Hem: Teman: Förarbeten:

Lagen (1996:657) om ändring i lagen (1995:1669) om ändring i skattebrottslagen (1971:69)

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Lagen (1996:657) om ändring i lagen (1995:1669) om ändring i skattebrottslagen (1971:69)

Förarbeten till SFS 1996:657 :
prop. 1995/96:170 Översyn av skattebrottslagen (Finansdepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1995/96:JuU23 Skattebrott, rskr. 1995/96:277

Senast uppdaterad 2020-06-07 av Sören Öman