Hem: Teman: Förarbeten:

Förordningen (1996:611) med instruktion för Läkemedelsverket

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Förordningen (1996:611) med instruktion för Läkemedelsverket

» Läs förordningen (1996:611) med instruktion för Läkemedelsverket (senaste lydelse)

Hittade tyvärr inga förarbeten till SFS 1996:611.

Det finns normalt inga förarbeten till förordningar och kungörelser.

Ändringar i förordningen (1996:611) med instruktion för Läkemedelsverket

Förordning (1996:611) med instruktion för Läkemedelsverket
Departement: Socialdepartementet
Ikraft: 1996‑07‑01
Upphävd: 2008‑01‑01
Ändring, SFS 1996:1166
Rubrik: Förordning (1996:1166) om ändring av förordningen (1996:611) med instruktion för Läkemedelsverket
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 1997‑01‑01
Ändring, SFS 1999:61
Rubrik: Förordning (1999:61) om ändring i förordningen (1996:611) med instruktion för Läkemedelsverket
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 1999‑04‑01
Ändring, SFS 2001:314
Rubrik: Förordning (2001:314) om ändring i förordningen (1996:611) med instruktion för Läkemedelsverket
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 2001‑07‑01
Ändring, SFS 2003:16
Rubrik: Förordning (2003:16) om ändring i förordningen (1996:611) med instruktion för Läkemedelsverket
Omfattning: ändr. 1, 2 §§
Ikraft: 2003‑03‑01
Ändring, SFS 2004:483
Rubrik: Förordning (2004:483) om ändring i förordningen (1996:611) med instruktion för Läkemedelsverket
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 2004‑07‑01
Förarbeten: EUTL135/2003 s5
Ändring, SFS 2005:643
Rubrik: Förordning (2005:643) om ändring i förordningen (1996:611) med instruktion för Läkemedelsverket
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 2005‑08‑18
Förarbeten: EUTL047/2004 s1, EUTL022/2005 s1
CELEX-nr: 32004R0273 [ pdf ], 32005R0111 [ pdf ]
Ändring, SFS 2005:1040
Rubrik: Förordning (2005:1040) om ändring i förordningen (1996:611) med instruktion för Läkemedelsverket
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 2005‑12‑29
Förarbeten: EUTL364/2004 s1
CELEX-nr: 32004R2006 [ pdf ]
Ändring, SFS 2006:35
Rubrik: Förordning (2006:35) om ändring i förordningen (1996:611) med instruktion för Läkemedelsverket
Omfattning: ändr. 4, 8 §§
Ikraft: 2006‑04‑01
Ändring, SFS 2006:953
Rubrik: Förordning (2006:953) om ändring i förordningen (1996:611) med instruktion för Läkemedelsverket
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 2006‑07‑15
Ändring, SFS 2006:1147
Rubrik: Förordning (2006:1147) om ändring i förordningen (1996:611) med instruktion för Läkemedelsverket
Omfattning: ändr. 1, 2 §§; ny 3 a §
Ikraft: 2007‑01‑01
Förarbeten: EUTL47/2004 s1, EUTL22/2005 s1, EUTL135/2003 s5, EUTL364/2004 s1, EUTL157/2006 s1
CELEX-nr: 32004R0273 [ pdf ], 32005R0111 [ pdf ], 32003R0953 [ pdf ], 32004R2006 [ pdf ], 32006R816
Ändring, SFS 2007:1205
Omfattning: upph.
Källa : Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2020-06-07 av Sören Öman