Hem: Teman: Förarbeten:

Lagen (1996:598) om kontroll av yrkesmässiga vägtransporter av mineraloljeprodukter, alkohol och tobak

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Lagen (1996:598) om kontroll av yrkesmässiga vägtransporter av mineraloljeprodukter, alkohol och tobak

» Läs lagen (1996:598) om kontroll av yrkesmässiga vägtransporter av mineraloljeprodukter, alkohol och tobak (senaste lydelse)

Förarbeten till SFS 1996:598 :
prop. 1995/96:197, bet. 1995/96:SkU30 Kontroll av vissa transporter m.m., rskr. 1995/96:291

Förarbeten till lagen (1996:598) om kontroll av yrkesmässiga vägtransporter av mineraloljeprodukter, alkohol och tobak och ändringar i lagen

Lag (1996:598) om kontroll av yrkesmässiga vägtransporter av mineraloljeprodukter, alkohol och tobak
Departement: Finansdepartementet S6
Ikraft: 1996‑07‑01
Förarbeten: prop. 1995/96:197, bet. 1995/96:SkU30, rskr. 1995/96:291
Upphävd: 1998‑07‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1998:506
Omfattning: upph.
Källa : Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2020-06-07 av Sören Öman