Hem: Teman: Förarbeten:

Lagen (1996:641) om ändring i lagen (1985:426) om kemiska produkter

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Lagen (1996:641) om ändring i lagen (1985:426) om kemiska produkter

» Läs lagen (1985:426) om kemiska produkter (senaste lydelse)

Förarbeten till SFS 1996:641 :
prop. 1995/96:167, bet. 1995/96:KU34 Kommunal uppdragsverksamhet avseende kollektivtrafik, m.m., rskr. 1995/96:242

Förarbeten till lagen (1985:426) om kemiska produkter och ändringar i lagen

Lag (1985:426) om kemiska produkter
Departement: Miljödepartementet
Ikraft: 1986‑01‑01 överg.best.
Förarbeten: prop. 1984/85:118 om kemikaliekontroll [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1984/85:JoU30 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1984/85:340
Upphävd: 1999‑01‑01
Ändring, SFS 1988:224
Rubrik: Lag (1988:224) om ändring i lagen (1985:426) om kemiska produkter
Omfattning: ändr. 3 §
Ikraft: 1988‑07‑01
Förarbeten: prop. 1987/88:88 om ny strålskyddslag, m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1987/88:JoU19 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1987/88:234
Ändring, SFS 1990:239
Rubrik: Lag (1990:239) om ändring i lagen (1985:426) om kemiska produkter
Omfattning: ändr. 5, 20 §§
Ikraft: 1990‑07‑01
Förarbeten: prop. 1989/90:100 (bil.16), bet. 1989/90:JoU16 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1989/90:241
Ändring, SFS 1991:356
Rubrik: Lag (1991:356) om ändring i lagen (1985:426) om kemiska produkter
Omfattning: ändr. 1, 9, 11, 12 §§, rubr. närmast före 5 §
Ikraft: 1991‑07‑01
Förarbeten: prop. 1990/91:91 om hinder för export av farliga varor [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], 1990/91:NU32, rskr 1990/91:272
Ändring, SFS 1991:640
Rubrik: Lag (1991:640) om ändring i lagen (1985:426) om kemiska produkter
Omfattning: ändr. 13, 18 §§; omtryck
Ikraft: 1991‑07‑01
Förarbeten: prop. 1990/91:90 En god livsmiljö [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], 1990/91:JoU30, rskr 1990/91:338
Ändring, SFS 1992:1204
Rubrik: Lag (1992:1204) om ändring i lagen (1985:426) om kemiska produkter
Omfattning: ändr. 3 §
Ikraft: 1993‑07‑01
Ändring, SFS 1993:427
Rubrik: Lag (1993:427) om ändring i lagen (1992:1204) om ändring i lagen (1985:426) om kemiska produkter
Omfattning: ändr. ikrafttr.best. till 1992:1204
Ändring, SFS 1994:242
Rubrik: Lag (1994:242) om ändring i lagen (1985:426) om kemiska produkter
Omfattning: upph. 13 §; ändr. 3 §
Ikraft: 1994‑07‑01
Ändring, SFS 1994:1390
Rubrik: Lag (1994:1390) om ändring i lagen (1985:426) om kemiska produkter
Omfattning: nya 6 a §, bil.
Ikraft: 1994‑12‑01
Ändring, SFS 1994:1778
Rubrik: Lag (1994:1778) om ändring i lagen (1985:426) om kemiska produkter
Omfattning: ändr. 6 a §
Ikraft: 1995‑01‑01
Ändring, SFS 1995:827
Rubrik: Lag (1995:827) om ändring i lagen (1985:426) om kemiska produkter
Omfattning: ändr. 14, 20, 21 §§; ny 4 a §
Ikraft: 1995‑07‑01
Förarbeten: prop. 1994/95:181 Vissa ändringar i miljölagstiftningen till följd av EU- medlemskapet (Miljödepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1994/95:JoU21, rskr. 1994/95:420, EGTL251/92 s13, EGTL84/93 s1, EGTL333/94 s1, EGTL30/93 s1
CELEX-nr: 392R2455 [ pdf ] 393R0793 [ pdf ] 394R3093 [ pdf ] 393R0259 [ pdf ]
Ändring, SFS 1996:641
Rubrik: Lag (1996:641) om ändring i lagen (1985:426) om kemiska produkter
Omfattning: ny 14 a §
Ikraft: 1996‑07‑01
Förarbeten: prop. 1995/96:167, bet. 1995/96:KU34, rskr. 1995/96:242
Ändring, SFS 1996:1097
Rubrik: Lag (1996:1097) om ändring i lagen (1985:426) om kemiska produkter
Omfattning: ändr. bil.
Ikraft: 1997‑01‑01
Förarbeten: prop. 1995/96:202, bet. 1996/97:JoU4, rskr. 1996/97:24, EGTL109/83 s8, EGTL100/94 s30
CELEX-nr: 383L0189 [ pdf ] 394L0010 [ pdf ]
Ändring, SFS 1998:811
Omfattning: upph.
Källa : Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2020-06-07 av Sören Öman