Hem: Teman: Förarbeten:

Lagen (1996:631) om ändring i lagen (1994:1720) om civilt försvar

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Lagen (1996:631) om ändring i lagen (1994:1720) om civilt försvar

» Läs lagen (1994:1720) om civilt försvar (senaste lydelse)

Förarbeten till SFS 1996:631 :
prop. 1995/96:129 Säkerhetsskydd (Justitiedepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1995/96:JuU19 Säkerhetsskydd, rskr. 1995/96:232

Förarbeten till lagen (1994:1720) om civilt försvar och ändringar i lagen

Lag (1994:1720) om civilt försvar
Departement: Försvarsdepartementet
Ikraft: 1995‑07‑01 överg.best.
Upphävd: 2006‑09‑01
Ändring, SFS 1996:631
Rubrik: Lag (1996:631) om ändring i lagen (1994:1720) om civilt försvar
Omfattning: upph. 9 kap 1, 2 §§, rubr. närmast före 9 kap 1, 2 §§; nuvarande 9 kap 3 § betecknas 9 kap 1 §; ändr. rubr. till 9 kap
Ikraft: 1996‑07‑01
Förarbeten: prop. 1995/96:129 Säkerhetsskydd (Justitiedepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1995/96:JuU19, rskr. 1995/96:232
Ändring, SFS 1996:1469
Rubrik: Lag (1996:1469) om ändring i lagen (1994:1720) om civilt försvar
Omfattning: upph. rubr. närmast före 9 kap 1 §; nya 8 kap 13, 14 §§, 9 kap 2 §, rubr. närmast före 8 kap 13 §
Ikraft: 1997‑01‑01
Förarbeten: prop. 1996/97:4, bet. 1996/97:FöU1, rskr. 1996/97:109
Ändring, SFS 1997:177
Rubrik: Lag (1997:177) om ändring i lagen (1994:1720) om civilt försvar
Omfattning: ändr. 11 kap 5 §
Ikraft: 1997‑07‑01
Förarbeten: prop. 1996/97:89, bet. 1996/97:FöU7, rskr. 1996/97:184
Ändring, SFS 1997:293
Rubrik: Lag (1997:293) om ändring i lagen (1994:1720) om civilt försvar
Omfattning: ändr. 1 kap 4 §
Ikraft: 1997‑07‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1997:543
Rubrik: Lag (1997:543) om ändring i lagen (1994:1720) om civilt försvar
Omfattning: ändr. 6 kap 21 §
Ikraft: 1997‑11‑01
Ändring, SFS 1999:949
Rubrik: Lag (1999:949) om ändring i lagen (1994:1720) om civilt försvar
Omfattning: upph. 2 kap 3 §, 3 kap 3 §; ändr. 1 kap 1 §, 2 kap 1, 2, 4 §§, 8 kap 11, 13, 14 §§
Ikraft: 2000‑01‑01
Ändring, SFS 2000:297
Rubrik: Lag (2000:297) om ändring i lagen (1994:1720) om civilt försvar
Omfattning: ändr. 8 kap 13 §
Ikraft: 2000‑07‑01
Ändring, SFS 2001:472
Rubrik: Lag (2001:472) om ändring i lagen (1994:1720) om civilt försvar
Omfattning: ändr. 8 kap 11 §
Ikraft: 2002‑01‑01
Förarbeten: prop. 2000/01:80 Ny socialtjänstlag m.m. (Socialdepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 2000/01:SoU18 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2000/01:259
Ändring, SFS 2003:787
Rubrik: Lag (2003:787) om ändring i lagen (1994:1720) om civilt försvar
Omfattning: ändr. 5 kap 4 §
Ikraft: 2004‑01‑01
Ändring, SFS 2006:544
Omfattning: upph.
Källa : Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2020-06-07 av Sören Öman