Hem: Teman: Förarbeten:

Förordningen (1996:606) om ändring i särskoleförordningen (1995:206)

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Förordningen (1996:606) om ändring i särskoleförordningen (1995:206)

» Läs särskoleförordningen (1995:206) (senaste lydelse)

Förarbeten till SFS 1996:606 :
Jfr bet. 1995/96:UbU1 Val av skolform för utvecklingsstörda barn, m.m., rskr. 1995/96:27

Ändringar i särskoleförordning (1995:206)

Särskoleförordning (1995:206)
Departement: Utbildningsdepartementet
Ikraft: 1995‑07‑01 överg.best.
Upphävd: 2011‑04‑15
Ändring, SFS 1996:606
Rubrik: Förordning (1996:606) om ändring i särskoleförordningen (1995:206)
Omfattning: ändr. 6 kap 1 §, 7 kap 5, 6 §§; ny 6 kap 8 §, rubr. närmast före 6 kap 8 §
Ikraft: 1996‑07‑15
Förarbeten: Jfr bet. 1995/96:UbU1, rskr. 1995/96:27
Ändring, SFS 1996:1075
Rubrik: Förordning (1996:1075) om ändring i särskoleförordningen (1995:206)
Omfattning: ändr. 4 kap 6 §
Ikraft: 1997‑01‑01
Ändring, SFS 1997:601
Rubrik: Förordning (1997:601) om ändring i särskoleförordningen (1995:206)
Omfattning: ändr. 2 kap 11 §, 3 kap 5 §, 5 kap 2 §, rubr. närmast före 5 kap 2 §; ny 2 kap 9 a §, rubr. närmast före 2 kap 9 a §
Ikraft: 1997‑08‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1999:685
Rubrik: Förordning (1999:685) om ändring i särskoleförordningen (1995:206)
Omfattning: ändr. 7 kap 3, 4, 6, 7 §§, rubr. närmast före 7 kap 3, 7 §§
Ikraft: 1999‑09‑01
Ändring, SFS 2000:1109
Rubrik: Förordning (2000:1109) om ändring i särskoleförordningen (1995:206)
Omfattning: ändr. 5 kap 1 §
Ikraft: 2001‑01‑01
Ändring, SFS 2001:979
Rubrik: Förordning (2001:979) om särskoleförordningen (1995:206)
Omfattning: ny 6 kap 8 a §
Ikraft: 2002‑01‑01
Ändring, SFS 2002:11
Rubrik: Förordning (2002:11) om ändring i särskoleförordningen (1995:206)
Omfattning: ändr. bil. 1
Ikraft: 2002‑07‑01
Ändring, SFS 2003:126
Rubrik: Förordning (2003:126) om ändring i särskoleförordningen (1995:206)
Omfattning: ändr. 7 kap 1 §
Ikraft: 2003‑07‑01
Ändring, SFS 2005:178
Rubrik: Förordning (2005:178) om ändring i särskoleförordningen (1995:206)
Omfattning: ändr. 7 kap 1 §
Ikraft: 2006‑01‑01
Ändring, SFS 2006:207
Rubrik: Förordning (2006:207) om ändring i särskoleförordningen (1995:206)
Omfattning: ändr. 5 kap 1 §; nya 6 kap 5 a, 5 b §§, rubr. närmast före 6 kap 5 a, 5 b §§
Ikraft: 2006‑07‑01
Ändring, SFS 2007:57
Rubrik: Förordning (2007:57) om ändring i särskoleförordningen (1995:206)
Omfattning: ändr. 7 kap 5, 6 §§
Ikraft: 2007‑04‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2008:523
Rubrik: Förordning (2008:523) om ändring i särskoleförordningen (1995:206)
Omfattning: ändr. 7 kap 1 §
Ikraft: 2008‑07‑15
Ändring, SFS 2011:185
Omfattning: upph.
Källa : Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2020-06-07 av Sören Öman