Hem: Teman: Förarbeten:

Lagen (1996:637) om försöksverksamhet med rätt för kommunala aktiebolag att bedriva uppdragsverksamhet inom viss trafik enligt yrkestrafiklagen (1998:490)

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Lagen (1996:637) om försöksverksamhet med rätt för kommunala aktiebolag att bedriva uppdragsverksamhet inom viss trafik enligt yrkestrafiklagen (1998:490)

» Läs lagen (1996:637) om försöksverksamhet med rätt för kommunala aktiebolag att bedriva uppdragsverksamhet inom viss trafik enligt yrkestrafiklagen (1998:490) (senaste lydelse)

Förarbeten till SFS 1996:637 :
prop. 1995/96:167, bet. 1995/96:KU34 Kommunal uppdragsverksamhet avseende kollektivtrafik, m.m., rskr. 1995/96:242

Förarbeten till lagen (1996:637) om försöksverksamhet med rätt för kommunala aktiebolag att bedriva uppdragsverksamhet inom viss trafik enligt yrkestrafiklagen (1998:490) och ändringar i lagen

Lag (1996:637) om försöksverksamhet med rätt för kommunala aktiebolag att bedriva uppdragsverksamhet inom viss trafik enligt yrkestrafiklagen (1998:490)
Departement: Finansdepartementet KL
Ikraft: 1996‑07‑01
Förarbeten: prop. 1995/96:167, bet. 1995/96:KU34, rskr. 1995/96:242
Tidsbegränsad: 2006‑01‑01
Ändring, SFS 1997:743
Rubrik: Lag (1997:743) om ändring i lagen (1996:637) om försöksverksamhet med rätt för kommunala aktiebolag att bedriva uppdragsverksamhet inom sådan trafik som avses i lagen (1985:449) om rätt att driva viss linjetrafik
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 1998‑01‑01
Ändring, SFS 1998:498
Rubrik: Lag (1998:498) om ändring i lagen (1996:637) om försöksverksamhet med rätt för kommunala aktiebolag att bedriva uppdragsverksamhet inom sådan trafik som avses i lagen (1985:449) om rätt att driva viss linjetrafik
Omfattning: ändr. författningsrubr., 1 §
Ikraft: 1998‑10‑01
Förarbeten: prop. 1997/98:63, bet. 1997/98:TU9, rskr. 1997/98:192
Ändring, SFS 2001:544
Rubrik: Lag (2001:544) om ändring i lagen (1996:637) om försöksverksamhet med rätt för kommunala aktiebolag att bedriva uppdragsverksamhet inom viss trafik enligt yrkestrafiklagen (1998:490)
Omfattning: ändr. 3 §
Ikraft: 2002‑01‑01
Förarbeten: prop. 2000/01:84 Kommunal uppdragsverksamhet (Justitiedepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 2000/01:KU24 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2000/01:244
Ändring, SFS 2001:545
Rubrik: Lag (2001:545) om fortsatt giltighet av lagen (1996:637) om försöksverksamhet med rätt för kommunala aktiebolag att bedriva uppdragsverksamhet inom viss trafik enligt yrkestrafiklagen (1998:490)
Omfattning: forts. giltighet
Förarbeten: prop. 2000/01:84 Kommunal uppdragsverksamhet (Justitiedepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 2000/01:KU24 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2000/01:244
Källa : Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2020-06-07 av Sören Öman