Hem: Teman: Förarbeten:

Lagen (1996:630) om ändring i lagen (1990:217) om skydd för samhällsviktiga anläggningar m.m.

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Lagen (1996:630) om ändring i lagen (1990:217) om skydd för samhällsviktiga anläggningar m.m.

» Läs lagen (1990:217) om skydd för samhällsviktiga anläggningar m.m. (senaste lydelse)

Förarbeten till SFS 1996:630 :
prop. 1995/96:129 Säkerhetsskydd (Justitiedepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1995/96:JuU19 Säkerhetsskydd, rskr. 1995/96:232

Förarbeten till lagen (1990:217) om skydd för samhällsviktiga anläggningar m.m. och ändringar i lagen

Lag (1990:217) om skydd för samhällsviktiga anläggningar m.m.
Departement: Försvarsdepartementet
Ikraft: 1991‑04‑01 överg.best.
Förarbeten: prop. 1989/90:54 om skydd för samhällsviktiga anläggningar m. m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1989/90:FöU6 [ pdf ], rskr 1989/90:227
Upphävd: 2010‑07‑01
Ändring, SFS 1993:1414
Rubrik: Lag (1993:1414) om ändring i lagen (1990:217) om skydd för samhällsviktiga anläggningar m.m.
Omfattning: ändr. 10, 11, 12 §§
Ikraft: 1994‑01‑01
Ändring, SFS 1993:1611
Rubrik: Lag (1993:1611) om ändring i lagen (1990:217) om skydd för samhällsviktiga anläggningar m.m.
Omfattning: ändr. 4 §
Ikraft: 1994‑07‑01
Ändring, SFS 1993:1743
Rubrik: Lag (1993:1743) om ändring i lagen (1990:217) om skydd för samhällsviktiga anläggningar m.m.
Omfattning: upph. 34, 38 §§
Ikraft: 1994‑10‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1994:1735
Rubrik: Lag (1994:1735) om ändring i lagen (1990:217) om skydd för samhällsviktiga anläggningar m.m.
Omfattning: ändr. 4 §
Ikraft: 1995‑07‑01
Ändring, SFS 1996:403
Rubrik: Lag (1996:403) om ändring i lagen (1990:217) om skydd för samhällsviktiga anläggningar m.m.
Omfattning: ändr. 4 §
Ikraft: 1996‑07‑01
Förarbeten: prop. 1995/96:37, bet. 1995/96:FöU4, rskr. 1995/96:237
Ändring, SFS 1996:630
Rubrik: Lag (1996:630) om ändring i lagen (1990:217) om skydd för samhällsviktiga anläggningar m.m.
Omfattning: ändr. 10, 11, 12 §§
Ikraft: 1996‑07‑01
Förarbeten: prop. 1995/96:129 Säkerhetsskydd (Justitiedepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1995/96:JuU19, rskr. 1995/96:232
Ändring, SFS 1996:1049
Rubrik: Lag (1996:1049) om ändring i lagen (1990:217) om skydd för samhällsviktiga anläggningar m.m.
Omfattning: upph. 26 §; ändr. 24, 28 §§
Ikraft: 1997‑04‑01
Förarbeten: prop. 1995/96:221, bet. 1996/97:FöU2, rskr. 1996/97:20
Ändring, SFS 2003:155
Rubrik: Lag (2003:155) om ändring i lagen (1990:217) om skydd för samhällsviktiga anläggningar m.m.
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 2003‑07‑01
Förarbeten: prop. 2002/03:38 Straffansvar för terroristbrott (Justitiedepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 2002/03:JuU12 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2002/03:148
Ändring, SFS 2006:130
Rubrik: Lag (2006:130) om ändring i lagen (1990:217) om skydd för samhällsviktiga anläggningar
Omfattning: ändr. 4 §
Ikraft: 2006‑07‑01
Förarbeten: Framst. 2005/06:RS1, bet. 2005/06:KU16 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2005/06:154 [ pdf|Ikon för riksdagen ]
Ändring, SFS 2009:442
Rubrik: Lag (2009:442) om ändring i lagen (1990:217) om skydd för samhällsviktiga anläggningar m.m.
Omfattning: ändr. 18, 33 §§
Ikraft: 2009‑06‑30
Ändring, SFS 2010:305
Omfattning: upph.
Källa : Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2020-06-07 av Sören Öman