Hem: Teman: Förarbeten:

Lagen (1996:656) om ändring i lagen (1990:659) om särskild löneskatt på vissa förvärvsinkomster

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Lagen (1996:656) om ändring i lagen (1990:659) om särskild löneskatt på vissa förvärvsinkomster

» Läs lagen (1990:659) om särskild löneskatt på vissa förvärvsinkomster (senaste lydelse)

Förarbeten till SFS 1996:656 :
prop. 1995/96:152 Beskattning av förmån av utbildning och andra åtgärder vid personalavveckling, m.m. (Finansdepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1995/96:SkU25 Beskattningen av vissa förmåner, m.m., rskr. 1995/96:274

Förarbeten till lagen (1990:659) om särskild löneskatt på vissa förvärvsinkomster och ändringar i lagen

Lag (1990:659) om särskild löneskatt på vissa förvärvsinkomster
Departement: Finansdepartementet S1
Ikraft: 1990‑07‑01 överg.best.
Förarbeten: prop. 1989/90:110 om reformerad inkomst- och företagsbeskattning [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1989/90:SkU30 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1989/90:356
Ändring, SFS 1990:1426
Rubrik: Lag (1990:1426) om ändring i lagen (1990:659) om särskild löneskatt
Omfattning: ändr. 1, 2 §§
Ikraft: 1991‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1991:688
Rubrik: Lag (1991:688) om ändring i lagen (1990:659) om särskild löneskatt
Omfattning: ändr. författningsrubr.
Ikraft: 1991‑07‑01
Ändring, SFS 1991:1846
Rubrik: Lag (1991:1846) om ändring i lagen (1990:659) om särskild löneskatt på vissa förvärvsinkomster
Omfattning: ändr. 1, 2 §§
Ikraft: 1992‑01‑01 överg.best.
Förarbeten: prop. 1991/92:60 om skattepolitik för tillväxt [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], 1991/92:SkU10, rskr 1991/92:97
Ändring, SFS 1992:494
Rubrik: Lag (1992:494) om ändring i lagen (1990:659) om särskild löneskatt på vissa förvärvsinkomster
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 1992‑07‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1992:685
Rubrik: Lag (1992:685) om ändring i lagen (1990:659) om särskild löneskatt på vissa förvärvsinkomster
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 1993‑04‑01 överg.best.
Förarbeten: prop. 1991/92:112 om F-skattebevis, m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], 1991/92:SkU29, rskr 1991/92:292
Ändring, SFS 1992:1491
Rubrik: Lag (1992:1491) om ändring i lagen (1990:659) om särskild löneskatt på vissa förvärvsinkomster
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 1993‑01‑01
Ändring, SFS 1992:1492
Rubrik: Lag (1992:1492) om ändring i lagen (1992:685) om ändring i lagen (1990:659) om särskild löneskatt på vissa förvärvsinkomster
Omfattning: ändr. 2 § i 1992:685, ikrafttr.best. till 1992:685
Ändring, SFS 1993:1567
Rubrik: Lag (1993:1567) om ändring i lagen (1990:659) om särskild löneskatt på vissa förvärvsinkomster
Omfattning: ändr. 1, 2 §§
Ikraft: 1994‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1994:747
Rubrik: Lag (1994:747) om ändring i lagen (1990:659) om särskild löneskatt på vissa förvärvsinkomster
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 1994‑07‑01
Ändring, SFS 1994:1924
Rubrik: Lag (1994:1924) om ändring i lagen (1990:659) om särskild löneskatt på vissa förvärvsinkomster
Omfattning: ändr. 1, 2, 3 §§
Ikraft: 1995‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1996:656
Rubrik: Lag (1996:656) om ändring i lagen (1990:659) om särskild löneskatt på vissa förvärvsinkomster
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 1996‑07‑01
Ändring, SFS 1996:676
Rubrik: Lag (1996:676) om ändring i lagen (1990:659) om särskild löneskatt på vissa förvärvsinkomster
Omfattning: ändr. 3 §
Ikraft: 1996‑07‑01
Ändring, SFS 1996:1068
Rubrik: Lag (1996:1068) om ändring i lagen (1990:659) om särskild löneskatt på vissa förvärvsinkomster
Omfattning: ändr. 1, 2 §§
Ikraft: 1997‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1996:1215
Rubrik: Lag (1996:1215) om ändring i lagen (1996:1068) om ändring i lagen (1990:659) om äsrkild löneskatt på vissa förvärvsinkomster
Omfattning: ändr. 1 §, 2 p ikrafttr.- och övergångsbest. till 1996:1068
Ändring, SFS 1997:940
Rubrik: Lag (1997:940) om ändring i lagen (1990:659) om särskild löneskatt på vissa förvärvsinkomster
Omfattning: ändr. 1, 2 §§
Ikraft: 1998‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1998:331
Rubrik: Lag (1998:331) om ändring i lagen (1990:659) om särskild löneskatt på vissa förvärvsinkomster
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 1998‑06‑30 överg.best.
Ändring, SFS 1998:340
Rubrik: Lag (1998:340) om ändring i lagen (1990:659) om särskild löneskatt på vissa förvärvsinkomster
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 1998‑07‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1998:685
Rubrik: Lag (1998:685) om ändring i lagen (1990:659) om särskild löneskatt på vissa förvärvsinkomster
Omfattning: ändr. 1, 2 §§
Ikraft: 1999‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1999:967
Rubrik: Lag (1999:967) om ändring i lagen (1990:659) om särskild löneskatt på vissa förvärvsinkomster
Omfattning: ändr. 1, 2 §§
Ikraft: 1999‑12‑31 överg.best.
Förarbeten: prop. 1999/2000:1 Budgetpropositionen för 2000 (Finansdepartementet) [ pdf|Ikon för riksdagen ], bet. 1999/2000:FiU1 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 1999/2000:28
Ändring, SFS 1999:1263
Rubrik: Lag (1999:1263) om ändring i lagen (1990:659) om särskild löneskatt på vissa förvärvsinkomster
Omfattning: ändr. 1, 2, 3 §§
Ikraft: 2000‑01‑01 överg.best.
Förarbeten: prop. 1999/2000:2 Inkomstskattelagen (Finansdepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1999/2000:SkU2 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 1999/2000:117
Ändring, SFS 2000:988
Rubrik: Lag (2000:988) om ändring i lagen (1990:659) om särskild löneskatt på vissa förvärvsinkomster
Omfattning: ändr. 1, 2, 3 §§
Ikraft: 2001‑01‑01 överg.best.
Förarbeten: prop. 2000/01:8 Ny socialavgiftslag (Finansdepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 2000/01:SfU5 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2000/01:32
Ändring, SFS 2001:1232
Rubrik: Lag (2001:1232) om ändring i lagen (1990:659) om särskild löneskatt på vissa förvärvsinkomster
Omfattning: ändr. 3 §
Ikraft: 2002‑01‑01
Ändring, SFS 2002:198
Rubrik: Lag (2002:198) om ändring i lagen (1990:659) om särskild löneskatt på vissa förvärvsinkomster
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 2003‑01‑01
Ändring, SFS 2004:820
Rubrik: Lag (2004:820) om ändring i lagen (1990:659) om särskild löneskatt på vissa förvärvsinkomster
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 2005‑01‑01
Ändring, SFS 2006:1339
Rubrik: Lag (2006:1339) om ändring i lagen (1990:659) om särskild löneskatt på vissa förvärvsinkomster
Omfattning: ändr. 1, 2 §§
Ikraft: 2007‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2007:650
Rubrik: Lag (2007:650) om ändring i lagen (1990:659) om särskild lönseskatt på vissa förvärvsinkomster
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 2008‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2007:1250
Rubrik: Lag (2007:1250) om ändring i lagen (1990:659) om särskild löneskatt på vissa förvärvsinkomster
Omfattning: upph. p 5, 6 övergångsbest. till 2006:1339
Ikraft: 2008‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2010:1244
Rubrik: Lag (2010:1244) om ändring i lagen (1990:659) om särskild löneskatt på vissa förvärvsinkomster
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 2011‑01‑01
Ändring, SFS 2015:772
Rubrik: Lag (2015:772) om ändring i lagen (1990:659) om särskild löneskatt på vissa förvärvsinkomster
Omfattning: ändr. 1, 2 §§
Ikraft: 2016‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2019:326
Rubrik: Lag (2019:326) om ändring i lagen (1990:659) om särskild löneskatt på vissa förvärvsinkomster
Omfattning: ändr. 1, 2 §§
Ikraft: 2019‑07‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2019:865
Rubrik: Lag (2019:865) om ändring i lagen (1990:659) om särskild löneskatt på vissa förvärvsinkomster
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 2020‑01‑01
Källa : Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2020-06-07 av Sören Öman