Hem: Teman: Förarbeten:

Lagen (1996:632) om ändring i lagen (1996:262) om ändring i lagen (1987:813) om homosexuella sambor

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Lagen (1996:632) om ändring i lagen (1996:262) om ändring i lagen (1987:813) om homosexuella sambor

Förarbeten till SFS 1996:632 :
prop. 1995/96:129 Säkerhetsskydd (Justitiedepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1995/96:JuU23 Skattebrott, rskr. 1995/96:277

Senast uppdaterad 2020-06-07 av Sören Öman