast före den nya 12 §
Ikraft: 1993‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1992:684
Rubrik: Lag (1992:684) om ändring i lagen (1984:668) om uppbörd av socialavgifter från arbetsgivare
Omfattning: nuvarande 21, 22 §§ betecknas 15, 19 §§; ändr. 6, 25 §§, övergångsbest. till 1991:1907; rubr. närmast före nuvarande 21 § sätts närmast före den nya 15 §; nya 16, 17, 18, 22 e §§
Ikraft: 1992‑07‑01 överg.best.
Förarbeten: prop. 1991/92:112 om F-skattebevis, m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], 1991/92:SkU29, rskr 1991/92:292
Ändring, SFS 1992:1179
Rubrik: Lag (1992:1179) om ändring i lagen (1984:668) om uppbörd av socialavgifter från arbetsgivare
Omfattning: ändr. 27 §
Ikraft: 1993‑01‑01
Ändring, SFS 1992:1180
Rubrik: Lag (1992:1180) om ändring i lagen (1992:642) om ändring i lagen (1984:668) om uppbörd av socialavgifter från arbetsgivare
Omfattning: ändr. 14, 21 §§ i 1992:642
Ändring, SFS 1993:908
Rubrik: Lag (1993:908) om ändring i lagen (1984:668) om uppbörd av socialavgifter från arbetsgivare
Omfattning: nuvarande 27 a § betecknas 28 a §, rubr. närmast före 27 a § sätts före den nya 28 a §; ändr. 15, 16, 18, 28, nya 28 a §, rubr. närmast före 28 a §; ny rubr. närmast före 28 §
Ikraft: 1994‑01‑01
Ändring, SFS 1993:1518
Rubrik: Lag (1993:1518) om ändring i lagen (1984:668) om uppbörd av socialavgifter från arbetsgivare
Omfattning: ändr. 5, 31 §§
Ikraft: 1994‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1994:215
Rubrik: Lag (1994:215) om ändring i lagen (1984:668) om uppbörd av socialavgifter från arbetsgivare
Omfattning: ändr. 25 §
Ikraft: 1994‑07‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1994:475
Rubrik: Lag (1994:475) om ändring i lagen (1984:668) om uppbörd av socialavgifter från arbetsgivare
Omfattning: ändr. 27, 76 §§; nya 27 a, 27 b
Ikraft: 1994‑07‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1994:1979
Rubrik: Lag (1994:1979) om ändring i lagen (1984:668) om uppbörd av socialavgifter från arbetsgivare
Omfattning: ändr. 4 §
Ikraft: 1995‑01‑01
Ändring, SFS 1995:306
Rubrik: Lag (1995:306) om ändring i lagen (1984:668) om uppbörd av socialavgifter från arbetsgivare
Omfattning: ändr. 18 §
Ikraft: 1996‑04‑01
Ändring, SFS 1995:580
Rubrik: Lag (1995:580) om ändring i lagen (1984:668) om uppbörd av socialavgifter från arbetsgivare
Omfattning: ändr. 28 a §
Ikraft: 1995‑06‑15
Ändring, SFS 1995:652
Rubrik: Lag (1995:652) om ändring i lagen (1984:668) om uppbörd av socialavgifter från arbetsgivare
Omfattning: ändr. 5 §
Ikraft: 1995‑07‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1995:898
Rubrik: Lag (1995:898) om ändring i lagen (1984:668) om uppbörd av socialavgifter från arbetsgivare
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 1995‑07‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1996:671
Rubrik: Lag (1996:671) om ändring i lagen (1984:668) om uppbörd av socialavgifter från arbetsgivare
Omfattning: ändr. 15 §; ny 15 a §
Ikraft: 1996‑07‑01
Ändring, SFS 1996:1212
Rubrik: Lag (1996:1212) om ändring i lagen (1984:668) om uppbörd av socialavgifter från arbetsgivare
Omfattning: ändr. 4, 5 §§
Ikraft: 1997‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1996:1339
Rubrik: Lag (1996:1339) om ändring i lagen (1984:668) om uppbörd av socialavgifter från arbetsgivare
Omfattning: upph. 31, 32, 33, 34, 35, 37 §§, rubr. närmast före 31 §; ändr. 2, 44, 68, 73, 76 §§; ny 20 §
Ikraft: 1998‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1997:1095
Rubrik: Lag (1997:1095) om ändring i lagen (1996:1339) om ändring i lagen (1984:668) om uppbörd av socialavgifter från arbetsgivare
Omfattning: ändr. 2, 3 p övergångsbest. till 1996:1339
Förarbeten: prop. 1997/98:17, bet. 1997/98:JuU6, rskr. 1997/98:65
Ändring, SFS 1997:483
Omfattning: upph.
Källa : Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2020-06-07 av Sören Öman