Hem: Teman: Förarbeten:

Lagen (1996:589) om upphävande av lagen (1993:765) om statligt stöd till banker och andra kreditinstitut

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Lagen (1996:589) om upphävande av lagen (1993:765) om statligt stöd till banker och andra kreditinstitut

Förarbeten till SFS 1996:589 :
prop. 1995/96:172 Avveckling av bankstödet (Finansdepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1995/96:NU25 Avveckling av bankstödet, rskr. 1995/96:267

Senast uppdaterad 2020-06-07 av Sören Öman