Hem: Teman: Förarbeten:

Lagen (1996:663) om ändring i lagen (1958:295) om sjömansskatt

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Lagen (1996:663) om ändring i lagen (1958:295) om sjömansskatt

» Läs lagen (1958:295) om sjömansskatt (senaste lydelse)

Förarbeten till SFS 1996:663 :
prop. 1995/96:170 Översyn av skattebrottslagen (Finansdepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1995/96:JuU23 Skattebrott, rskr. 1995/96:277

Förarbeten till lagen (1958:295) om sjömansskatt och ändringar i lagen

Lag (1958:295) om sjömansskatt
Departement: Finansdepartementet S5
Förarbeten: prop. 1958:92 med förslag till förordning om sjömansskatt, m. m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]; BeU 1958:40; rskr 1958:246
Upphävd: 1998‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1959:609
Omfattning: ändr. sjömansskattetab.
Ändring, SFS 1960:7
Omfattning: ikrafttr. av SFS 1959:609
Ändring, SFS 1960:176
Omfattning: upph. sjömansskattetab. kolumn 2; nuvarande kolumn 3 betecknas 2; ändr. 12 § 1 mom, anvisn. till 10, 12 §§, rubr. till nya sjömansskattetab. kolumn 2
Ändring, SFS 1961:36
Omfattning: ändr. 4 § 2 mom, 8 §, anvisn. till 8 §, sjömansskattetab.; nytt 12 § 3 mom
Ändring, SFS 1962:21
Omfattning: ändr. sjömansskattetab.
Ändring, SFS 1962:142
Omfattning: ändr. 4 § 2 mom, anvisn. till 12 §
Ändring, SFS 1962:596
Omfattning: ändr. 4 §, anvisn. till 10 §, rubr. till sjömansskattetab. kolumn 2; ny kolumn 3
Ändring, SFS 1963:301
Omfattning: ändr. 14 § 1 mom
Ändring, SFS 1964:72
Omfattning: ändr. 12 §
Ändring, SFS 1965:82
Omfattning: ändr. anvisn. till 10 §
Ändring, SFS 1965:531
Omfattning: ändr. sjömansskattetab.
Ändring, SFS 1967:81
Omfattning: ändr. sjömansskattetab.
Ändring, SFS 1967:636
Omfattning: ändr. 14 § 2 mom, 20 §
Ändring, SFS 1969:107
Omfattning: ändr. 2, 13 §§, anvisn. till 2 §
Ändring, SFS 1969:243
Omfattning: ändr. 17, 20 §§
Ändring, SFS 1970:410
Omfattning: upph. 16 § 2 mom, 34 §, 37 § 3 mom; ändr. 1, 2, 5 §§, 7 § 1 mom, 8–10 §§, 12 § 1, 3 mom, 13–15 §§, 16 § 1 mom, 17 §, 21 § 1, 2 mom, 22–25, 30, 32, 36 §§, anvisn. till 1, 7–12 §§, rubr. närmast före 16 § resp. 31 §; nya 17 a, 17 b, 32 a §§, rubr. närmast före 36 §
Ändring, SFS 1970:423
Omfattning: ändr. sjömansskattetab.
Ändring, SFS 1970:857
Omfattning: ändr. 20 §
Förarbeten: prop. 1970:136 med förslag till ackordslag m. m. [ pdf|Ikon för riksdagen ], bet. 1970:1LU65, rskr 449
Ändring, SFS 1970:933
Omfattning: ändr. 6 §, 15 § 1, 3 mom, 16 § 3 mom, 17 a, 19 §§, 21 § 1–3 mom, 23–25 §§, rubr. närmast före 21 §; omtryck
Ändring, SFS 1971:78
Omfattning: ändr. 14 § 2 mom, 26–29 §§
Förarbeten: prop. 1971:10 med förslag till skattebrottslag, m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1971:SkU16 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 72
Ändring, SFS 1971:415
Omfattning: upph. 32 a §; ändr. 24, 30, 32, 33 §§; ny 34 §
Ändring, SFS 1971:814
Omfattning: ändr. 1, 4–6 §§, 7 § 1 mom, 9 § 2 mom, 12 § 1 mom, 14 § 2 mom, 17 § 1, 2 mom, 18, 20 §§, 21 § 2 mom, 37 §; nytt 15 § 4 mom
Ändring, SFS 1972:81
Omfattning: ändr. 4 § 2 mom, 14 § 1 mom
Ändring, SFS 1972:570
Omfattning: ändr. 4 § 2 mom, 14 § 1 mom
Ändring, SFS 1972:571
Omfattning: ändr. sjömansskattetabellerna
Ändring, SFS 1973:974
Omfattning: ändr.
Förarbeten: prop. 1973:144, bet. 1973:SfU28 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1973:339
Ändring, SFS 1973:1112
Omfattning: ändr. 4 § 2 mom
Förarbeten: prop. 1973:144, bet. 1973:SfU28 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1973:339
Ändring, SFS 1973:1118
Omfattning: ändr. 12 § 1 mom
Ändring, SFS 1973:1120
Omfattning: ändr. 1 §, 21 § 2 mom
Ändring, SFS 1974:777
Omfattning: utgår tabellerna; ändr. författningsrubr., 1, 2, 4, 6–8 §§, 9 § 1 mom, 20, 21, 24, 25, 29, 31, 34, 37, 38 §§, anvisn. till 10 §; nya 9 a §, bil.
Förarbeten: prop. 1974:156 med förslag om sänkning av sjömansskatten, m.m. [ pdf|Ikon för riksdagen ], SkU 1974:55, rskr 1974:330
Ändring, SFS 1974:862
Omfattning: ändr. 17 § 2 mom, 36 § 1, 3 mom
Ändring, SFS 1975:314
Omfattning: ändr. bil.
Förarbeten: prop. 1975:92 om sänkning av den statliga inkomstskatten, m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], SkU 1975:25, rskr 1975:126
Ändring, SFS 1975:710
Omfattning: ändr. 29 §
Ändring, SFS 1975:948
Omfattning: ändr. 1 § 1 mom, 2 §, anvisn. till 1 §; nya 19 a, 36 a §§
Ändring, SFS 1975:1031
Omfattning: ändr. 19, 30 §§
Förarbeten: prop. 1975/76:11 med förslag till bevissäkringslag för skatte- och avgiftsprocessen, m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], SkU 1975/76:12, rskr 1975/76:28
Ändring, SFS 1975:1177
Omfattning: ändr. 6 §
Förarbeten: prop. 1975/76:70 om ändring i uppbördslagen (1953:272), m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], SkU 1975/76:18, rskr 1975/76:71
Ändring, SFS 1975:1351
Omfattning: ändr. 12 § 1 mom
Förarbeten: prop. 1975/76:31 om ändrade beskattningsregler för pensionsförsäkringar m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], SkU 1975/76:20, rskr 1975/76:132
Ändring, SFS 1976:642
Rubrik: Lag (1976:642) om ändring i lagen (1958:295) om sjömansskatt
Omfattning: ändr. 22 §
Förarbeten: prop. 1975/76:112 om kungörande av lagar och andra författningar [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], KU 1975/76:51, rskr 1975/76:362
Ändring, SFS 1976:1082
Rubrik: Lag (1976:1082) om ändring i lagen (1958:295) om sjömansskatt
Omfattning: ändr. 1 § 1 mom, anvisn. till 1 §, tabell F
Förarbeten: prop. 1976/77:45 om sänkning av sjömansskatten, m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], SkU 1976/77:15, rskr 1976/77:103
Ändring, SFS 1977:1072
Rubrik: Lag (1977:1072) om ändring i lagen (1958:295) om sjömansskatt
Omfattning: ändr. tabell F, N
Förarbeten: prop. 1977/78:49 om inflationsskydd för inkomstskatteskalan, m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], SkU 1977/78:14, rskr 1977/78:48
Ändring, SFS 1978:319
Rubrik: Lag (1978:319) om ändring i lagen (1958:295) om sjömansskatt
Omfattning: ändr. 19, 30, 33 §§
Förarbeten: prop. 1977/78:181 om ny taxeringsorganisation i första instans, m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], SkU 1977/78:55, rskr 1977/78:362
Ändring, SFS 1978:424
Rubrik: Lag (1978:424) om ändring i lagen (1958:295) om sjömansskatt
Omfattning: nytt 12 § 4 mom
Förarbeten: prop. 1977/78:165 om värdesäkert lönsparande [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], FiU 1977/78:37, rskr 1977/78:346
Ändring, SFS 1978:916
Rubrik: Lag (1978:916) om ändring i lagen (1958:295) om sjömansskatt
Omfattning: ändr. 2, 9 a §§, 10 § 1 mom, 12 § 1, 3 mom, 13 §, 14 § 1 mom, 15 § 2 mom, 16 § 1 mom, 17 § 3 mom, 36 § 1 mom, anvisn. till 2, 7, 11, 12 §§, tabell 7 § 1 mom, 8 §; nya 12 § 5 mom, 36 § 4 mom
Förarbeten: prop. 1978/79:56 om ändring i sjömansbeskattningen, m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1978/79:SkU20 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1978/79:108
Ändring, SFS 1979:176
Rubrik: Lag (1979:176) om ändring i lagen (1958:295) om sjömansskatt
Omfattning: ändr. 2, 25, 30 §§
Ändring, SFS 1979:1160
Rubrik: Lag (1979:1160) om ändring i lagen (1958:295) om sjömansskatt
Omfattning: ändr. anvisn. till 12 §, tabell 7 § 1 mom, 8 §
Förarbeten: prop. 1979/80:58 om fortsatt reformering av inkomstskatten, m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], SkU 1979/80:20, rskr 1979/80:137
Ändring, SFS 1980:184
Rubrik: Lag (1980:184) om ändring i lagen (1958:295) om sjömansskatt
Omfattning: upph. 29 §
Förarbeten: prop. 1979/80:80 om följdlagstiftning till den nya sekretesslagen [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1979/80:KU45 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1979/80:269
Ändring, SFS 1980:1051
Rubrik: Lag (1980:1051) om ändring i lagen (1958:295) om sjömansskatt
Omfattning: ändr. 12 § 4 mom
Förarbeten: prop. 1980/81:39 om stimulans av aktiesparandet [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1980/81:SkU12 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1980/81:97
Ändring, SFS 1980:1089
Rubrik: Lag (1980:1089) om ändring i lagen (1958:295) om sjömansskatt
Omfattning: ändr. 25 §
Ändring, SFS 1981:389
Rubrik: Lag (1981:389) om ändring i lagen (1958:295) om sjömansskatt
Omfattning: ändr. 14 § 2 mom, 21 § 1 mom, 30, 32 §§; nytt 14 § 3 mom
Ändring, SFS 1981:842
Rubrik: Lag (1981:842) om ändring i lagen (1958:295) om sjömansskatt
Omfattning: ändr. 17 b, 18 §§
Ändring, SFS 1981:1004
Rubrik: Lag (1981:1004) om ändring i lagen (1958:295) om sjömansskatt
Omfattning: ändr. 9 a §, anvisn. till 12 §
Förarbeten: prop. 1981/82:30 om vissa ekonomisk-politiska åtgärder, m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ] bil. 4, bet. 1981/82:SkU8 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1981/82:14
Ändring, SFS 1982:192
Rubrik: Lag (1982:192) om ändring i lagen (1958:295) om sjömansskatt
Omfattning: ändr. 18, 20 §§
Ändring, SFS 1982:255
Rubrik: Lag (1982:255) om ändring i lagen (1958:295) om sjömansskatt
Omfattning: ändr. 1 § 1 mom
Ändring, SFS 1982:420
Rubrik: Lag (1982:420) om ändring i lagen (1958:295) om sjömansskatt
Omfattning: ändr. 7, 8 §§, 9 § 2 mom, 12 § 1 mom, tabell 7 § 1 mom, tabell 8 §
Förarbeten: prop. 1981/82:197 om reformerad inkomstbeskattning [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1981/82:SkU60 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1981/82:391
Ändring, SFS 1982:1189
Rubrik: Lag (1982:1189) om ändring i lagen (1982:420) om ändring i lagen (1958:295) om sjömansskatt
Omfattning: ändr. tabell 7 § 1 mom, 8 §
Förarbeten: prop. 1982/83:50 om vissa ekonomisk-politiska åtgärder m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ] bil. 2, bet. 1982/83:SkU15 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1982/83:106
Ändring, SFS 1982:1197
Rubrik: Lag (1982:1197) om ändring i lagen (1958:295) om sjömansskatt
Omfattning: ändr. 12 § 4 mom
Förarbeten: prop. 1982/83:50 om vissa ekonomisk-politiska åtgärder m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ] bil. 2, bet. 1982/83:SkU15 [ pdf|Ikon för riksdagen ], 16, rskr 1982/83:128
Ändring, SFS 1983:979
Rubrik: Lag (1983:979) om ändring i lagen (1958:295) om sjömansskatt
Omfattning: ändr. 36 § 3 mom
Ikraft: 1984‑01‑01 överg.best.
Förarbeten: prop. 1983/84:58 om ändringar i taxeringsförfarandet m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1983/84:SkU18 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1983/84:100
Ändring, SFS 1984:347
Rubrik: Lag (1984:347) om ändring i lagen (1958:295) om sjömansskatt
Omfattning: ändr. 7 § 1 mom, 10 § 1 mom, anvisn. till 10 §, bil.
Ikraft: 1985‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1984:842
Rubrik: Lag (1984:842) om ändring i lagen (1958:295) om sjömansskatt
Omfattning: ändr. 7 § 2 mom
Ikraft: 1985‑01‑01
Ändring, SFS 1985:108
Rubrik: Lag (1985:108) om ändring i lagen (1958:295) om sjömansskatt
Omfattning: ändr. 28 §
Ikraft: 1985‑07‑01 överg.best.
Förarbeten: prop. 1984/85:47 om preskriptionshinder vid skattebrott, m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1984/85:JuU14 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1984/85:142
Ändring, SFS 1985:150
Rubrik: Lag (1985:150) om ändring i lagen (1958:295) om sjömansskatt
Omfattning: nytt 36 § 5 mom
Ikraft: 1985‑09‑01
Ändring, SFS 1986:476
Rubrik: Lag (1986:476) om ändring i lagen (1958:295) om sjömansskatt
Omfattning: ändr. 36 § 3 mom
Ikraft: 1987‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1986:512
Rubrik: Lag (1986:512) om ändring i lagen (1958:295) om sjömansskatt
Omfattning: ändr. 12 § 1 mom, anvisn. till 12 §
Ikraft: 1987‑01‑01 överg.best.
Förarbeten: prop. 1985/86:130 om inkomstskatten för åren 1987 och 1988 [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], SkU 1985/86:40, rskr 1985/86:332
Ändring, SFS 1986:1293
Rubrik: Lag (1986:1293) om ändring i lagen (1958:295) om sjömansskatt
Omfattning: ändr. 2, 19, 30, 31 §§
Ikraft: 1987‑01‑01 överg.best.
Förarbeten: prop. 1986/87:47 om ändringar i taxeringsorganisationen [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], SkU 1986/87:11, rskr 1986/87:95
Ändring, SFS 1988:1529
Rubrik: Lag (1988:1529) om ändring i lagen (1958:295) om sjömansskatt
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 1989‑01‑01 överg.best.
Förarbeten: prop. 1988/89:58 om vissa skattefrågor avseende sjömän [ pdf|Ikon för riksdagen ], 1988/89:SkU5, rskr 1988/89:84
Ändring, SFS 1990:347
Rubrik: Lag (1990:347) om ändring i lagen (1958:295) om sjömansskatt
Omfattning: ändr. 10 § 1 mom, 19, 23, 25, 30 §§
Ikraft: 1990‑06‑30 överg.best.
Förarbeten: prop. 1989/90:74 om ny taxeringslag m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], 1989/90:SkU32, rskr 1989/90:217
Ändring, SFS 1990:1433
Rubrik: Lag (1990:1433) om ändring i lagen (1958:295) om sjömansskatt
Omfattning: upph. 10 § 2, 3 mom, 37 § 2 mom, anvisn. till 10 §; ändr. 7 § 1, 2 mom, 9 § 2 mom, 10 § 1 mom, 12 § 1, 4 mom, anvisn. till 12 §, bil.
Ikraft: 1991‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1991:505
Rubrik: Lag (1991:505) om ändring i lagen (1958:295) om sjömansskatt
Omfattning: ändr. 19 §
Ikraft: 1992‑01‑01
Förarbeten: prop. 1990/91:153 om ny folkbokföringslag m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], 1990/91:SkU28, rskr 1990/91:320
Ändring, SFS 1991:599
Rubrik: Lag (1991:599) om ändring i lagen (1958:295) om sjömansskatt
Omfattning: ändr. 1 § 1 mom
Ikraft: 1993‑01‑01
Ändring, SFS 1991:1837
Rubrik: Lag (1991:1837) om ändring i lagen (1958:295) om sjömansskatt
Omfattning: ändr. 12 § 4 mom
Ikraft: 1992‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1992:626
Rubrik: Lag (1992:626) om ändring i lagen (1958:295) om sjömansskatt
Omfattning: ändr. 14 § 2, 3, mom, 17 a, 17 b, 18 §§, 21 § 1 mom, 36 § 3 mom
Ikraft: 1993‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1993:771
Rubrik: Lag (1993:771) om ändring i lagen (1958:295) om sjömansskatt
Omfattning: ändr. 14 § 1 mom
Ikraft: 1993‑07‑01
Ändring, SFS 1993:897
Rubrik: Lag (1993:897) om ändring i lagen (1958:295) om sjömansskatt
Omfattning: ändr. 17 b §
Ikraft: 1994‑01‑01
Ändring, SFS 1993:942
Rubrik: Lag (1993:942) om ändring i lagen (1958:295) om sjömansskatt
Omfattning: ändr. 12 § 1 mom
Ikraft: 1994‑01‑01
Förarbeten: prop. 1992/93:187 om individuellt pensionssparande [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1992/93:SkU31, rskr. 1992/93:359
Ändring, SFS 1993:1522
Rubrik: Lag (1993:1522) om ändring i lagen (1958:295) om sjömansskatt
Omfattning: ändr. 17 a §
Ikraft: 1994‑01‑01
Ändring, SFS 1994:472
Rubrik: Lag (1994:472) om ändring i lagen (1958:295) om sjömansskatt
Omfattning: 19 a § betecknas 19 d §; ändr. 19 §; nya 19 a, 19 b, 19 c §§
Ikraft: 1994‑07‑01
Ändring, SFS 1994:1745
Rubrik: Lag (1994:1745) om ändring i lagen (1958:295) om sjömansskatt
Omfattning: ändr. 1 § 1 mom, 2, 3 §§, 4 § 1 mom, 7 § 1 mom, 8, 9 a, 11 §§
Ikraft: 1995‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1995:300
Rubrik: Lag (1995:300) om ändring i lagen (1958:295) om sjömansskatt
Omfattning: ändr. 18 §
Ikraft: 1996‑04‑01
Ändring, SFS 1996:653
Rubrik: Lag (1996:653) om ändring i lagen (1958:295) om sjömansskatt
Omfattning: ändr. 8 §
Ikraft: 1996‑07‑01
Ändring, SFS 1996:663
Rubrik: Lag (1996:663) om ändring i lagen (1958:295) om sjömansskatt
Omfattning: upph. 27, 28 §§; ändr. 17 § 1 mom, 26 §, rubr. närmast före 26 §
Ikraft: 1996‑07‑01
Ändring, SFS 1996:1330
Rubrik: Lag (1996:1330) om upphävande av lagen (1958:295) om sjömansskatt
Omfattning: upph.
Ändring, SFS 1997:1147
Rubrik: Lag (1997:1147) om ändring i lagen (1996:1330) om upphävande av sjömansskattelagen (1958:295)
Omfattning: ändr. 1 p övergångsbest. till 1996:1330
Förarbeten: bet. 1997/98:SkU14, rskr. 1997/98:105
Källa : Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2020-06-07 av Sören Öman