Hem: Teman: Förarbeten:

Lagen (1996:600) om ändring i lagen (1994:1564) om alkoholskatt

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Lagen (1996:600) om ändring i lagen (1994:1564) om alkoholskatt

» Läs lagen (1994:1564) om alkoholskatt (senaste lydelse)

Förarbeten till SFS 1996:600 :
prop. 1995/96:197, bet. 1995/96:SkU30 Kontroll av vissa transporter m.m., rskr. 1995/96:291

Förarbeten till lagen (1994:1564) om alkoholskatt och ändringar i lagen

Lag (1994:1564) om alkoholskatt
Departement: Finansdepartementet S2
Ikraft: 1995‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1995:613
Rubrik: Lag (1995:613) om ändring i lagen (1994:1564) om alkoholskatt
Omfattning: ändr. 6, 8, 10, 20, 22, 24, 30 §§; nya 22 a, 25 a, 31 a, 31 b §§, rubr. närmast före 31 b §
Ikraft: 1995‑07‑01 överg.best.
CELEX-nr: 394L0074 [ pdf ]
Ändring, SFS 1995:917
Rubrik: Lag (1995:917) om ändring i lagen (1994:1564) om alkoholskatt
Omfattning: ändr. 37 §
Ikraft: 1996‑01‑01
Ändring, SFS 1995:1528
Rubrik: Lag (1995:1528) om ändring i lagen (1994:1564) om alkoholskatt
Omfattning: ändr. 2, 3, 4, 5, 6 §§
Ikraft: 1996‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1995:1529
Rubrik: Lag (1995:1529) om ändring i lagen (1995:917) om ändring i lagen (1994:1564) om alkoholskatt
Omfattning: ändr. 37 § i 1995:917
Ändring, SFS 1996:600
Rubrik: Lag (1996:600) om ändring i lagen (1994:1564) om alkoholskatt
Omfattning: ändr. 37 §
Ikraft: 1996‑07‑01
Ändring, SFS 1996:1223
Rubrik: Lag (1996:1223) om ändring i lagen (1994:1564) om alkoholskatt
Omfattning: ändr. 2, 3, 4, 5, 6, 37 §§
Ikraft: 1997‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1996:1323
Rubrik: Lag (1996:1323) om ändring i lagen (1994:1564) om alkoholskatt
Omfattning: ändr. 31 a §
Ikraft: 1997‑01‑01
Ändring, SFS 1997:358
Rubrik: Lag (1997:358) om ändring i lagen (1994:1564) om alkoholskatt
Omfattning: ändr. 10, 12, 14, 35 §§; ny 14 a §, rubr. närmast före 14 a §
Ikraft: 1997‑07‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1998:595
Rubrik: Lag (1998:595) om ändring i lagen (1994:1564) om alkoholskatt
Omfattning: upph. 37 §, rubr. närmast före 37 §; ändr. 2, 3, 4, 5, 6 §§
Ikraft: 1998‑08‑01
Ändring, SFS 1998:1679
Rubrik: Lag (1998:1679) om ändring i lagen (1994:1564) om alkoholskatt
Omfattning: 31 a, 31 b §§ betecknas 31 d, 31 e §§, rubr. närmast före 31 b § sätts närmast före 31 e §; ändr. 31, 35 §§; nya 31 a, 31 b, 31 c §§
Ikraft: 1999‑01‑01
Förarbeten: prop. 1998/99:18 Vissa punktskatte- och tullfrågor (Finansdepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1998/99:SkU6 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 1998/99:68
Ändring, SFS 1999:429
Rubrik: Lag (1999:429) om ändring i lagen (1994:1564) om alkoholskatt
Omfattning: upph. 23, 24 §§; ändr. 18, 22, 22 a, 25 §§
Ikraft: 1999‑07‑01
Förarbeten: prop. 1998/99:79 Tullagens överklaganderegler, m.m. (Finansdepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1998/99:SkU19 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 1998/99:242
Ändring, SFS 1999:448
Rubrik: Lag (1999:448) om ändring i lagen (1994:1564) om alkoholskatt
Omfattning: ändr. 8, 9, 19, 20, 21, 31 e, 32, 33 §§, rubr. närmast före 31 e §; ny 31 f §
Ikraft: 1999‑07‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1999:1005
Rubrik: Lag (1999:1005) om ändring i lagen (1994:1564) om alkoholskatt
Omfattning: ändr. 11, 12 §§
Ikraft: 2000‑01‑01
Förarbeten: prop. 1998/99:134 Vissa alkoholfrågor, m.m. (Socialdepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1999/2000:SoU4 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 1999/2000:42
Ändring, SFS 1999:1069
Rubrik: Lag (1999:1069) om ändring i lagen (1994:1564) om alkoholskatt
Omfattning: ändr. 8 §; ny 8 a §
Ikraft: 2000‑01‑01
Förarbeten: prop. 1998/99:127 Införsel av beskattade varor (Finansdepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1999/2000:SkU3 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 1999/2000:64
Ändring, SFS 1999:1108
Rubrik: Lag (1999:1108) om ändring i lagen (1994:1564) om alkoholskatt
Omfattning: ändr. 31 a §
Ikraft: 2000‑01‑01 överg.best.
Förarbeten: prop. 1998/99:130 Ny bokföringslag m.m. (Justitiedepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1999/2000:LU2 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 1999/2000:50
Ändring, SFS 1999:1328
Rubrik: Lag (1999:1328) om ändring i lagen (1994:1564) om alkoholskatt
Omfattning: upph. 25 a §; ändr. 25 §
Ikraft: 2000‑01‑01
Ändring, SFS 2000:481
Rubrik: Lag (2000:481) om ändring i lagen (1994:1564) om alkoholskatt
Omfattning: ändr. 31 c, 35 §§; ny 8 b §
Ikraft: 2000‑07‑01 överg.best.
Förarbeten: prop. 1999/2000:105 Vissa punktskattefrågor (Finansdepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1999/2000:SkU22 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 1999/2000:246
Ändring, SFS 2000:1298
Rubrik: Lag (2000:1298) om ändring i lagen (1994:1564) om alkoholskatt
Omfattning: ändr. 18 §
Ikraft: 2001‑01‑01 överg.best.
Förarbeten: prop. 1999/2000:126 En ny tullag (Finansdepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 2000/01:SkU3 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2000/01:71
Ändring, SFS 2000:1425
Rubrik: Lag (2000:1425) om ändring i lagen (1994:1564) om alkoholskatt
Omfattning: ändr. 8, 8 b, 19, 21 §§; ny 8 c §
Ikraft: 2001‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2001:194
Rubrik: Lag (2001:194) om ändring i lagen (1994:1564) om alkoholskatt
Omfattning: upph. 36 §
Ikraft: 2001‑10‑01
Ändring, SFS 2001:517
Rubrik: Lag (2001:517) om ändring i lagen (1994:1564) om alkoholskatt
Omfattning: nuvande 31 f § betecknas 31 h §; ändr. 1, 2, 7, 8, 8 b, 9, 10, 11, 19, 20, 21, 22, 26, 28, 30, 31 e, 32, 33, 34 §§, rubr. närmast före 31 e §; nya 9 a, 31 f, 31 g §§
Ikraft: 2001‑10‑01 överg.best.
Förarbeten: prop. 2000/01:118 Inköp av bränsle och alkohol utan punktskatt, m.m.8 (Finansdepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 2000/01:SkU26 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2000/01:240 EGTL256/1987 s1, EGTL288/1993 s12, EGTL076/1992 s1, EGTL161/2000 s82
CELEX-nr: 31987R2658 [ pdf ], 31993R3199 [ pdf ], 31992L0012 [ pdf ], 32000L0047 [ pdf ]
Ändring, SFS 2001:522
Rubrik: Lag (2001:522) om ändring i lagen (1994:1564) om alkoholskatt
Omfattning: ändr. 14 a §
Ikraft: 2001‑10‑01 överg.best.
Förarbeten: bet. 2000/01:SkU25 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2000/01:271
Ändring, SFS 2001:822
Rubrik: Lag (2001:822) om ändring i lagen (1994:1564) om alkoholskatt
Omfattning: ändr. 3, 4 §§
Ikraft: 2001‑12‑01 överg.best.
Förarbeten: prop. 2000/01:144 Skatten på vin (Finansdepartementet) [ pdf|Ikon för riksdagen ], bet. 2001/02:SkU2 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2001/02:5
Ändring, SFS 2001:900
Rubrik: Lag (2001:900) om ändring i lagen (1994:1564) om alkoholskatt
Omfattning: ändr. 34 §
Ikraft: 2002‑01‑01
Förarbeten: prop. 2001/02:29 Vissa punktskattefrågor, m.m. (Finansdepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 2001/02:SkU9 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2001/02:63
Ändring, SFS 2002:420
Rubrik: Lag (2002:420) om ändring i lagen (1994:1564) om alkoholskatt
Omfattning: upph. 17, 21, 31, 31 a, 31 b, 31 c §§; ändr. 10, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 31 g, 34, 35 §§
Ikraft: 2003‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2002:889
Rubrik: Lag (2002:889) om ändring i lagen (2002:420) om ändring i lagen (1994:1564) om alkoholskatt
Omfattning: ändr. 15 § i 2002:420
Förarbeten: prop. 2002/03:10, bet. 2002/03:SkU3 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2002/03:20
Ändring, SFS 2003:808
Rubrik: Lag (2003:808) om ändring i lagen (1994:1564) om alkoholskatt
Omfattning: ändr. 8 a §
Ikraft: 2004‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2004:120
Rubrik: Lag (2004:120) om ändring i lagen (1994:1564) om alkoholskatt
Omfattning: ändr. 8 c, 19 §§
Ikraft: 2004‑04‑01
Ändring, SFS 2004:232
Rubrik: Lag (2004:232) om ändring i lagen (1994:1564) om alkoholskatt
Omfattning: ändr. 22 §
Ikraft: 2004‑06‑01
Ändring, SFS 2006:1507
Rubrik: Lag (2006:1507) om ändring i lagen (1994:1564) om alkoholskatt
Omfattning: ändr. 28, 29, 30, 31 g §§
Ikraft: 2007‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2007:1386
Rubrik: Lag (2007:1386) om ändring i lagen (1994:1564) om alkoholskatt
Omfattning: ändr. 2, 3, 4 §§
Ikraft: 2008‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2009:1503
Rubrik: Lag (2009:1503) om ändring i lagen (1994:1564) om alkoholskatt
Omfattning: upph. 14, 27 §§, rubr. närmast före 17, 21, 22 §§; nuvarande 22, 22 a §§ betecknas 27 a, 27 b §§; ändr. 1, 7, 8, 8 a, 8 b, 8 c, 9, 10, 11, 12, 13, 14 a, 15, 16, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 31 e, 31 h, 32, 33, 34 §§, de nya 27 a, 27 b §§, rubr. närmast före 12 §; nya 7 a, 7 b, 7 c, 7 d, 7 e, 14, 15 a, 15 b, 15 c, 21, 21 a, 21 b, 21 c, 21 d, 21 e, 21 f, 22, 22 a, 23, 24, 27 §§, rubr. närmast före 7 a, 14, 21, 22 a, 25, 26 och 27 a §§
Ikraft: 2010‑01‑01 överg.best.
Förarbeten: prop. 2009/10:40 Det nya punktskattedirektivet (Finansdepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 2009/10:SkU18 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2009/10:121 [ pdf|Ikon för riksdagen ], EUTL9/2009 s12, EUTL162/2003 s5, EGTL76/1992 s1
CELEX-nr: 32008L0118 [ pdf ], 32003D1152, 31992L0012 [ pdf ]
Ändring, SFS 2009:1504
Rubrik: Lag (2009:1504) om ändring i lagen (1994:1564) om alkoholskatt
Omfattning: upph. 27 a, 27 b §§, rubr. närmast före 27 a §
Ikraft: 2011‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2010:106
Rubrik: Lag (2010:106) om ändring i lagen (1994:1564) om alkoholskatt
Omfattning: ändr. 8 c §
Ikraft: 2010‑04‑01
Ändring, SFS 2010:180
Rubrik: Lag (2010:180) om ändring i lagen (1994:1564) om alkoholskatt
Omfattning: ny 27 c §
Ikraft: 2010‑04‑01
Ändring, SFS 2011:100
Rubrik: Lag (2011:100) om ändring i lagen (1994:1564) om alkoholskatt
Omfattning: ändr. 7 b, 21, 21 d, 21 f, 22, 23, 24, 31 h, 33 §§
Ikraft: 2011‑03‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2011:286
Rubrik: Lag (2011:286) om ändring i lagen (1994:1564) om alkoholskatt
Omfattning: ändr. 1, 7, 7 a, 7 b, 7 d, 8, 8 a, 8 c, 9, 10, 12, 13, 15, 15 b, 16, 19, 21 e, 21 f, 22, 25, 27 c, 28, 31 h, 32 §§
Ikraft: 2011‑04‑15
Ändring, SFS 2011:1367
Rubrik: Lag (2011:1367) om ändring i lagen (1994:1564) om alkoholskatt
Omfattning: ändr. 7, 31 g, 34 §§
Ikraft: 2012‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2012:677
Rubrik: Lag (2012:677) om ändring i lagen (1994:1564) om alkoholskatt
Omfattning: upph. 27 c §; ändr. 7, 8, 8 a, 8 b, 8 c, 12, 14, 18, 19 §§; nya 7 f, 10 a §§
Ikraft: 2013‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2013:860
Rubrik: Lag (2013:860) om ändring i lagen (1994:1564) om alkoholskatt
Omfattning: ändr. 7, 32, 33 §§
Ikraft: 2013‑12‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2013:956
Rubrik: Lag (2013:956) om ändring i lagen (1994:1564) om alkoholskatt
Omfattning: ändr. 2, 3, 4, 5, 6 §§
Ikraft: 2014‑01‑01 överg.best.
Förarbeten: prop. 2013/14:1 Budgetproposition 2014 (Finansdepartementet) [ pdf|Ikon för riksdagen ], bet. 2013/14:FiU1 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2013/12:56
Ändring, SFS 2013:1072
Rubrik: Lag (2013:1072) om ändring i lagen (1994:1564) om alkoholskatt
Omfattning: ändr. 12, 13, 19 §§; ny 31 §
Ikraft: 2014‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2013:1073
Rubrik: Lag (2013:1073) om ändring i lagen (1994:1564) om alkoholskatt
Omfattning: ändr. 7, 7 c, 8 b, 10, 12, 20, 21, 34 §§; nya 9 b, 11 a, 12 a, 13 a, 19 a, 34 a §§
Ikraft: 2014‑04‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2014:1495
Rubrik: Lag (2014:1495) om ändring i lagen (1994:1564) om alkoholskatt
Omfattning: ändr. 2, 3, 4, 5, 6 §§
Ikraft: 2015‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2014:1508
Rubrik: Lag (2014:1508) om ändring i lagen (1994:1564) om alkoholskatt
Omfattning: ändr. 32 §
Ikraft: 2015‑01‑01
Ändring, SFS 2016:265
Rubrik: Lag (2016:265) om ändring i lagen (1994:1564) om alkoholskatt
Omfattning: ändr. 8 c, 14, 19, 34 §§
Ikraft: 2016‑05‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2016:1071
Rubrik: Lag (2016:1071) om ändring i lagen (1994:1564) om alkoholskatt
Omfattning: ändr. 2, 3, 4, 5, 6, 34 a §§
Ikraft: 2017‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2017:1207
Rubrik: Lag (2017:1207) om ändring i lagen (1994:1564) om alkoholskatt
Omfattning: ändr. 7 f, 9, 9 b, 12, 28, 34 a §§; nya 24 a, 26 a, 31 a §§, rubr. närmast före 24 a §
Ikraft: 2018‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2018:1886
Rubrik: Lag (2018:1886) om ändring i lagen (1994:1564) om alkoholskatt
Omfattning: ändr. 10, 12, 14 §§
Ikraft: 2019‑01‑01
Källa : Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2020-06-07 av Sören Öman