Hem: Teman: Förarbeten:

Lagen (1996:6) om ändring i naturvårdslagen (1964:822)

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Lagen (1996:6) om ändring i naturvårdslagen (1964:822)

» Läs naturvårdslagen (1964:822) (senaste lydelse)

Förarbeten till SFS 1996:6 :
prop. 1995/96:87 Lag om skatt på naturgrus (Finansdepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1995/96:SkU18 Skatt på naturgrus, rskr. 1995/96:122

Förarbeten till naturvårdslagen (1964:822) och ändringar i lagen

Naturvårdslag (1964:822)
Departement: Miljödepartementet
Förarbeten: prop. 1964:148 med förslag till naturvårdslag m. m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]; 3LU 1964:41; rskr 1964:371
Upphävd: 1999‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1967:377
Omfattning: ändr. 2, 39, 40 §§
Ändring, SFS 1969:394
Omfattning: ändr. 19, 20 §§; ny 3 a §
Ändring, SFS 1970:891
Omfattning: ändr. 23, 24, 37, 39, 40 §§
Förarbeten: prop. 1970:157 med förslag till lag om ändring i naturvårdslagen (1964:822) m. m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1970:3LU90, rskr 445
Ändring, SFS 1971:541
Omfattning: ändr. 33–36 §§
Ändring, SFS 1971:636
Omfattning: ändr. 40 §
Ändring, SFS 1971:1090
Omfattning: ändr. 41 §; ny 15 a §
Ändring, SFS 1972:779
Omfattning: upph. 30 §; nuvarande 31 § betecknas 30 §; ändr. 25–28, 33, 34, 36, 46, 48 §§; ny 31 §; omtryck
Förarbeten: prop. 1972:111 angående regional utveckling och hushållning med mark och vatten [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ] bil. 2 och 3, bet. 1972:CU35, rskr 348
Ändring, SFS 1973:311
Omfattning: upph. 29 §; ändr. 18, 25, 26, 31, 33, 34 §§
Ändring, SFS 1974:435
Omfattning: ändr. 25 §
Förarbeten: prop. 1974:73 med förslag till lag om bevarande av bokskog, m. m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], JoU 1974:18, rskr 1974:240
Ändring, SFS 1974:1025
Omfattning: upph. 15 a, 28 §§; ändr. 1, 5, 6, 10, 12, 14–22, 25, 31, 33, 34, 37, 39–43 §§, rubr. närmast före 18 §; omtryck
Ändring, SFS 1975:196
Omfattning: ändr. 3 p övergångsbest. till 1973:311
Förarbeten: CU 1975:22, rskr 1975:147
Ändring, SFS 1981:859
Rubrik: Lag (1981:859) om ändring i naturvårdslagen (1964:822)
Omfattning: ändr. 39, 40 §§
Förarbeten: prop. 1980/81:88 med förslag till handräckningslag m.m. [ pdf|Ikon för riksdagen ], bet. 1980/81:LU25 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1980/81:352
Ändring, SFS 1982:1097
Rubrik: Lag (1982:1097) om ändring i naturvårdslagen (1964:822)
Omfattning: ändr. 4, 7, 18, 25, 26, 30–34, 36, 37, 39, 42, 48 §§; nya 18 a, 18 b, 24 a, 28, 39 a, 39 b §§, rubr. närmast före 24 a §
Förarbeten: prop. 1981/82:220 om ändring i naturvårdslagen (1964:822) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1982/83:JoU4 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1982/83:38
Ändring, SFS 1983:297
Rubrik: Lag (1983:297) om ändring i naturvårdslagen (1964:822)
Omfattning: ändr. 24 §
Ikraft: 1983‑07‑01
Förarbeten: prop. 1982/83:111 om viss följdlagstiftning till hälsoskyddslagen [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1982/83:SoU28 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1982/83:263
Ändring, SFS 1983:298
Rubrik: Lag (1983:298) om ändring i lagen (1982:1097) om ändring i naturvårdslagen (1964:822)
Omfattning: ändr. 39 §
Ikraft: 1983‑07‑01
Förarbeten: prop. 1982/83:111 om viss följdlagstiftning till hälsoskyddslagen [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1982/83:SoU28 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1982/83:263
Ändring, SFS 1983:654
Rubrik: Lag (1983:654) om ändring i naturvårdslagen (1964:822)
Omfattning: ändr. 16, 18, 20 §§
Ikraft: 1984‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1984:121
Rubrik: Lag (1984:121) om ändring i naturvårdslagen (1964:822)
Omfattning: ändr. 25 §
Ikraft: 1984‑07‑01 överg.best.
Förarbeten: prop. 1983/84:94 med förslag till ädellövskogslag, m.m. [ pdf|Ikon för riksdagen ], bet. 1983/84:JoU23 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1983/84:175
Ändring, SFS 1985:211
Rubrik: Lag (1985:211) om ändring i naturvårdslagen (1964:822)
Omfattning: ändr. 39, 39 a, 39 b §§
Ikraft: 1985‑07‑01
Förarbeten: prop. 1984/85:96 med förslag till lag om viten m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1984/85:JuU22 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1984/85:211
Ändring, SFS 1985:622
Rubrik: Lag (1985:622) om ändring i naturvårdslagen (1964:822)
Omfattning: ändr. 18 §
Ikraft: 1985‑07‑01
Förarbeten: prop. 1984/85:120 om riktlinjer för energipolitiken [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1984/85:NU27 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1984/85:363
Ändring, SFS 1986:262
Rubrik: Lag (1986:262) om ändring i naturvårdslagen (1964:822)
Omfattning: ändr. 5, 20, 37 §§, ny 18 c §
Ikraft: 1986‑07‑01 överg.best.
Förarbeten: prop. 1985/86:159 om ändring i naturvårdslagen (1964:822) m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1985/86:JoU21 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1985/86:249
Ändring, SFS 1987:133
Rubrik: Lag (1987:133) om ändring i naturvårdslagen (1964:822)
Omfattning: upph. 21 §; ändr. 3, 15, 16, 19, 20, 22, 25, 26, 28, 31–34, 36, 39, 40, 43 §§; ny 27 a §
Ikraft: 1987‑07‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1987:261
Rubrik: Lag (1987:261) om ändring i naturvårdslagen (1964:822)
Omfattning: ändr. 14 §
Ikraft: 1988‑01‑01
Förarbeten: prop. 1986/87:58 om jaktlag, m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1986/87:JoU15 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1986/87:190
Ändring, SFS 1989:1050
Rubrik: Lag (1989:1050) om ändring i naturvårdslagen (1964:822)
Omfattning: ändr. 22 §
Ikraft: 1990‑04‑01
Förarbeten: prop. 1989/90:37 om ingripanden mot olovlig kontorisering, m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1989/90:BoU6 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1989/90:85
Ändring, SFS 1990:1378
Rubrik: Lag (1990:1378) om ändring i naturvårdslagen (1964:822)
Omfattning: ändr. 27 a §
Ikraft: 1991‑07‑01
Förarbeten: prop. 1990/91:3 om skogsbruket i fjällnära skogar [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], 1990/91:JoU13, rskr 1990/91:70
Ändring, SFS 1991:641
Rubrik: Lag (1991:641) om ändring i naturvårdslagen (1964:822)
Omfattning: upph. 6 §; ändr. 3, 3 a, 14, 16, 18, 18 c, 20, 26, 27 a, 31, 32, 33, 37, 39, 40, 43 §§; nya 16 a, 18 d, 21, 36 a, 36 b, 37 a §§; omtryck
Ikraft: 1991‑08‑01 överg.best.
Förarbeten: prop. 1990/91:90 En god livsmiljö [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], 1990/91:JoU30, rskr 1990/91:338
Ändring, SFS 1991:862
Rubrik: Lag (1991:862) om ändring i naturvårdslagen (1964:822)
Omfattning: ändr. 39 §
Ikraft: 1992‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1991:878
Omfattning: ikrafttr. av SFS 1991:862
Ändring, SFS 1991:1696
Rubrik: Lag (1991:1696) om ändring i naturvårdslagen (1964:822)
Omfattning: ändr. 17, 24 §§
Ikraft: 1992‑01‑01
Förarbeten: prop. 1991/92:17 Följdlagstiftning till den nya kommunallagen [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], 1991/92:KU6, rskr 1991/92:31
Ändring, SFS 1991:1697
Rubrik: Lag (1991:1697) om ändring i lagen (1991:862) om ändring i naturvårdslagen (1964:822)
Omfattning: ändr. 39 § i 1991:862
Ikraft: 1992‑01‑01
Förarbeten: prop. 1991/92:17 Följdlagstiftning till den nya kommunallagen [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], 1991/92:KU6, rskr 1991/92:31
Ändring, SFS 1993:558
Rubrik: Lag (1993:558) om ändring i naturvårdslagen (1964:822)
Omfattning: ändr. 27 a §
Ikraft: 1994‑01‑01
Förarbeten: prop. 1992/93:226 om en ny skogspolitik [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1992/93:JoU15, rskr. 1992/93:352
Ändring, SFS 1993:1613
Rubrik: Lag (1993:1613) om ändring i naturvårdslagen (1964:822)
Omfattning: ny 43 a §
Ikraft: 1994‑01‑01
Ändring, SFS 1994:851
Rubrik: Lag (1994:851) om ändring i naturvårdslagen (1964:822)
Omfattning: ändr. 22 §
Ikraft: 1995‑01‑01
Förarbeten: prop. 1993/94:178 Ändring i plan- och bygglagen, m.m. (Miljö- och naturresursdepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1993:94:BoU18, rskr. 1993/94:372
Ändring, SFS 1994:854
Rubrik: Lag (1994:854) om ändring i naturvårdslagen (1964:822)
Omfattning: ändr. 15, 40 §§
Ikraft: 1994‑07‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1994:1418
Rubrik: Lag (1994:1418) om ändring i naturvårdslagen (1964:822)
Omfattning: ändr. 39 §
Ikraft: 1995‑07‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1994:1579
Rubrik: Lag (1994:1579) om ändring i lagen (1994:851) om ändring i naturvårdslagen (1964:822)
Omfattning: ändr. ikrafttr.best. till 1994:851
Ändring, SFS 1994:1821
Rubrik: Lag (1994:1821) om ändring i naturvårdslagen (1964:822)
Omfattning: ändr. 12, 14 §§; nya 14 a, 14 b, 14 c, 19 a, 19 b, 19 c, 37 b §§
Ikraft: 1995‑01‑01
Ändring, SFS 1995:829
Rubrik: Lag (1995:829) om ändring i naturvårdslagen (1964:822)
Omfattning: ändr. 37, 40, 41 §§
Ikraft: 1995‑07‑01
Ändring, SFS 1995:1198
Rubrik: Lag (1995:1198) om ändring i naturvårdslagen (1964:822)
Omfattning: ändr. 22 §
Ikraft: 1996‑01‑01
Ändring, SFS 1995:1687
Rubrik: Lag (1995:1687) om ändring i naturvårdslagen (1964:822)
Omfattning: ändr. 40 §
Ikraft: 1996‑05‑01 överg.best.
Förarbeten: prop. 1995/96:22, bet. 1995/96:JuU7, rskr. 1995/96:55
Ändring, SFS 1996:6
Rubrik: Lag (1996:6) om ändring i naturvårdslagen (1964:822)
Omfattning: ändr. 18 a §; ny 43 b §
Ikraft: 1996‑04‑01
Ändring, SFS 1996:520
Rubrik: Lag (1996:520) om ändring i naturvårdslagen (1964:822)
Omfattning: nya 21 a, 37 c §§
Ikraft: 1996‑07‑01
Förarbeten: prop. 1995/96:140, bet. 1995/96:UU17, rskr. 1995/96:271
Ändring, SFS 1997:338
Rubrik: Lag (1997:338) om ändring i naturvårdslagen (1964:822)
Omfattning: ändr. 12, 19 c §§; ny 49 §
Ikraft: 1997‑07‑01
Ändring, SFS 1998:811
Omfattning: upph.
Källa : Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2020-06-07 av Sören Öman