Hem: Teman: Förarbeten:

Säkerhetsskyddsförordning (1996:633)

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Säkerhetsskyddsförordning (1996:633)

» Läs säkerhetsskyddsförordning (1996:633) (senaste lydelse)

Hittade tyvärr inga förarbeten till SFS 1996:633.

Det finns normalt inga förarbeten till förordningar och kungörelser.

Ändringar i säkerhetsskyddsförordningen (1996:633)

Säkerhetsskyddsförordning (1996:633)
Departement: Justitiedepartementet L4
Ikraft: 1996‑07‑01
Upphävd: 2019‑04‑01
Ändring, SFS 1996:1517
Rubrik: Förordning (1996:1517) om ändring i säkerhetsskyddsförordningen (1996:633)
Omfattning: ändr. 2, 18, 26, 27 §§, bil.
Ikraft: 1997‑01‑01
Ändring, SFS 1997:38
Rubrik: Förordning (1997:38) om ändring i säkerhetsskyddsförordningen (1996:633)
Omfattning: ändr. 19, 26, 27 §§
Ikraft: 1997‑03‑01
Ändring, SFS 1997:880
Rubrik: Förordning (1997:880) om ändring i säkerhetsskyddsförordningen (1996:633)
Omfattning: ändr. bil.
Ikraft: 1998‑01‑01
Ändring, SFS 1998:71
Rubrik: Förordning (1998:71) om ändring i säkerhetsskyddsförordningen (1996:633)
Omfattning: ändr. 19, 22 §§, bil.
Ikraft: 1998‑04‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1998:1264
Rubrik: Förordning (1998:1264) om ändring i säkerhetsskyddsförordningen (1996:633)
Omfattning: ändr. bil.
Ikraft: 1998‑11‑01
Ändring, SFS 1999:80
Rubrik: Förordning (1999:80) om ändring i säkerhetsskyddsförordningen (1996:633)
Omfattning: ändr. 31 §
Ikraft: 1999‑04‑01
Ändring, SFS 1999:538
Rubrik: Förordning (1999:538) om ändring i säkerhetsskyddsförordningen (1996:633)
Omfattning: ändr. bil.
Ikraft: 1999‑07‑01
Ändring, SFS 1999:905
Rubrik: Förordning (1999:905) om ändring i säkerhetsskyddsförordningen (1996:633)
Omfattning: ändr. 3, 27, 39 §§
Ikraft: 2000‑01‑01
Ändring, SFS 1999:971
Rubrik: Förordning (1999:971) om ändring i säkerhetsskyddsförordningen (1996:633)
Omfattning: nya 18 a, 40 a, 44 a §§
Ikraft: 2000‑01‑01
Ändring, SFS 2000:528
Rubrik: Förordning (2000:528) om ändring i säkerhetsskyddsförordningen (1996:633)
Omfattning: ändr. bil.
Ikraft: 2000‑07‑01
Ändring, SFS 2000:888
Rubrik: Förordning (2000:888) om ändring i säkerhetsskyddsförordningen (1996:633)
Omfattning: ändr. 10, 11, 36, 39 §§, bil.
Ikraft: 2001‑01‑01
Ändring, SFS 2001:221
Rubrik: Förordning (2001:221) om ändring i säkerhetsskyddsförordningen (1996:633)
Omfattning: ändr. 18 §, bil.; ny 26 a §
Ikraft: 2001‑07‑01
Ändring, SFS 2001:699
Rubrik: Förordning (2001:699) om ändring i säkerhetsskyddsförordningen (1996:633)
Omfattning: ändr. bil.
Ikraft: 2001‑10‑01
Ändring, SFS 2002:475
Rubrik: Förordning (2002:475) om ändring i säkerhetsskyddsförordningen (1996:633)
Omfattning: ändr. 4, 19, 20, 39, 40 §§, bil.
Ikraft: 2002‑07‑01
Ändring, SFS 2002:990
Rubrik: Förordning (2002:990) om ändring i säkerhetsskyddsförordningen (1996:633)
Omfattning: ändr. bil.
Ikraft: 2003‑02‑01
Ändring, SFS 2003:266
Rubrik: Förordning (2003:266) om ändring i säkerhetsskyddsförordningen (1996:633)
Omfattning: ändr. bil.
Ikraft: 2003‑07‑01
Ändring, SFS 2003:984
Rubrik: Förordning (2003:984) om ändring i säkerhetsskyddsförordningen (1996:633)
Omfattning: ändr. bil.
Ikraft: 2004‑01‑01
Ändring, SFS 2004:36
Rubrik: Förordning (2004:36) om ändring i säkerhetsskyddsförordningen (1996:633)
Omfattning: ändr. 20 §
Ikraft: 2004‑03‑16
Ändring, SFS 2004:951
Rubrik: Förordning (2004:951) om ändring i säkerhetsskyddsförordningen (1996:633)
Omfattning: ändr. 20 §, bil.
Ikraft: 2005‑01‑01
Ändring, SFS 2004:1033
Rubrik: Förordning (2004:1033) om ändring i säkerhetsskyddsförordningen (1996:633)
Omfattning: ändr. bil.
Ikraft: 2005‑01‑15
Ändring, SFS 2004:1194
Rubrik: Förordning (2004:1194) om ändring i säkerhetsskyddsförordningen (1996:633)
Omfattning: ändr. 19, 27 §§, bil.
Ikraft: 2005‑01‑01
Ändring, SFS 2004:1291
Rubrik: Förordning (2004:1291) om ändring i säkerhetsskyddsförordningen (1996:633)
Omfattning: ändr. bil.
Ikraft: 2005‑01‑02
Ändring, SFS 2005:636
Rubrik: Förordning (2005:636) om ändring i säkerhetsskyddsförordningen (1996:633)
Omfattning: ändr. 26 §; ny 27 a §
Ikraft: 2005‑09‑01
Ändring, SFS 2005:1017
Rubrik: Förordning (2005:1017) om ändring i säkerhetsskyddsförordningen (1996:633)
Omfattning: ändr. bil.
Ikraft: 2006‑01‑01
Ändring, SFS 2006:98
Rubrik: Förordning (2006:98) om ändring i säkerhetsskyddsförordningen (1996:633)
Omfattning: ändr. bil.
Ikraft: 2006‑03‑31
Ändring, SFS 2006:350
Rubrik: Förordning (2006:350) om ändring i säkerhetsskyddsförordningen (1996:633)
Omfattning: ändr. 22 §
Ikraft: 2006‑07‑01
Ändring, SFS 2006:1107
Rubrik: Förordning (2006:1107) om ändring i säkerhetsskyddsförordningen (1996:633)
Omfattning: ändr. 39 §
Ikraft: 2006‑10‑15
Ändring, SFS 2006:1210
Rubrik: Förordning (2006:1210) om ändring i säkerhetsskyddsförordningen (1996:633)
Omfattning: ändr. 26, 27 a §§
Ikraft: 2007‑01‑01
Ändring, SFS 2007:890
Rubrik: Förordning (2007:890) om ändring i säkerhetsskyddsförordningen (1996:633)
Omfattning: ändr. bil.
Ikraft: 2008‑01‑01
Ändring, SFS 2007:1145
Rubrik: Förordning (2007:1145) om ändring i säkerhetsskyddsförordningen (1996:633)
Omfattning: ändr. 29, 30, 31, 32, 37, 39 §§, bil.
Ikraft: 2008‑01‑02 överg.best.
Ändring, SFS 2007:1330
Rubrik: Förordning (2007:1330) om ändring i säkerhetsskyddsförordningen (1996:633)
Omfattning: ändr. bil.
Ikraft: 2008‑01‑03
Ändring, SFS 2008:235
Rubrik: Förordning (2008:235) om ändring i säkerhetsskyddsförordningen (1996:633)
Omfattning: ändr. bil.
Ikraft: 2008‑06‑15
Ändring, SFS 2008:540
Rubrik: Förordning (2008:540) om ändring i säkerhetsskyddsförordningen (1996:633)
Omfattning: ändr. bil.
Ikraft: 2008‑07‑07
Ändring, SFS 2008:686
Rubrik: Förordning (2008:686) om ändring i säkerhetsskyddsförordningen (1996:633)
Omfattning: ändr. bil.
Ikraft: 2008‑09‑01
Ändring, SFS 2008:752
Rubrik: Förordning (2008:752) om ändring i säkerhetsskyddsförordningen (1996:633)
Omfattning: ändr. bil.
Ikraft: 2008‑10‑01
Ändring, SFS 2008:919
Rubrik: Förordning (2008:919) om ändring i säkerhetsskyddsförordningen (1996:633)
Omfattning: ändr. 19, 27, 39 §§, bil.; ny 19 a §
Ikraft: 2009‑01‑01
Ändring, SFS 2009:165
Rubrik: Förordning (2009:165) om ändring i säkerhetsskyddsförordningen (1996:633)
Omfattning: ändr. bil.
Ikraft: 2009‑04‑01
Ändring, SFS 2009:697
Rubrik: Förordning (2009:697) om ändring i säkerhetsskyddsförordningen (1996:633)
Omfattning: ändr. bil.
Ikraft: 2009‑09‑01
Ändring, SFS 2009:1022
Rubrik: Förordning (2009:1022) om ändring i säkerhetsskyddsförordningen (1996:633)
Omfattning: ändr. bil.
Ikraft: 2009‑12‑01
Ändring, SFS 2009:1152
Rubrik: Förordning (2009:1152) om ändring i säkerhetsskyddsförordningen (1996:633)
Omfattning: upph. 46 §; ändr. 4 § 1, bil.
Ikraft: 2010‑01‑01
Ändring, SFS 2010:135
Rubrik: Förordning (2010:135) om ändring i säkerhetsskyddsförordningen (1996:633)
Omfattning: ändr. bil.
Ikraft: 2010‑04‑01
Ändring, SFS 2010:527
Rubrik: Förordning (2010:527 ) om ändring i säkerhetsskyddsförordningen (1996:633)
Omfattning: ändr. 27 §
Ikraft: 2010‑07‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2010:553
Rubrik: Förordning (2010:553) om ändring i säkerhetsskyddsförordningen (1996:633)
Omfattning: ändr. bil.
Ikraft: 2010‑07‑01
Ändring, SFS 2010:658
Rubrik: Förordning (2010:658) om ändring i säkerhetsskyddsförordningen (1996:633)
Omfattning: ändr. bil.
Ikraft: 2010‑08‑01
Ändring, SFS 2010:1479
Rubrik: Förordning (2010:1479) om ändring i säkerhetsskyddsförordningen (1996:633)
Omfattning: ändr. bil.
Ikraft: 2011‑01‑01
Ändring, SFS 2011:175
Rubrik: Förordning (2011:175) om ändring i säkerhetsskyddsförordningen (1996:633)
Omfattning: ändr. bil.
Ikraft: 2011‑04‑15
Ändring, SFS 2011:660
Rubrik: Förordning (2011:660) om ändring i säkerhetsskyddsförordningen (1996:633)
Omfattning: ändr. bil.
Ikraft: 2011‑07‑01
Ändring, SFS 2011:993
Rubrik: Förordning (2011:993) om ändring i säkerhetsskyddsförordningen (1996:633)
Omfattning: ändr. bil.
Ikraft: 2011‑10‑15
Ändring, SFS 2011:1095
Rubrik: Förordning (2011:1095) om ändring i säkerhetsskyddsförordningen (1996:633)
Omfattning: ändr. 19, 26 a §§
Ikraft: 2011‑12‑01
Ändring, SFS 2012:350
Rubrik: Förordning (2012:350) om ändring i säkerhetsskyddsförordningen (1996:633)
Omfattning: ändr. bil.
Ikraft: 2012‑07‑01
Ändring, SFS 2012:594
Rubrik: Förordning (2012:594) om ändring i säkerhetsskyddsförordningen (1996:633)
Omfattning: ändr. bil.
Ikraft: 2012‑11‑01
Ändring, SFS 2012:668
Rubrik: Förordning (2012:668) om ändring i säkerhetsskyddsförordningen (1996:633)
Omfattning: ändr. 19, 27 §§, bil.
Ikraft: 2013‑01‑01
Ändring, SFS 2013:546
Rubrik: Förordning (2013:546) om ändring i säkerhetsskyddsförordningen (1996:633)
Omfattning: ändr. bil.
Ikraft: 2013‑08‑01
Ändring, SFS 2013:851
Rubrik: Förordning (2013:851) om ändring i säkerhetsskyddsförordningen (1996:633)
Omfattning: upph. 18 a, 40 a, 44 a §§; ändr. 26, 27, 27 a §§
Ikraft: 2014‑01‑01
Ändring, SFS 2013:891
Rubrik: Förordning (2013:891) om ändring i säkerhetsskyddsförordningen (1996:633)
Omfattning: ändr. bil.
Ikraft: 2014‑01‑01
Ändring, SFS 2013:1034
Rubrik: Förordning (2013:1034) om ändring i säkerhetsskyddsförordningen (1996:633)
Omfattning: ändr. bil.
Ikraft: 2014‑01‑02
Ändring, SFS 2014:243
Rubrik: Förordning (2014:243) om ändring i säkerhetsskyddsförordningen (1996:633)
Omfattning: ny 19 b §
Ikraft: 2014‑06‑01
Ändring, SFS 2014:1150
Rubrik: Förordning (2014:1150) om ändring i säkerhetsskyddsförordningen (1996:633)
Omfattning: upph. 19 b §; ändr. 10, 11, 12, 19, 22, 26, 27, 29, 30, 32, 34, 36, 39, 42, 43, 44, 47 §§, bil.
Ikraft: 2015‑01‑01
Ändring, SFS 2015:725
Rubrik: Förordning (2015:725) om ändring i säkerhetsskyddsförordningen (1996:633)
Omfattning: ändr. bil.
Ikraft: 2016‑01‑01
Ändring, SFS 2015:1058
Rubrik: Förordning (2015:1058) om ändring i säkerhetsskyddsförordningen (1996:633)
Omfattning: ändr. 19 a, 39 §§; ny 10 a §
Ikraft: 2016‑02‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2018:13
Rubrik: Förordning (2018:13) om ändring i säkerhetsskyddsförordningen (1996:633)
Omfattning: ändr. 16 §; ny 16 a §, rubr. närmast före 16 a §
Ikraft: 2018‑04‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2018:658
Omfattning: upph.
Ändring, SFS 2018:1488
Rubrik: Förordning (2018:1488) om ändring i säkerhetsskyddsförordningen (1996:633)
Omfattning: ändr. bil.
Ikraft: 2018‑09‑01
Källa : Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2020-06-07 av Sören Öman