Hem: Teman: Förarbeten:

Lagen (1996:629) om ändring i lagen (1983:953) om säkerhetsskydd i riksdagen

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Lagen (1996:629) om ändring i lagen (1983:953) om säkerhetsskydd i riksdagen

» Läs lagen (1983:953) om säkerhetsskydd i riksdagen (senaste lydelse)

Förarbeten till SFS 1996:629 :
prop. 1995/96:129 Säkerhetsskydd (Justitiedepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1995/96:JuU19 Säkerhetsskydd, rskr. 1995/96:232

Förarbeten till lagen (1983:953) om säkerhetsskydd i riksdagen och ändringar i lagen

Lag (1983:953) om säkerhetsskydd i riksdagen
Departement: Justitiedepartementet L6
Ikraft: 1984‑01‑01
Förarbeten: Förs. 1982/83:24, bet. 1983/84:KU6 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1983/84:47
Upphävd: 2006‑07‑01
Ändring, SFS 1991:1558
Rubrik: Lag (1991:1558) om ändring i lagen (1983:953) om säkerhetsskydd i riksdagen
Omfattning: ändr. 10 §
Ikraft: 1992‑01‑01
Förarbeten: 1991/92:KU7, rskr 1991/92:37
Ändring, SFS 1992:829
Rubrik: Lag (1992:829) om ändring i lagen (1983:953) om säkerhetsskydd i riksdagen
Omfattning: ändr. 28 §
Ikraft: 1993‑01‑01
Ändring, SFS 1992:1425
Rubrik: Lag (1992:1425) om ändring i lagen (1983:953) om säkerhetsskydd i riksdagen
Omfattning: ändr. 7 §
Ikraft: 1993‑07‑01
Förarbeten: prop. 1992/93:76 om höjd beredskap [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1992/93:FöU2, rskr 1992/93:83
Ändring, SFS 1996:629
Rubrik: Lag (1996:629) om ändring i lagen (1983:953) om säkerhetsskydd i riksdagen
Omfattning: ändr. 38, 39 §§
Ikraft: 1996‑07‑01
Förarbeten: prop. 1995/96:129 Säkerhetsskydd (Justitiedepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1995/96:JuU19, rskr. 1995/96:232
Ändring, SFS 2000:423
Rubrik: Lag (2000:423) om ändring i lagen (1983:953) om säkerhetsskydd i riksdagen
Omfattning: ändr. 3, 7, 14, 17, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 31, 34, 35, 39, 40 §§
Ikraft: 2000‑07‑01
Förarbeten: 1999/2000:TK2, bet. 1999/2000:KU19 [ pdf ], rskr. 1999/2000:214
Ändring, SFS 2006:128
Omfattning: upph.
Källa : Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2020-06-07 av Sören Öman