Hem: Teman: Förarbeten:

Lagen (1996:592) om ändring i lagen (1993:1539) om avdrag för underskott av näringsverksamhet

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Lagen (1996:592) om ändring i lagen (1993:1539) om avdrag för underskott av näringsverksamhet

» Läs lagen (1993:1539) om avdrag för underskott av näringsverksamhet (senaste lydelse)

Förarbeten till SFS 1996:592 :
prop. 1995/96:172 Avveckling av bankstödet (Finansdepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1995/96:NU25 Avveckling av bankstödet, rskr. 1995/96:267

Förarbeten till lagen (1993:1539) om avdrag för underskott av näringsverksamhet och ändringar i lagen

Lag (1993:1539) om avdrag för underskott av näringsverksamhet
Departement: Finansdepartementet S1
Ikraft: 1994‑01‑01 överg.best.
Upphävd: 2000‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1994:346
Rubrik: Lag (1994:346) om ändring i lagen (1993:1539) om avdrag för underskott av näringsverksamhet
Omfattning: ändr. 11 §
Ikraft: 1994‑07‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1994:787
Rubrik: Lag (1994:787) om ändring i lagen (1993:1539) om avdrag för underskott av näringsverksamhet
Omfattning: ändr. 2, 4, 7, 12 §§, övergångsbest.
Ikraft: 1994‑07‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1994:1889
Rubrik: Lag (1994:1889) om ändring i lagen (1993:1539) om avdrag för underskott av näringsverksamhet
Omfattning: ändr. 12 §
Ikraft: 1995‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1994:1890
Rubrik: Lag (1994:1890) om ändring i lagen (1993:1539) om avdrag för underskott av näringsverksamhet
Omfattning: ändr. 4, 7 §§
Ikraft: 1995‑01‑01
Ändring, SFS 1995:1588
Rubrik: Lag (1995:1588) om ändring i lagen (1993:1539) om avdrag för underskott av näringsverksamhet
Omfattning: ändr. 4, 12 §§
Ikraft: 1996‑01‑01
Förarbeten: prop. 1995/96:74 Ökad bankkonkurrens (Finansdepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1995/96:NU9, rskr. 1995/96:112
Ändring, SFS 1995:1617
Rubrik: Lag (1995:1617) om ändring i lagen (1993:1539) om avdrag för underskott av näringsverksamhet
Omfattning: ändr. 3 §
Ikraft: 1996‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1996:592
Rubrik: Lag (1996:592) om ändring i lagen (1993:1539) om avdrag för underskott av näringsverksamhet
Omfattning: ändr. 13 §
Ikraft: 1996‑07‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1998:1599
Rubrik: Lag (1998:1599) om ändring i lagen (1993:1539) om avdrag för underskott av näringsverksamhet
Omfattning: ändr. 4, 5 §§
Ikraft: 1999‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1998:1616
Rubrik: Lag (1998:1616) om ändring i lagen (1993:1539) om avdrag för underskott av näringsverksamhet
Omfattning: ändr. 1, 3, 7, 12 §§
Ikraft: 1999‑01‑01 överg.best.
Förarbeten: prop. 1998/99:15 Omstruktureringar och beskattning (Finansdepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1998/99:SkU5 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 1998/99:67
Ändring, SFS 1999:1230
Omfattning: upph.
Källa : Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2020-06-07 av Sören Öman