Hem: Teman: Förarbeten:

Lagen (1996:640) om ändring i hälsoskyddslagen (1982:1080)

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Lagen (1996:640) om ändring i hälsoskyddslagen (1982:1080)

» Läs hälsoskyddslagen (1982:1080) (senaste lydelse)

Förarbeten till SFS 1996:640 :
prop. 1995/96:167, bet. 1995/96:KU34 Kommunal uppdragsverksamhet avseende kollektivtrafik, m.m., rskr. 1995/96:242

Förarbeten till hälsoskyddslagen (1982:1080) och ändringar i lagen

Hälsoskyddslag (1982:1080)
Departement: Socialdepartementet
Förarbeten: prop. 1981/82:219 med förslag till hälsoskyddslag, m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1982/83:SoU6 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1982/83:35
Upphävd: 1999‑01‑01
Ändring, SFS 1985:210
Rubrik: Lag (1985:210) om ändring i hälsoskyddslagen (1982:1080)
Omfattning: ändr. 18, 20 §§
Ikraft: 1985‑07‑01 överg.best.
Förarbeten: prop. 1984/85:96 med förslag till lag om viten m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1984/85:JuU22 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1984/85:211
Ändring, SFS 1986:1188
Rubrik: Lag (1986:1188) om ändring i hälsoskyddslagen (1982:1080)
Omfattning: ändr. 5 §
Ikraft: 1987‑01‑01
Förarbeten: prop. 1986/87:39 om följdlagstiftning till den nya förvaltningslagen [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1986/87:KU11 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1986/87:59
Ändring, SFS 1987:161
Rubrik: Lag (1987:161) om ändring i hälsoskyddslagen (1982:1080)
Omfattning: ändr. 11 §
Ikraft: 1987‑07‑01
Ändring, SFS 1988:926
Rubrik: Lag (1988:926) om ändring i hälsoskyddslagen (1982:1080)
Omfattning: ändr. 23 §; ny 7 a §
Ikraft: 1989‑07‑01 överg.best.
Förarbeten: prop. 1987/88:85 om miljöpolitiken inför 1990-talet [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1987/88:JoU23 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1987/88:373
Ändring, SFS 1991:904
Rubrik: Lag (1991:904) om ändring i hälsoskyddslagen (1982:1080)
Omfattning: ändr. 4 §, rubr. närmast före 4 §
Ikraft: 1992‑01‑01
Förarbeten: prop. 1990/91:117 om en ny kommunallag [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], 1990/91:KU38, rskr 1990/91:360
Ändring, SFS 1991:1669
Rubrik: Lag (1991:1669) om ändring i hälsoskyddslagen (1982:1080)
Omfattning: ändr. 5, 7, 7 a, 11, 12, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 25 §§, 3 p övergångsbest. till 1988:926
Ikraft: 1992‑01‑01
Förarbeten: prop. 1991/92:17 Följdlagstiftning till den nya kommunallagen [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], 1991/92:KU6, rskr 1991/92:31
Ändring, SFS 1992:1422
Rubrik: Lag (1992:1422) om ändring i hälsoskyddslagen (1982:1080)
Omfattning: ändr. 26 §
Ikraft: 1993‑07‑01
Förarbeten: prop. 1992/93:76 om höjd beredskap [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1992/93:FöU2, rskr 1992/93:83
Ändring, SFS 1992:1544
Rubrik: Lag (1992:1544) om ändring i hälsoskyddslagen (1982:1080)
Omfattning: nya 14 a §, rubr. närmast före 14 a §
Ikraft: 1994‑01‑01
Ändring, SFS 1993:1608
Rubrik: Lag (1993:1608) om ändring i hälsoskyddslagen (1982:1080)
Omfattning: ändr. 15 §
Ikraft: 1994‑07‑01
Ändring, SFS 1993:1646
Omfattning: ikrafttr. av SFS 1992:1544
Ändring, SFS 1995:826
Rubrik: Lag (1995:826) om ändring i hälsoskyddslagen (1982:1080)
Omfattning: ändr. 14 a §
Ikraft: 1995‑07‑01
Ändring, SFS 1995:1711
Rubrik: Lag (1995:1711) om ändring i hälsoskyddslagen (1982:1080)
Omfattning: ändr. 25 §
Ikraft: 1996‑05‑01 överg.best.
Förarbeten: prop. 1995/96:22, bet. 1995/96:JuU7, rskr. 1995/96:55
Ändring, SFS 1996:640
Rubrik: Lag (1996:640) om ändring i hälsoskyddslagen (1982:1080)
Omfattning: ny 2 a §
Ikraft: 1996‑07‑01
Förarbeten: prop. 1995/96:167, bet. 1995/96:KU34, rskr. 1995/96:242
Ändring, SFS 1998:385
Rubrik: Lag (1998:385) om ändring i hälsoskyddslagen (1982:1080)
Omfattning: ny 25 a §
Ikraft: 1998‑10‑01
Ändring, SFS 1998:811
Omfattning: upph.
Källa : Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2020-06-07 av Sören Öman