Hem: Teman: Förarbeten:

Lagen (1996:664) om ändring i lagen (1941:416) om arvsskatt och gåvoskatt

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Lagen (1996:664) om ändring i lagen (1941:416) om arvsskatt och gåvoskatt

» Läs lagen (1941:416) om arvsskatt och gåvoskatt (senaste lydelse)

Förarbeten till SFS 1996:664 :
prop. 1995/96:170 Översyn av skattebrottslagen (Finansdepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1995/96:JuU23 Skattebrott, rskr. 1995/96:277

Förarbeten till lagen (1941:416) om arvsskatt och gåvoskatt och ändringar i lagen

Lag (1941:416) om arvsskatt och gåvoskatt
Departement: Finansdepartementet S3
Förarbeten: rskr 1941:270
Upphävd: 2005‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1943:330
Omfattning: ändr. 65, 68 §§
Ändring, SFS 1946:826
Omfattning: ändr. 17, 60, 73 §§
Ändring, SFS 1947:582
Omfattning: ändr. 11 § 1 mom, 16 §, 19 § 1 mom, 32, 52, 59 §§
Ändring, SFS 1950:315
Omfattning: ändr. 12 §
Ändring, SFS 1952:246
Omfattning: ändr. 28, 38 §§
Ändring, SFS 1954:103
Omfattning: ändr. 60 §
Ändring, SFS 1955:85
Omfattning: ändr. 12 §
Ändring, SFS 1958:562
Omfattning: upph. 19 § 5 mom; ändr. 6 §, 11 § 1 mom, 12, 16, 17 §§, 19 § 1, 3, 4 mom, 20 §, 22 § 2 mom, 23, 28 §§, 29 § 1 mom, 30, 32, 36 §§, 37 § 2 mom, 39 §, 41 § 1 mom, 43, 46, 49, 52–54 §§, 55 § 1–3 mom, 56, 57, 59, 68 §§, 71 § 2 mom
Ändring, SFS 1963:35
Omfattning: ändr. 3 §
Ändring, SFS 1963:51
Omfattning: ändr. 12, 49 §§
Ändring, SFS 1964:20
Omfattning: ändr. 3 §
Ändring, SFS 1964:310
Omfattning: upph. 29 § 2 mom; ändr. 8 §, 15 § 2 mom, 23, 32, 51–54 §§, 55 § 4, 6 mom, 59, 62, 64 §§, 71 § 3 mom, 72 §
Ändring, SFS 1964:669
Omfattning: ändr. 46 §
Ändring, SFS 1964:800
Omfattning: ändr. 26, 48, 60 §§
Ändring, SFS 1967:157
Omfattning: ändr. 12, 20 §§
Ändring, SFS 1967:389
Omfattning: ändr. 28, 38 §§
Ändring, SFS 1967:720
Omfattning: ändr. 58 §; ny 58 a §
Ändring, SFS 1967:793
Omfattning: upph. 70 §; ändr. 26, 44 §§
Ändring, SFS 1969:172
Omfattning: ändr. 28 §
Ändring, SFS 1969:386
Omfattning: ändr. 1, 51, 53, 54, 62 §§; ny 49 a §
Ändring, SFS 1969:623
Omfattning: ändr. 15 § 1 mom
Ändring, SFS 1970:174
Omfattning: ändr. 19 § 3 mom, 28–30, 39, 40 §§, 41 § 1 mom, 43, 47, 56 §§; nytt 55 § 7 mom
Ändring, SFS 1971:77
Omfattning: upph. 65, 68 §§; ändr. 66 §
Förarbeten: prop. 1971:10 med förslag till skattebrottslag, m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1971:SkU16 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 72
Ändring, SFS 1971:403
Omfattning: ändr. 26 §
Ändring, SFS 1971:895
Omfattning: ändr. 28 §
Ändring, SFS 1972:255
Omfattning: ändr. 12 §
Ändring, SFS 1972:768
Omfattning: ändr. 4 § 3 mom
Ändring, SFS 1973:1104
Omfattning: ändr. 20, 22 §§
Ändring, SFS 1973:1117
Omfattning: ändr. 39 §
Ändring, SFS 1974:71
Omfattning: ändr. 12 §
Ändring, SFS 1974:240
Omfattning: ändr. 28 §
Förarbeten: prop. 1974:44 med förslag till lag om ändring i föräldrabalken, m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1974:LU12 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1974:169
Ändring, SFS 1974:299
Omfattning: ändr. 67 §
Förarbeten: prop. 1974:117 med förslag om ändring i kommunalskattelagen (1928:370), m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], SkU 1974:36, rskr 1974:258
Ändring, SFS 1974:312
Omfattning: upph. 29 §, 55 § 7 mom, tabell IV; ändr. 22 § 1 mom, 23, 39, 43, 56 §§, tabellerna I-III, 2 p övergångsbest. till 1970:174
Ändring, SFS 1974:857
Omfattning: ändr. författningsrubr., 1, 3, 17, 23, 27, 28, 31, 33, 38, 47–49, 52, 53 §§, 55 § 1–3 mom, 57–58 a, 61, 62, 64, 67, 69, 71–73 §§; nya 52 a, 61 a §§
Ändring, SFS 1974:999
Omfattning: ändr. 4 § 1, 3 mom
Förarbeten: prop. 1974:181 med förslag om skatteregler för aktiefonder m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], SkU 1974:64, rskr 1974:389
Ändring, SFS 1974:1053
Omfattning: ändr. 23, 43 §§
Förarbeten: prop. 1974:185 med förslag om vissa skattelättnader vid gåva av familjeföretag, m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], SkU 1974:65, rskr 1974:406
Ändring, SFS 1974:1054
Omfattning: ändr. övergångsbest. till 1974:312
Förarbeten: prop. 1974:185 med förslag om vissa skattelättnader vid gåva av familjeföretag, m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], SkU 1974:65, rskr 1974:406
Ändring, SFS 1975:133
Omfattning: ändr. 12 §, 22 § 1 mom, 52 § 1 mom
Ändring, SFS 1975:1354
Omfattning: ändr. 12 §
Förarbeten: prop. 1975/76:31 om ändrade beskattningsregler för pensionsförsäkringar m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], SkU 1975/76:20, rskr 1975/76:132
Ändring, SFS 1976:172
Rubrik: Lag (1976:172) om ändring i lagen (1941:416) om arvsskatt och gåvoskatt
Omfattning: ändr. 12 §
Ändring, SFS 1976:222
Rubrik: Lag (1976:222) om ändring i lagen (1941:416) om arvsskatt och gåvoskatt
Omfattning: ändr. 45 §
Förarbeten: prop. 1975/76:50 om ändring i ärvdabalken, m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], LU 1975/76:16, rskr 1975/76:288
Ändring, SFS 1976:333
Rubrik: Lag (1976:333) om ändring i lagen (1941:416) om arvsskatt och gåvoskatt
Omfattning: ändr. 23 §
Förarbeten: prop. 1975/76:193 om skatteplikt för utbildningsbidrag för doktorander, m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], SkU 1975/76:62, rskr 1975/76:381
Ändring, SFS 1977:47
Rubrik: Lag (1977:47) om ändring i lagen (1941:416) om arvsskatt och gåvoskatt
Omfattning: ändr. 12 §
Ändring, SFS 1977:1174
Rubrik: Lag (1977:1174) om ändring i lagen (1941:416) om arvsskatt och gåvoskatt
Omfattning: ändr. 22 § 1 mom, 23 §, 55 § 1, 2 mom, 56 §
Förarbeten: prop. 1977/78:40 om åtgärder för att främja de mindre och medelstora företagens utveckling [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ] bil. 3, SkU 1977/78:19, rskr 1977/78:111
Ändring, SFS 1979:614
Rubrik: Lag (1979:614) om ändring i lagen (1941:416) om arvsskatt och gåvoskatt
Omfattning: ändr. 23 §
Förarbeten: prop. 1978/79:210 om ändrad företagsbeskattning [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1978/79:SkU57 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1978/79:389
Ändring, SFS 1980:75
Rubrik: Lag (1980:75) om ändring i lagen (1941:416) om arvsskatt och gåvoskatt
Omfattning: ändr. 3, 12, 23, 28, 32 §§, 37 § 2 mom, 38, 59 §§
Ändring, SFS 1980:962
Rubrik: Lag (1980:962) om ändring i lagen (1941:416) om arvsskatt och gåvoskatt
Omfattning: ändr. 22 § 2 mom
Ändring, SFS 1980:1056
Rubrik: Lag (1980:1056) om ändring i lagen (1941:416) om arvsskatt och gåvoskatt
Omfattning: ändr. 23, 28 §§
Förarbeten: prop. 1980/81:42 om ändrade regler för villabeskattningen, m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1980/81:SkU11 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1980/81:94
Ändring, SFS 1980:1091
Rubrik: Lag (1980:1091) om ändring i lagen (1941:416) om arvsskatt och gåvoskatt
Omfattning: ändr. 48 §
Ändring, SFS 1981:390
Rubrik: Lag (1981:390) om ändring i lagen (1941:416) om arvsskatt och gåvoskatt
Omfattning: ändr. 22 § 1 mom, 43, 45 §§, 55 § 1 mom
Ändring, SFS 1981:634
Rubrik: Lag (1981:634) om ändring i lagen (1941:416) om arvsskatt och gåvoskatt
Omfattning: ändr. 22 § 1 mom, 43 §, 55 § 1 mom; nytt 22 § 3 mom
Förarbeten: prop. 1980/81:193 om vissa ändringar i kapitalbeskattningen [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1980/81:SkU61 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1980/81:412
Ändring, SFS 1981:1118
Rubrik: Lag (1981:1118) om ändring i lagen (1941:416) om arvsskatt och gåvoskatt
Omfattning: ändr. 26, 47, 48, 51 §§, 55 § 4 mom
Ändring, SFS 1982:8
Rubrik: Lag (1982:8) om ändring i lagen (1941:416) om arvsskatt och gåvoskatt
Omfattning: ändr. 23 §
Förarbeten: prop. 1981/82:79 om uppfinnarkonto [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1981/82:SkU25 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1981/82:101
Ändring, SFS 1982:339
Rubrik: Lag (1982:339) om ändring i lagen (1941:416) om arvsskatt och gåvoskatt
Omfattning: ändr. 22 § 2 mom
Ändring, SFS 1982:1191
Rubrik: Lag (1982:1191) om ändring i lagen (1941:416) om arvsskatt och gåvoskatt
Omfattning: ändr. 12, 28 §§
Förarbeten: prop. 1982/83:50 om vissa ekonomisk-politiska åtgärder m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ] bil. 2, bet. 1982/83:SkU15 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1982/83:106
Ändring, SFS 1983:384
Rubrik: Lag (1983:384) om ändring i lagen (1941:416) om arvsskatt och gåvoskatt
Omfattning: ändr. 22 § 2 mom, 26 §, 55 § 1–3, 6 mom, 61 §; ny 70 §
Ikraft: 1983‑07‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1983:978
Rubrik: Lag (1983:978) om ändring i lagen (1941:416) om arvsskatt och gåvoskatt
Omfattning: ändr. 52 § 1 mom, 61 a §
Ikraft: 1984‑01‑01 överg.best.
Förarbeten: prop. 1983/84:58 om ändringar i taxeringsförfarandet m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1983/84:SkU18 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1983/84:100
Ändring, SFS 1984:659
Rubrik: Lag (1984:659) om ändring i lagen (1941:416) om arvsskatt och gåvoskatt
Omfattning: ändr. 52 § 2 mom
Ikraft: 1986‑01‑01
Förarbeten: prop. 1983/84:128 med förslag till lag om företagshypotek m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1983/84:LU36 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1983/84:413
Ändring, SFS 1986:475
Rubrik: Lag (1986:475) om ändring i lagen (1941:416) om arvsskatt och gåvoskatt
Omfattning: ändr. 61, 61 a §§
Ikraft: 1987‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1986:1198
Rubrik: Lag (1986:1198) om ändring i lagen (1941:416) om arvsskatt och gåvoskatt
Omfattning: ändr. 23, 28 §§
Ikraft: 1987‑01‑01 överg.best.
Förarbeten: prop. 1986/87:54 om värderingen av aktier vid kapitalbeskattningen, m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], SkU 1986/87:12, rskr 1986/87:72
Ändring, SFS 1986:1306
Rubrik: Lag (1986:1306) om ändring i lagen (1941:416) om arvsskatt och gåvoskatt
Omfattning: ändr. 17 §, 22 § 2 mom, 26, 44 §§, 52 § 1 mom, 52 a, 53 §§, 55 § 2, 4, 6 mom, 56, 59, 60, 61, 61 a, 62 §§, 64 § 2 mom, 70 §
Ikraft: 1987‑01‑01
Förarbeten: prop. 1986/87:47 om ändringar i taxeringsorganisationen [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], SkU 1986/87:11, rskr 1986/87:95
Ändring, SFS 1987:1206
Rubrik: Lag (1987:1206) om ändring i lagen (1941:416) om arvsskatt och gåvoskatt
Omfattning: ändr. 8, 12 §§, 15 § 1, 2, 3 mom, 16, 17, 28, 32, 39, 45–47, 51, 54, 59, 67 §§; nya 3 a, 15 a §§, 15 § 1 a mom
Ikraft: 1988‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1987:1317
Rubrik: Lag (1987:1317) om ändring i lagen (1941:416) om arvsskatt och gåvoskatt
Omfattning: nytt 37 § 3 mom
Ikraft: 1988‑01‑01
Förarbeten: prop. 1987/88:60 om vissa ekonomisk-politiska åtgärder, m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1987/88:FiU9 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1987/88:105
Ändring, SFS 1988:1516
Rubrik: Lag (1988:1516) om ändring i lagen (1941:416) om arvsskatt och gåvoskatt
Omfattning: upph. 4 § 2 mom; nuvarande 4 § 1, 3 mom betecknas 4 §; ändr. nya 4 §, 11 § 1 mom, 13 § 2 mom, 35, 43 §§
Ikraft: 1989‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1989:311
Rubrik: Lag (1989:311) om ändring i lagen (1941:416) om arvsskatt och gåvoskatt
Omfattning: upph. 63 §; ändr. 45, 51 §§
Ikraft: 1989‑07‑01 överg.best.
Förarbeten: prop. 1988/89:88 om upphävande av reglerna om bevakning av testamente [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1988/89:LU32 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1988/89:246
Ändring, SFS 1990:337
Rubrik: Lag (1990:337) om ändring i lagen (1941:416) om arvsskatt och gåvoskatt
Omfattning: ändr. 17 §, 22 § 2 mom, 26, 44 §§, 52 § 1 mom, 52 a, 53 §§, 55 § 2, 4, 6 mom, 56, 59, 60, 61, 61 a, 62 §§, 64 § 2 mom, 67, 70 §§
Ikraft: 1990‑06‑30 överg.best.
Förarbeten: prop. 1989/90:74 om ny taxeringslag m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], 1989/90:SkU32, rskr 1989/90:217
Ändring, SFS 1990:1430
Rubrik: Lag (1990:1430) om ändring i lagen (1941:416) om arvsskatt och gåvoskatt
Omfattning: ändr. 22 § 2, 3 mom, 23 § B, F, 28, 39, 43 §§
Ikraft: 1991‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1991:257
Rubrik: Lag (1991:257) om ändring i lagen (1941:416) om arvsskatt och gåvoskatt
Omfattning: upph. 69 §
Ikraft: 1992‑01‑01
Förarbeten: prop. 1990/91:68 om ändring i brottsbalken m.m. (böter) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], 1990/91:JuU10, rskr 1990/91:155
Ändring, SFS 1991:417
Rubrik: Lag (1991:417) om ändring i lagen (1941:416) om arvsskatt och gåvoskatt
Omfattning: ändr. 22 § 3 mom, 23 § B, F, 43 §
Ikraft: 1991‑07‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1991:499
Rubrik: Lag (1991:499) om ändring i lagen (1941:416) om arvsskatt och gåvoskatt
Omfattning: ändr. 44 §
Ikraft: 1992‑01‑01
Förarbeten: prop. 1990/91:153 om ny folkbokföringslag m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], 1990/91:SkU28, rskr 1990/91:320
Ändring, SFS 1991:1836
Rubrik: Lag (1991:1836) om ändring i lagen (1941:416) om arvsskatt och gåvoskatt
Omfattning: ändr. 22 § 3 mom, 23 § B, F, 28 §, 43 §
Ikraft: 1992‑01‑01 överg.best.
Förarbeten: prop. 1991/92:60 om skattepolitik för tillväxt [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], 1991/92:SkU10, rskr 1991/92:97
Ändring, SFS 1992:625
Rubrik: Lag (1992:625) om ändring i lagen (1941:416) om arvsskatt och gåvoskatt
Omfattning: ändr. 52 § 1 mom, 53, 61, 61 a §§
Ikraft: 1993‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1992:1093
Rubrik: Lag (1992:1093) om ändring i lagen (1941:416) om arvsskatt och gåvoskatt
Omfattning: ändr. B p 23 §, 49 §
Ikraft: 1993‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1993:895
Rubrik: Lag (1993:895) om ändring i lagen (1941:416) om arvsskatt och gåvoskatt
Omfattning: ändr. 53 §
Ikraft: 1993‑07‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1993:940
Rubrik: Lag (1993:940) om ändring i lagen (1941:416) om arvsskatt och gåvoskatt
Omfattning: ändr. 12 §
Ikraft: 1994‑01‑01
Förarbeten: prop. 1992/93:187 om individuellt pensionssparande [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1992/93:SkU31, rskr. 1992/93:359
Ändring, SFS 1993:1196
Rubrik: Lag (1993:1196) om ändring i lagen (1941:416) om arvsskatt och gåvoskatt
Omfattning: ändr. 22 § 2 mom
Ikraft: 1993‑12‑01
Ändring, SFS 1993:1704
Rubrik: Lag (1993:1704) om ändring i lagen (1941:416) om arvsskatt och gåvoskatt
Omfattning: ändr. 53 §
Ikraft: 1994‑03‑01
Ändring, SFS 1994:244
Rubrik: Lag (1994:244) om ändring i lagen (1941:416) om arvsskatt och gåvoskatt
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 1994‑07‑01
Ändring, SFS 1996:253
Rubrik: Lag (1996:253) om ändring i lagen (1941:416) om arvsskatt och gåvoskatt
Omfattning: ändr. 34, 60, 70 §§, rubr. närmast före 60 §
Ikraft: 1996‑07‑01
Förarbeten: prop. 1995/96:115, bet. 1995/96:JuU17, rskr. 1995/96:193
Ändring, SFS 1996:664
Rubrik: Lag (1996:664) om ändring i lagen (1941:416) om arvsskatt och gåvoskatt
Omfattning: upph. 66 §, rubr. närmast före 65 §; ny 74 §, rubr. närmast före 67 §
Ikraft: 1996‑07‑01
Ändring, SFS 1997:325
Rubrik: Lag (1997:325) om ändring i lagen (1941:416) om arvsskatt och gåvoskatt
Omfattning: ändr. 26 §
Ikraft: 1997‑07‑01
Ändring, SFS 1997:445
Rubrik: Lag (1997:445) om ändring i lagen (1941:416) om arvsskatt och gåvoskatt
Omfattning: ändr. 36 §
Ikraft: 1997‑07‑01 överg.best.
Förarbeten: prop. 1996/97:150, bet. 1996/97:SkU20, rskr. 1996/97:252
Ändring, SFS 1997:508
Rubrik: Lag (1997:508) om ändring i lagen (1941:416) om arvsskatt och gåvoskatt
Omfattning: ändr. 53, 61 §§
Ikraft: 1997‑11‑01
Ändring, SFS 1997:1039
Rubrik: Lag (1997:1039) om ändring i lagen (1941:416) om arvsskatt och gåvoskatt
Omfattning: ändr. 70 §
Ikraft: 1998‑01‑01
Förarbeten: prop. 1997/98:33 Utfärdande av F-skattsedel, m.m. (Finansdepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1997/98:SkU9, rskr. 1997/98:71
Ändring, SFS 1998:247
Rubrik: Lag (1998:247) om ändring i lagen (1941:416) om arvsskatt och gåvoskatt
Omfattning: ändr. 22 § 2 mom, 44, 52 § 1 mom
Ikraft: 1999‑01‑01
Ändring, SFS 1998:270
Rubrik: Lag (1998:270) om ändring i lagen (1941:416) om arvsskatt och gåvoskatt
Omfattning: ändr. 37 § 3 mom
Ikraft: 1998‑07‑01 överg.bst.
Förarbeten: prop. 1997/98:50, bet. 1997/98:FiU17, rskr. 1997/98:199
Ändring, SFS 1999:1049
Rubrik: Lag (1999:1049) om ändring i lagen (1941:416) om arvsskatt och gåvoskatt
Omfattning: ändr. 3 §
Ikraft: 2000‑01‑01
Ändring, SFS 1999:1131
Rubrik: Lag (1999:1131) om ändring i lagen (1941:416) om arvsskatt och gåvoskatt
Omfattning: ändr. 23 § D
Ikraft: 2000‑01‑01
Ändring, SFS 1999:1233
Rubrik: Lag (1999:1233) om ändring i lagen (1941:416) om arvsskatt och gåvoskatt
Omfattning: ändr. 12 §, 22 § 3 mom, 23 § B, F, 43 §§
Ikraft: 2000‑01‑01 överg.best.
Förarbeten: prop. 1999/2000:2 Inkomstskattelagen (Finansdepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1999/2000:SkU2 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 1999/2000:117
Ändring, SFS 2001:95
Rubrik: Lag (2001:95) om ändring i lagen (1941:416) om arvsskatt och gåvoskatt
Omfattning: upph. 52 § 2 mom, 64, 72 §§; ändr. 15 § 1 a, 2, 3 mom, 15 a, 16, 17 §§, 22 § 2 mom, 26 §, 33 § 3 mom, 34, 44, 46, 47, 48, 49, 49 a, 51 §§, 52 § 1 mom, 52 a, 53 §§, 55 § 1, 3, 4 mom, 56, 59, 60, 61, 61 a, 62, 67, 70, 73 §§, rubr. närmast före 62 §; nya 60 a, 60 b, 60 c, 60 d, 60 e §§
Ikraft: 2001‑07‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2001:324
Rubrik: Lag (2001:324) om ändring i lagen (1941:416) om arvsskatt och gåvoskatt
Omfattning: upph. 55 § 2, 5, 6 mom; ändr. 54 §; nya 46 a, 47 a, 47 b, 58 b §§
Ikraft: 2001‑07‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2001:325
Rubrik: Lag (2001:325) om ändring i lagen (2001:95) om ändring i lagen (1941:416) om arvsskatt och gåvoskatt
Omfattning: ändr. 34, 44 §§, 52 § 1 mom, 52 a, 53 §§, 55 § 1, 3, 4 mom, 61, 61 a, 70 §§ i 2001:95
Ändring, SFS 2001:1177
Rubrik: Lag (2001:1177) om ändring i lagen (1941:416) om arvsskatt och gåvoskatt
Omfattning: upph. rubr. närmast före 55, 61 §§
Ikraft: 2002‑01‑01
Ändring, SFS 2003:379
Rubrik: Lag (2003:379) om ändring i lagen (1941:416) om arvsskatt och gåvoskatt
Omfattning: ändr. 15 a §
Ikraft: 2003‑07‑01 överg.best.
Förarbeten: prop. 2002/03:80 Ny sambolag (Justitiedepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 2002/03:LU19 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2002/03:211
Ändring, SFS 2003:534
Rubrik: Lag (2003:534) om ändring i lagen (1941:416) om arvsskatt och gåvoskatt
Omfattning: upph. 74 §
Ikraft: 2004‑01‑01 överg.best.
Förarbeten: prop. 2002/03:49 Nya förmånsrättsregler (Justitiedepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 2002/03:LU17 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2002/03:222
Ändring, SFS 2003:646
Rubrik: Lag (2003:646) om ändring i lagen (1941:416) om arvsskatt och gåvoskatt
Omfattning: upph. 60 d, 60 e §§; ändr. 15 § 1 a, 2, 3 mom, 15 a, 16, 17, 22 § 2 mom, 26, 33 § 3 mom, 34, 44, 46, 46 a, 48, 49, 49 a, 51, 53, 56, 59, 60, 60 a, 60 b, 62, 67, 73 §§, rubr. närmast före 34 §
Ikraft: 2004‑01‑01 överg.best.
Förarbeten: prop. 2002/03:99 Det nya Skatteverket (Finansdepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 2003/04:SkU2 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2003/04:17
Ändring, SFS 2003:1198
Rubrik: Lag (2003:1198) om ändring i lagen (1941:416) om arvsskatt och gåvoskatt
Omfattning: ändr. 28 §
Ikraft: 2004‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2003:1199
Rubrik: Lag (2003:1199) om ändring i lagen (1941:416) om arvsskatt och gåvoskatt
Omfattning: ändr. 22 § 3 mom, 23 § B, F, 43 §
Ikraft: 2004‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2004:48
Rubrik: Lag (2004:48) om ändring i lagen (1941:416) om arvsskatt och gåvoskatt
Omfattning: ändr. 23 § B, 37 § 3 mom
Ikraft: 2004‑04‑01 överg.best.
Förarbeten: prop. 2002/03:150 En ny lag om investeringsfonder (Finansdepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 2003/04:FiU14 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2003/04:139
Ändring, SFS 2004:128
Rubrik: Lag (2004:128) om ändring i lagen (1941:416) om arvsskatt och gåvoskatt
Omfattning: upph. 3 a §
Ikraft: 2004‑04‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2004:421
Rubrik: Lag (2004:421) om ändring i lagen (1941:416) om arvsskatt och gåvoskatt
Omfattning: ändr. 36 §
Ikraft: 2004‑07‑01
Ändring, SFS 2004:496
Rubrik: Lag (2004:496) om ändring i lagen (1941:416) om arvsskatt och gåvoskatt
Omfattning: ändr. 43 §
Ikraft: 2004‑10‑08
Förarbeten: prop. 2003/04:134 Beskattning av europabolag (Finansdepartementet) [ pdf|Ikon för riksdagen ], bet. 2003/04:SkU34 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2003/04:264
Ändring, SFS 2004:1341
Rubrik: Lag (2004:1341) om upphävande av lagen (1941:416) om arvsskatt och gåvoskatt
Omfattning: upph.
Förarbeten: prop. 2004/05:25 Slopad arvsskatt och gåvoskatt (Finansdepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 2004/05:SkU18 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2004/05:134
Källa : Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2020-06-07 av Sören Öman