Hem: Teman: Förarbeten:

Lagen (1996:670) om ändring i lagen (1984:151) om punktskatter och prisregleringsavgifter

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Lagen (1996:670) om ändring i lagen (1984:151) om punktskatter och prisregleringsavgifter

» Läs lagen (1984:151) om punktskatter och prisregleringsavgifter (senaste lydelse)

Förarbeten till SFS 1996:670 :
prop. 1995/96:170 Översyn av skattebrottslagen (Finansdepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1995/96:JuU23 Skattebrott, rskr. 1995/96:277

Förarbeten till lagen (1984:151) om punktskatter och prisregleringsavgifter och ändringar i lagen

Lag (1984:151) om punktskatter och prisregleringsavgifter
Departement: Finansdepartementet S6
Ikraft: 1984‑07‑01 överg.best.
Upphävd: 2003‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1984:600
Rubrik: Lag (1984:600) om ändring i lagen (1984:151) om punktskatter och prisregleringsavgifter
Omfattning: ändr. 1 kap 1 §, 2 kap 2, 8 §§, 12 p övergångsbest.
Ikraft: 1984‑07‑01
Ändring, SFS 1985:115
Rubrik: Lag (1985:115) om ändring i lagen (1984:151) om punktskatter och prisregleringsavgifter
Omfattning: ändr. 4 kap 12 §
Ikraft: 1985‑07‑01
Förarbeten: prop. 1984/85:47 om preskriptionshinder vid skattebrott, m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1984/85:JuU14 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1984/85:142
Ändring, SFS 1985:153
Rubrik: Lag (1985:153) om ändring i lagen (1984:151) om punktskatter och prisregleringsavgifter
Omfattning: ändr. 5 kap 7 §
Ikraft: 1985‑09‑01
Ändring, SFS 1985:1028
Rubrik: Lag (1985:1028) om ändring i lagen (1984:151) om punktskatter och prisregleringsavgifter
Omfattning: ändr. 9 kap 1 §
Ikraft: 1986‑01‑01
Förarbeten: prop. 1985/86:24 om ändring i lagen (1984:151) om punktskatter och prisregleringsavgifter [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], SkU 1985/86:10, rskr 1985/86:56
Ändring, SFS 1986:318
Rubrik: Lag (1986:318) om ändring i lagen (1984:151) om punktskatter och prisregleringsavgifter
Omfattning: ändr. 2 kap 1 §
Ikraft: 1986‑07‑01
Förarbeten: prop. 1985/86:157 om stämpelskatten på aktier [ pdf|Ikon för riksdagen ], SkU 1985/86:42, rskr 1985/86:283
Ändring, SFS 1986:478
Rubrik: Lag (1986:478) om ändring i lagen (1984:151) om punktskatter och prisregleringsavgifter
Omfattning: ändr. 5 kap 14 §
Ikraft: 1987‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1986:1231
Rubrik: Lag (1986:1231) om ändring i lagen (1984:151) om punktskatter och prisregleringsavgifter
Omfattning: ändr. 1 kap 2 §
Ikraft: 1987‑01‑01
Förarbeten: prop. 1986/87:61 om en tillfällig förmögenhetsskatt för livförsäkringsbolag, m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], SkU 1986/87:17, SkU 1986/87:20, rskr 1986/87:87
Ändring, SFS 1986:1302
Rubrik: Lag (1986:1302) om ändring i lagen (1984:151) om punktskatter och prisregleringsavgifter
Omfattning: ändr. 5 kap 5 §, 8 kap 5 §
Ikraft: 1987‑01‑01 överg.best.
Förarbeten: prop. 1986/87:47 om ändringar i taxeringsorganisationen [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], SkU 1986/87:11, rskr 1986/87:95
Ändring, SFS 1987:1219
Rubrik: Lag (1987:1219) om ändring i lagen (1984:151) om punktskatter och prisregleringsavgifter
Omfattning: ändr. 7 kap 5, 8 §§
Ikraft: 1988‑01‑01 överg.best.
Förarbeten: prop. 1987/88:55 om förseningsavgifter m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], SkU 1987/88:12, rskr 1987/88:71
Ändring, SFS 1987:1229
Rubrik: Lag (1987:1229) om ändring i lagen (1984:151) om punktskatter och prisregleringsavgifter
Omfattning: ändr. 3 kap 10–12, 14 §§
Ikraft: 1988‑01‑01
Förarbeten: prop. 1987/88:65 om vissa ändringar i reglerna om taxeringsrevision, m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], SkU 1987/88:17, rskr 1987/88:70
Ändring, SFS 1988:330
Rubrik: Lag (1988:330) om ändring i lagen (1984:151) om punktskatter och prisregleringsavgifter
Omfattning: ändr. 1 kap 2 §
Ikraft: 1989‑01‑01
Förarbeten: prop. 1987/88:159 om ny vägtrafikskattelagstiftning [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], SkU 1987/88:38, rskr 1987/88:316
Ändring, SFS 1988:1570
Rubrik: Lag (1988:1570) om ändring i lagen (1984:151) om punktskatter och prisregleringsavgifter
Omfattning: ändr. 1 kap 1 §
Ikraft: 1989‑03‑01
Förarbeten: prop. 1988/89:39 om miljöskatt på inrikes flygtrafik [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], 1988/89:SkU10, rskr 1988/89:79
Ändring, SFS 1990:331
Rubrik: Lag (1990:331) om ändring i lagen (1984:151) om punktskatter och prisregleringsavgifter
Omfattning: upph. 4 kap 14 §, 7 kap 3 §, 8 kap 7, 8, 10–13 §§, 9 kap 2 §, rubr. närmast före 4 kap 1 §, 8 kap 1, 7, 11 §§; nuvarande 4 kap 4 § betecknas 14 §, nuvarande 8 kap 2, 3 §§ betecknas 8, 7 §§; ändr. 2 kap 10 §, 3 kap 3, 6 §§, 4 kap 1–3, 5–13 §§, nya 14 §, 15 §, 5 kap 5, 12 §§, 6 kap 1 §, 7 kap 1, 7, 8 §§, 8 kap 1, 4–6, nya 7, nya 8, 9 §§, 9 kap 3 §, rubr. till 4, 8 kap; nya 4 kap 4, 4 a, 4 b, 6 a §§, 8 kap 2, 3 §§, rubr. närmast före 4 kap 4, 5, 6 a, 13, 15 §§
Ikraft: 1991‑01‑01
Förarbeten: prop. 1989/90:74 om ny taxeringslag m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], 1989/90:SkU32, rskr 1989/90:217
Ändring, SFS 1990:588
Rubrik: Lag (1990:588) om ändring i lagen (1984:151) om punktskatter och prisregleringsavgifter
Omfattning: ändr. 1 kap 1 §
Ikraft: 1991‑01‑01
Förarbeten: prop. 1989/90:111 om reformerad mervärdeskatt m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], 1989/90:SkU31, rskr 1989/90:357
Ändring, SFS 1990:1320
Rubrik: Lag (1990:1320) om ändring i lagen (1984:151) om punktskatter och prisregleringsavgifter
Omfattning: ändr. 5 kap 16, 17 §§
Ikraft: 1991‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1990:1442
Rubrik: Lag (1990:1442) om ändring i lagen (1984:151) om punktskatter och prisregleringsavgifter
Omfattning: ändr. 1 kap 1 §
Ikraft: 1991‑01‑01
Ändring, SFS 1991:702
Rubrik: Lag (1991:702) om ändring i lagen (1984:151) om punktskatter och prisregleringsavgifter
Omfattning: ändr. 1 kap 1, 2, 5, 7 §§, 2 kap 2, 3, 6, 7, 8 §§, 5 kap 1 §, 6 kap 1, 2, 3, §§
Ikraft: 1991‑07‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1991:1486
Rubrik: Lag (1991:1486) om ändring i lagen (1984:151) om punktskatter och prisregleringsavgifter
Omfattning: ändr. 1 kap 1 §, 2 kap 2 §
Ikraft: 1992‑01‑01
Förarbeten: prop. 1991/92:1 om lotteriskatt m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], 1991/92:SkU1, rskr 1991/92:9
Ändring, SFS 1991:1906
Rubrik: Lag (1991:1906) om ändring i lagen (1984:151) om punktskatter och prisregleringsavgifter
Omfattning: ändr. 4 kap 7 §, 7 kap 1, 6, 8 §§
Ikraft: 1992‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1992:639
Rubrik: Lag (1992:639) om ändring i lagen (1984:151) om punktskatter och prisregleringsavgifter
Omfattning: ändr. 1 kap 4 §, 5 kap 8, 9, 10, 11, 12 §§, rubr. närmast före 5 kap 8 §
Ikraft: 1993‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1992:1480
Rubrik: Lag (1992:1480) om ändring i lagen (1984:151) om punktskatter och prisregleringsavgifter
Omfattning: ändr. 1 kap 1 §
Ikraft: 1993‑01‑01
Ändring, SFS 1993:462
Rubrik: Lag (1993:462) om ändring i lagen (1984:151) om punktskatter och prisregleringsavgifter
Omfattning: ändr. 1 kap 5, 7 §§, 2 kap 3, 6, 7 §§, 4 kap 4 a, 4 b §§, 5 kap 7, 18 §§, 6 kap 3 §, 7 kap 7 §, 8 kap 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9 §§; nya 1 kap 7 a §, 3 kap 16 §, rubr. närmast före 1 kap 7 a §
Ikraft: 1993‑07‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1993:774
Rubrik: Lag (1993:774) om ändring i lagen (1984:151) om punktskatter och prisregleringsavgifter
Omfattning: ändr. 5 kap 2 §
Ikraft: 1993‑07‑01
Ändring, SFS 1993:853
Rubrik: Lag (1993:853) om ändring i lagen (1984:151) om punktskatter och prisregleringsavgifter
Omfattning: ändr. 1 kap 1, 2 §§, 2 kap 3 §
Ikraft: 1993‑10‑01 överg.best.
Förarbeten: prop. 1992/93:187 om individuellt pensionssparande [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1992/93:SkU34, rskr. 1992/93:370
Ändring, SFS 1993:906
Rubrik: Lag (1993:906) om ändring i lagen (1984:151) om punktskatter och prisregleringsavgifter
Omfattning: ändr. 5 kap 16 §
Ikraft: 1994‑01‑01
Ändring, SFS 1994:214
Rubrik: Lag (1994:214) om ändring i lagen (1984:151) om punktskatter och prisregleringsavgifter
Omfattning: ändr. 9 kap 3 §
Ikraft: 1994‑07‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1994:474
Rubrik: Lag (1994:474) om ändring i lagen (1984:151) om punktskatter och prisregleringsavgifter
Omfattning: ändr. 3 kap 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 §§, 8 kap 8 §; nya 3 kap 15 a, 15 b, 15 c, 15 d §§, rubr. närmast före 3 kap 15 §
Ikraft: 1994‑07‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1994:1712
Rubrik: Lag (1994:1712) om ändring i lagen (1984:151) om punktskatter och prisregleringsavgifter
Omfattning: ändr. 1 kap 1 §
Ikraft: 1994‑12‑31
Ändring, SFS 1994:1786
Rubrik: Lag (1993:1786) om ändring i lagen (1984:151) om punktskatter och prisregleringsavgifter
Omfattning: ändr. 1 kap 1, 2 §§, 2 kap 2, 8 §§, 6 kap 1 §
Ikraft: 1995‑01‑01
Ändring, SFS 1994:1791
Rubrik: Lag (1994:1791) om ändring i lagen (1984:151) om punktskatter och prisregleringsavgifter
Omfattning: ändr. 2 kap 1 §
Ikraft: 1995‑01‑01
Ändring, SFS 1994:1906
Rubrik: Lag (1994:1906) om ändring i lagen (1984:151) om punktskatter och prisregleringsavgifter
Omfattning: ändr. 3 kap 11, 16 §§, 7 kap 2 §
Ikraft: 1995‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1994:1980
Rubrik: Lag (1994:1980) om ändring i lagen (1984:151) om punktskatter och prisregleringsavgifter
Omfattning: ändr. 2 kap 8 §
Ikraft: 1995‑07‑01
Ändring, SFS 1995:330
Rubrik: Lag (1995:330) om ändring i lagen (1984:151) om punktskatter och prisregleringsavgifter
Omfattning: ändr. 1 kap 1 §
Ikraft: 1995‑04‑01
Ändring, SFS 1995:579
Rubrik: Lag (1995:579) om ändring i lagen (1984:151) om punktskatter och prisregleringsavgifter
Omfattning: ändr. 5 kap 16 §
Ikraft: 1995‑06‑15
Ändring, SFS 1995:620
Rubrik: Lag (1995:620) om ändring i lagen (1984:151) om punktskatter och prisregleringsavgifter
Omfattning: ändr. 1 kap 1 §, 8 kap 1, 9 §§
Ikraft: 1995‑07‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1995:1134
Rubrik: Lag (1995:1134) om ändring i lagen (1984:151) om punktskatter och prisregleringsavgifter
Omfattning: ändr. 1 kap. 1 §
Ikraft: 1995‑11‑01 överg.best.
Förarbeten: bet. 1995/96:SkU:1, rskr. 1995/96:1
Ändring, SFS 1995:1668
Rubrik: Lag (1995:1668) om ändring i lagen (1984:151) om punktskatter och prisregleringsavgifter
Omfattning: ändr. 1 kap 1 §
Ikraft: 1996‑07‑01
Ändring, SFS 1996:599
Rubrik: Lag (1996:599) om ändring i lagen (1984:151) om punktskatter och prisregleringsavgifter
Omfattning: ändr. rubr. närmast före 3 kap 1 §
Ikraft: 1996‑07‑01
Förarbeten: prop. 1995/96:197, bet. 1995/96:SkU30, rskr. 1995/96:291
Ändring, SFS 1996:670
Rubrik: Lag (1996:670) om ändring i lagen (1984:151) om punktskatter och prisregleringsavgifter
Omfattning: ändr. 5 kap 17 §; ny 5 kap 17 a §
Ikraft: 1996‑07‑01
Ändring, SFS 1996:952
Rubrik: Lag (1996:952) om ändring i lagen (1984:151) om punktskatter och prisregleringsavgifter
Omfattning: ändr. 1 kap 5 §, 3 kap 16 §, 6 kap 3 §, övergångsbest. till 1993:462
Ikraft: 1997‑01‑01
Förarbeten: prop. 1995/96:224, bet. 1996/97:BoU4, rskr. 1996/97:2
Ändring, SFS 1997:492
Rubrik: Lag (1997:492) om ändring i lagen (1984:151) om punktskatter och prisregleringsavgifter
Omfattning: ändr. 2 kap 6 §, 3 kap 5, 7, 8, 11, 14 §§, 5 kap 5, 10, 12, 17 §§, 7 kap. 1, 4, 6, 8 §§, 9 kap. 3 §
Ikraft: 1997‑11‑07 överg.best.
Ändring, SFS 1997:1030
Rubrik: Lag (1997:1030) om ändring i lagen (1984:151) om punktskatter och prisregleringsavgifter
Omfattning: ändr. 3 kap 3, 13 §§, 7 kap 1 §
Ikraft: 1998‑01‑01 överg.best.
Förarbeten: prop. 1997/98:10 Skattemyndigheternas medverkan i brottsutredningar, m.m. (Finansdepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1997/98:SkU10, rskr. 1997/98:70
Ändring, SFS 1997:1044
Rubrik: Lag (1997:1044) om ändring i lagen (1984:151) om punktskatter och prisregleringsavgifter
Omfattning: ändr. 5 kap 17 §
Ikraft: 1998‑01‑01 överg.best.
Förarbeten: prop. 1997/98:33 Utfärdande av F-skattsedel, m.m. (Finansdepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1997/98:SkU9, rskr. 1997/98:71
Ändring, SFS 1997:1093
Rubrik: Lag (1997:1093) om ändring i lagen (1984:151) om punktskatter och prisregleringsavgifter
Omfattning: ändr. 3 kap 15 a §
Ikraft: 1998‑01‑01
Förarbeten: prop. 1997/98:17, bet. 1997/98:JuU6, rskr. 1997/98:65
Ändring, SFS 1997:1132
Rubrik: Lag (1997:1132) om ändring i lagen (1984:151) om punktskatter och prisregleringsavgifter
Omfattning: ändr. 8 kap 1 §
Ikraft: 1998‑01‑01
Ändring, SFS 1997:1329
Rubrik: Lag (1997:1329) om ändring i lagen (1984:151) om punktskatter och prisregleringsavgifter
Omfattning: ändr. 3 kap 16 §
Ikraft: 1998‑01‑01
Förarbeten: prop. 1997/98:1 Budgetpropositionen för 1998 (Finansdepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ] utg.omr. 3, bet. 1997/98:SkU1, rskr. 1997/98:69
Ändring, SFS 1998:190
Rubrik: Lag (1998:190) om ändring i lagen (1984:151) om punktskatter och prisregleringsavgifter
Omfattning: upph. 6 kap, 8 kap 7 §; ändr. 1 kap 7 §, 5 kap 5 §, 8 kap 1 §
Ikraft: 1998‑07‑01
Ändring, SFS 1998:236
Rubrik: Lag (1998:236) om ändring i lagen (1984:151) om punktskatter och prisregleringsavgifter
Omfattning: ändr. 1 kap 5 §, 3 kap 16 §, 6 kap 3 §, 9 kap 3 §
Ikraft: 1999‑01‑01
Ändring, SFS 1998:507
Rubrik: Lag (1998:507) om ändring i lagen (1984:151) om punktskatter och prisregleringsavgifter
Omfattning: ändr. 3 kap 11 §; nya 1 kap 3 a §, 3 kap 6 a §
Ikraft: 1998‑07‑01
Ändring, SFS 1999:412
Rubrik: Lag (1999:412) om ändring i lagen (1984:151) om punktskatter och prisregleringsavgifter
Omfattning: ändr. 3 §
Ikraft: 1999‑07‑01
Ändring, SFS 1999:674
Rubrik: Lag (1999:674) om ändring i lagen (1984:151) om punktskatter och prisregleringsavgifter
Omfattning: ändr. 1 kap 1 §, 2 kap 3 §
Ikraft: 2000‑01‑01
Förarbeten: prop. 1998/99:84 Lag om skatt på avfall (Finansdepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1998/99:SkU20 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 1998/99:258
Ändring, SFS 1999:1091
Rubrik: Lag (1999:1091) om ändring i lagen (1984:151) om punktskatter och prisregleringsavgifter
Omfattning: ändr. 1 kap 9 §, 2 kap 5 §, 3 kap 5, 7 §§
Ikraft: 2000‑01‑01 överg.best.
Förarbeten: prop. 1998/99:130 Ny bokföringslag m.m. (Justitiedepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1999/2000:LU2 [ pdf ], rskr. 1999/2000:50
Ändring, SFS 1999:1250
Rubrik: Lag (1999:1250) om ändring i lagen (1984:151) om punktskatter och prisregleringsavgifter
Omfattning: ändr. 1 kap 9 §
Ikraft: 2001‑01‑01
Förarbeten: prop. 1999/2000:2 Inkomstskattelagen (Finansdepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1999/2000:SkU2 [ pdf ], rskr. 1999/2000:117
Ändring, SFS 1999:1326
Rubrik: Lag (1999:1326) om ändring i lagen (1984:151) om punktskatter och prisregleringsavgifter
Omfattning: ändr. 1 kap 2 §
Ikraft: 2000‑01‑01
Ändring, SFS 2000:49
Rubrik: Lag (2000:49) om ändring i lagen (1984:151) om punktskatter och prisregleringsavgifter
Omfattning: ny 1 kap 10 §, rubr. närmast före 1 kap 10 §
Ikraft: 2000‑03‑01
Ändring, SFS 2000:467
Rubrik: Lag (2000:467) om ändring i lagen (1984:151) om punktskatter och prisregleringsavgifter
Omfattning: ändr. 1 kap 1, 5, 7 §§, 2 kap 1, 2, 3, 6, 7, 8 §§, 3 kap 6 a, 16 §§, 5 kap 1, 5 §§, 8 kap 1, 6, 8, 9 §§
Ikraft: 2000‑07‑01 överg.best.
Förarbeten: prop. 1999/2000:105 Vissa punktskattefrågor (Finansdepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1999/2000:SkU22 [ pdf ], rskr. 1999/2000:246
Ändring, SFS 2000:1432
Rubrik: Lag (2000:1432) om ändring i lagen (1984:151) om punktskatter och prisregleringsavgifter
Omfattning: ändr. 1 kap 1 §
Ikraft: 2001‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2001:197
Rubrik: Lag (2001:197) om ändring i lagen (1984:151) om punktskatter och prisregleringsavgifter
Omfattning: upph. 9 kap 1 §
Ikraft: 2001‑10‑01
Ändring, SFS 2001:335
Rubrik: Lag (2001:335) om ändring i lagen (1984:151) om punktskatter och prisregleringsavgifter
Omfattning: ändr. 5 kap 5 §
Ikraft: 2001‑07‑01
Ändring, SFS 2001:520
Rubrik: Lag (2001:520) om ändring i lagen (1984:151) om punktskatter och prisregleringsavgifter
Omfattning: ändr. 3 kap 7 §
Ikraft: 2001‑10‑01
Ändring, SFS 2001:1230
Rubrik: Lag (2001:1230) om ändring i lagen (1984:151) om punktskatter och prisregleringsavgifter
Omfattning: ändr. 2 kap 10 §, 9 kap 3 §
Ikraft: 2002‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2002:400
Omfattning: upph.
Källa : Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2020-06-07 av Sören Öman