Hem: Teman: Förarbeten:

Lagen (1996:587) om ändring i lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Lagen (1996:587) om ändring i lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt

» Läs lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt (senaste lydelse)

Förarbeten till SFS 1996:587 :
prop. 1995/96:169 Sammanslagning av Svenska Penninglotteriet AB och AB Tipstjänst, m.m. (Finansdepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1995/96:FiU14 Sammanslagning av Svenska Penninglotteriet AB och AB Tipstjänst, m.m., rskr. 1995/96:248

Förarbeten till lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt och ändringar i lagen

Lag (1947:576) om statlig inkomstskatt
Departement: Finansdepartementet SKA
Förarbeten: rskr 1947:487
Upphävd: 2000‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1948:47
Omfattning: ändr. 1, 2 p övergångsbest.
Ändring, SFS 1950:253
Omfattning: ändr. 3 §, 8 § 3 mom
Ändring, SFS 1950:309
Omfattning: ändr. 4 § 1 mom, 7 §, 10 § 2 mom
Ändring, SFS 1950:589
Omfattning: ändr. 2 §, 4 § 1 mom
Ändring, SFS 1951:180
Omfattning: ändr. 10 § 1 mom
Ändring, SFS 1951:326
Omfattning: ändr. 7 §
Ändring, SFS 1951:329
Omfattning: ändr. 9 § 5 mom
Ändring, SFS 1951:423
Omfattning: ändr. 9 § 2, 3 mom
Ändring, SFS 1951:690
Omfattning: ändr. 7 §
Ändring, SFS 1952:378
Omfattning: ändr. 10 § 2 mom
Ändring, SFS 1952:406
Omfattning: ändr. 4 § 2 mom, 8 § 1 mom, 9 §, 10 § 1 mom, 11 § 1 mom
Ändring, SFS 1953:110
Omfattning: ändr. 7 §
Ändring, SFS 1953:275
Omfattning: ändr. 1, 2 §§, 4 § 1 mom, 6 § 1 mom, 11 § 1 mom, 20 § 2 mom; nytt 10 § 3 mom
Ändring, SFS 1953:401
Omfattning: ändr. 2 §
Ändring, SFS 1953:408
Omfattning: ändr. 19 §
Ändring, SFS 1955:123
Omfattning: ändr. 9 § 2–4 mom
Ändring, SFS 1955:300
Omfattning: ändr. 10 § 2 mom
Ändring, SFS 1955:358
Omfattning: ändr. 13 §
Ändring, SFS 1956:243
Omfattning: ändr. 10 § 1 mom
Ändring, SFS 1957:60
Omfattning: ändr. 9 § 2 mom, 13 §, 15 § 1 mom
Ändring, SFS 1957:73
Omfattning: ändr. 2 §, 4 § 1 mom
Ändring, SFS 1957:201
Omfattning: ändr. 9 § 2 mom
Ändring, SFS 1958:297
Omfattning: ändr. 1 §, 4 § 1 mom, 8 § 1 mom, 9 § 2 mom
Ändring, SFS 1959:35
Omfattning: ändr. 7 §
Ändring, SFS 1959:172
Omfattning: ändr. 6 §
Ändring, SFS 1959:295
Omfattning: ändr. 10 § 2 mom
Ändring, SFS 1959:537
Omfattning: ändr. 10 § 1 mom
Ändring, SFS 1959:565
Omfattning: ändr. 4 § 1 mom, 7 §
Ändring, SFS 1960:65
Omfattning: ändr. 5 §; ny 4 a §
Ändring, SFS 1960:173
Omfattning: ändr. 4, 8 §§, 10 § 1 mom, 11 § 1 mom
Ändring, SFS 1961:527
Omfattning: ändr. 7 §
Ändring, SFS 1961:623
Omfattning: ändr. 8 §, 10 § 1 mom, 11 § 1 mom
Ändring, SFS 1962:161
Omfattning: ändr. 7 §
Ändring, SFS 1962:593
Omfattning: ändr. 7 §
Ändring, SFS 1963:27
Omfattning: ändr. 7 §
Ändring, SFS 1964:52
Omfattning: ändr. 6 § 4 mom
Ändring, SFS 1964:55
Omfattning: ändr. 2 §, 4 § 1 mom
Ändring, SFS 1964:71
Omfattning: ändr. 9 § 2 mom, 11 § 1 mom
Ändring, SFS 1964:77
Omfattning: ändr. 4 § 1 mom
Ändring, SFS 1965:72
Omfattning: ändr. 4 § 1 mom, 10 § 1 mom
Ändring, SFS 1965:123
Omfattning: ändr. 7 §
Ändring, SFS 1966:275
Omfattning: ändr. 2 §, 4 § 1 mom
Ändring, SFS 1966:725
Omfattning: ändr. 6 § 3 mom
Ändring, SFS 1966:730
Omfattning: ändr. 6 § 1 mom, 7 §, 20 § 2 mom; nya 24–28 §§, rubr. närmast före 24 §
Ändring, SFS 1967:40
Omfattning: ändr. 4 § 1 mom
Ändring, SFS 1967:547
Omfattning: ändr. 7 §
Ändring, SFS 1967:629
Omfattning: ändr. 4 § 1 mom
Ändring, SFS 1968:88
Omfattning: ändr. 4 § 1 mom
Ändring, SFS 1968:421
Omfattning: ändr. 4 § 1 mom
Ändring, SFS 1968:719
Omfattning: ändr. 9 § 2 mom
Ändring, SFS 1969:223
Omfattning: ändr. 9 § 2 mom
Ändring, SFS 1969:742
Omfattning: ändr. 2 §, 4 § 1 mom, 10 § 2 mom
Ändring, SFS 1969:751
Omfattning: ändr. 7 §, 10 § 2 mom
Ändring, SFS 1969:793
Omfattning: ändr. 7 §
Ändring, SFS 1970:163
Omfattning: nuvarande 9 § 3, 4 mom betecknas 9 § 4, 5 mom; ändr. 2 §, 4 § 1 mom, 6 § 1 mom, 8 §, 9 § 1, 2 mom, nya 9 § 4, 5 mom, 10 § 1 mom, 11 § 1 mom; nytt 9 § 3 mom
Ändring, SFS 1970:916
Omfattning: ändr. 7, 19 §§
Ändring, SFS 1971:408
Omfattning: ändr. 9 § 2 mom, 15 § 1 mom, 27 §
Ändring, SFS 1972:79
Omfattning: ändr. 15 § 1 mom
Ändring, SFS 1972:375
Omfattning: ändr. 10 § 1 mom
Ändring, SFS 1972:766
Omfattning: ändr. 17 §, 18 § 1 mom
Ändring, SFS 1973:27
Omfattning: ändr. 4 § 1 mom
Ändring, SFS 1973:366
Omfattning: ändr. 9 § 2 mom
Ändring, SFS 1973:375
Omfattning: ändr. 6 § 4 mom
Ändring, SFS 1973:506
Omfattning: ändr. 7 §
Ändring, SFS 1973:1101
Omfattning: ändr. 3 §, 6 § 1 mom
Ändring, SFS 1973:1110
Omfattning: ändr. 4 § 1 mom
Förarbeten: prop. 1973:144, bet. 1973:SfU28 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1973:339
Ändring, SFS 1973:1114
Omfattning: ändr. 4 § 1 mom, 6 § 4 mom
Ändring, SFS 1974:314
Omfattning: ändr. 7 §
Ändring, SFS 1974:770
Omfattning: ändr. författningsrubr., 1, 3 §§, 6 § 1 mom, 7 §, 10 § 1 mom, 14 § 1 mom, 15 § 1 mom, 16 § 1, 2 mom, 17, 19 §§, 20 § 1–3 mom, 21–23, 27 §§, rubr. närmast före 20 § 1 mom
Förarbeten: prop. 1974:132 med förslag om sänkning av inkomstskatten, m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], SkU 1974:54, rskr 1974:329
Ändring, SFS 1974:858
Omfattning: ändr. 28 §
Ändring, SFS 1974:995
Omfattning: ändr. 10 § 2 mom; ny 6 § 5 mom
Förarbeten: prop. 1974:181 med förslag om skatteregler för aktiefonder m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], SkU 1974:64, rskr 1974:389
Ändring, SFS 1975:261
Omfattning: ändr. 6 § 1 mom, 10 § 2 mom
Ändring, SFS 1975:313
Omfattning: ändr. 9 § 2 mom, 10 § 1 mom, 11 § 1 mom
Förarbeten: prop. 1975:92 om sänkning av den statliga inkomstskatten, m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], SkU 1975:25, rskr 1975:126
Ändring, SFS 1975:1350
Omfattning: ändr. 6 § 4 mom
Förarbeten: prop. 1975/76:31 om ändrade beskattningsregler för pensionsförsäkringar m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], SkU 1975/76:20, rskr 1975/76:132
Ändring, SFS 1976:68
Rubrik: Lag (1976:68) om ändring i lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt
Omfattning: ändr. 11 § 1 mom
Förarbeten: prop. 1975/76:77 om avveckling av s.k. faktisk sambeskattning [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], SkU 1975/76:27, rskr 1975/76:170
Ändring, SFS 1976:461
Rubrik: Lag (1976:461) om ändring i lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt
Omfattning: ändr. 4 § 1 mom
Förarbeten: prop. 1975/76:178 om ändrande avdragsregler för egenavgifter, m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], SkU 1975/76:68, rskr 1975/76:408
Ändring, SFS 1976:926
Rubrik: Lag (1976:926) om ändring i lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt
Omfattning: ändr. 6 § 1 mom
Förarbeten: prop. 1975/76:107 om ändrade regler för beskattning av rennäringen m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], SkU 1976/77:2, rskr 1976/77:3
Ändring, SFS 1976:1079
Rubrik: Lag (1976:1079) om ändring i lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt
Omfattning: ändr. 10 § 1 mom
Förarbeten: prop. 1976/77:42 om sänkning av den statliga inkomstskatten, m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], SkU 1976/77:11, rskr 1976/77:78
Ändring, SFS 1977:573
Rubrik: Lag (1977:573) om ändring i lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt
Omfattning: ändr. 7, 8 §§, 9 § 2 mom
Förarbeten: prop. 1976/77:135 om ändrade regler för beskattning av ideella föreningar, m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], SkU 1976/77:45, rskr 1976/77:323
Ändring, SFS 1977:1070
Rubrik: Lag (1977:1070) om ändring i lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt
Omfattning: ändr. 10 § 1 mom
Förarbeten: prop. 1977/78:49 om inflationsskydd för inkomstskatteskalan, m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], SkU 1977/78:14, rskr 1977/78:48
Ändring, SFS 1977:1091
Rubrik: Lag (1977:1091) om ändring i lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt
Omfattning: ändr. 7 §
Förarbeten: prop. 1977/78:60 om ändrade skatteregler för aktiefonder, m.m. [ pdf|Ikon för riksdagen ], SkU 1977/78:17, rskr 1977/78:80
Ändring, SFS 1978:912
Rubrik: Lag (1978:912) om ändring i lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt
Omfattning: ändr. 10 § 1 mom
Förarbeten: prop. 1978/79:50 om inriktningen av den ekonomiska politiken, m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ] bil. 2, bet. 1978/79:SkU19 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1978/79:107
Ändring, SFS 1978:926
Rubrik: Lag (1978:926) om ändring i lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt
Omfattning: ändr. 16 § 1 mom, 17 §
Ändring, SFS 1979:171
Rubrik: Lag (1979:171) om ändring i lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt
Omfattning: ändr. 1 §, 9 § 2 mom, 15 § 1 mom, 27 §
Ändring, SFS 1979:613
Rubrik: Lag (1979:613) om ändring i lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt
Omfattning: ändr. 7 §
Förarbeten: prop. 1978/79:210 om ändrad företagsbeskattning [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1978/79:SkU57 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1978/79:389
Ändring, SFS 1979:1058
Rubrik: Lag (1979:1058) om ändring i lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt
Omfattning: ändr. 7 §
Förarbeten: prop. 1978/79:165 om den svenska kapitalmarknaden [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1978/79:SkU10 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1978/79:61
Ändring, SFS 1979:1150
Rubrik: Lag (1979:1150) om ändring i lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt
Omfattning: ändr. 4 § 1 mom
Förarbeten: prop. 1979/80:39 om avdrag för avskrivning på skeppskontrakt m.m. [ pdf|Ikon för riksdagen ], SkU 1979/80:14, rskr 1979/80:97, jfr SkU 1979/80:13, rskr 1979/80:43
Ändring, SFS 1979:1156
Rubrik: Lag (1979:1156) om ändring i lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt
Omfattning: ändr. 8 §, 9 § 2, 3 mom, 10 § 1 mom, 11 § 1 mom; ny 10 a §
Förarbeten: prop. 1979/80:58 om fortsatt reformering av inkomstskatten, m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], SkU 1979/80:20, rskr 1979/80:137
Ändring, SFS 1980:958
Rubrik: Lag (1980:958) om ändring i lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt
Omfattning: ändr. 7 §
Ändring, SFS 1980:1059
Rubrik: Lag (1980:1059) om ändring i lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt
Omfattning: ändr. 10 § 1 mom
Förarbeten: prop. 1980/81:50 om skatten på 1981 års inkomster, m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1980/81:SkU16 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1980/81:117
Ändring, SFS 1981:1000
Rubrik: Lag (1981:1000) om ändring i lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt
Omfattning: ändr. 5 §, 6 § 1 mom, 10 § 1 mom
Förarbeten: prop. 1981/82:30 om vissa ekonomisk-politiska åtgärder, m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ] bil. 4, bet. 1981/82:SkU8 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1981/82:14
Ändring, SFS 1982:416
Rubrik: Lag (1982:416) om ändring i lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt
Omfattning: ändr. 9 § 1, 3–5 mom, 10 § 1–3 mom, 10 a §, 11 § 1 mom, 12 §, 20 § 2 mom; nya 9 a §, 10 § 4–6 mom, 10 b §, 11 § 3 mom
Förarbeten: prop. 1981/82:197 om reformerad inkomstbeskattning [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1981/82:SkU60 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1981/82:391
Ändring, SFS 1982:417
Omfattning: ikrafttr. av SFS 1982:416
Ändring, SFS 1982:1099
Rubrik: Lag (1982:1099) om ändring i lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt
Omfattning: upph. 27, 28 §§; ändr. 24–26 §§
Förarbeten: prop. 1982/83:14 om avräkning av utländsk skatt [ pdf|Ikon för riksdagen ], bet. 1982/83:SkU8 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1982/83:12
Ändring, SFS 1982:1188
Omfattning: ändr. 2 § i 1982:417
Ändring, SFS 1982:1205
Rubrik: Lag (1982:1205) om ändring i lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt
Omfattning: ändr. 10 § 6 mom
Förarbeten: prop. 1982/83:58 om beskattningen av statsskuldväxlar m.m. [ pdf|Ikon för riksdagen ], bet. 1982/83:SkU9 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1982/83:120
Ändring, SFS 1982:1206
Rubrik: Lag (1982:1206) om ändring i lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt
Omfattning: ändr. 11 § 3 mom
Förarbeten: bet. 1982/83:SkU9 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1982/83:120
Ändring, SFS 1983:443
Rubrik: Lag (1983:443) om ändring i lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt
Omfattning: ändr. 10 § 6 mom
Ikraft: 1983‑07‑01 överg.best.
Förarbeten: bet. 1982/83:SkU50 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1982/83:366
Ändring, SFS 1983:984
Rubrik: Lag (1983:984) om ändring i lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt
Omfattning: ändr. 10 a §
Ikraft: 1984‑01‑01 överg.best.
Förarbeten: prop. 1983/84:64 om vissa ändringar i företagsbeskattningen [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1983/84:SkU14 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1983/84:98
Ändring, SFS 1983:1044
Rubrik: Lag (1983:1044) om ändring i lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt
Omfattning: ändr. 6 § 1 mom
Ikraft: 1984‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1983:1050
Rubrik: Lag (1983:1050) om ändring i lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt
Omfattning: ändr. 10 § 1 mom
Ikraft: 1984‑01‑01 överg.best.
Förarbeten: prop. 1983/84:69 om basenheten för åren 1984 och 1985 [ pdf|Ikon för riksdagen ], bet. 1983/84:SkU17 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1983/84:107
Ändring, SFS 1983:1089
Rubrik: Lag (1983:1089) om ändring i lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt
Omfattning: ändr. 4 § 1 mom
Ikraft: 1984‑01‑01 överg.best.
Förarbeten: prop. 1983/84:50 om löntagarfonder [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1983/84:FiU20 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1983/84:122
Ändring, SFS 1984:345
Rubrik: Lag (1984:345) om ändring i lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt
Omfattning: upph. 4 § 2 mom; ändr. 10 § 1 mom
Ikraft: 1984‑07‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1984:813
Rubrik: Lag (1984:813) om ändring i lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt
Omfattning: ändr. 8 §
Ikraft: 1984‑11‑21 överg.best.
Ändring, SFS 1984:895
Rubrik: Lag (1984:895) om ändring i lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt
Omfattning: ändr. 18 § 1, 2 mom
Ikraft: 1985‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1984:916
Rubrik: Lag (1984:916) om ändring i lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt
Omfattning: ändr. 10 § 6 mom
Ikraft: 1985‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1984:1061
Rubrik: Lag (1984:1061) om ändring i lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt
Omfattning: upph. 10 § 2 mom; ändr. 2–4 §§, 6 § 2 mom, 7, 8 §§, 10 § 1 mom, 10 a §, 14 § 1 mom
Ikraft: 1985‑01‑01 överg.best.
Förarbeten: prop. 1984/85:70 om slopad kommunal taxering av juridiska personer [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1984/85:SkU23 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1984/85:110
Ändring, SFS 1984:1087
Rubrik: Lag (1984:1087) om ändring i lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt
Omfattning: ändr. 10 § 5 mom
Ikraft: 1985‑01‑01 överg.best.
Förarbeten: bet. 1984/85:SkU23 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1984/85:110
Ändring, SFS 1985:70
Rubrik: Lag (1985:70) om ändring i lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt
Omfattning: ändr. övergångsbest. till 1983:984
Ikraft: 1985‑03‑06
Förarbeten: prop. 1984/85:112 om bolagsskattesatsen vid 1985 års taxering [ pdf|Ikon för riksdagen ], bet. 1984/85:SkU33 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1984/85:128
Ändring, SFS 1985:226
Rubrik: Lag (1985:226) om ändring i lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt
Omfattning: ändr. 9 § 3 mom
Ikraft: 1985‑05‑22 överg.best.
Förarbeten: prop. 1984/85:93 om kulturarbetarnas skatteförhållanden m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1984/85:SkU28 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1984/85:227
Ändring, SFS 1985:249
Rubrik: Lag (1985:249) om ändring i lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt
Omfattning: ändr. 2 § 6 mom
Ikraft: 1985‑06‑04 överg.best.
Ändring, SFS 1985:263
Rubrik: Lag (1985:263) om ändring i lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt
Omfattning: ändr. 7 § 6, 12 mom
Ikraft: 1985‑07‑01 överg.best.
Förarbeten: prop. 1984/85:129 om sparfrämjande åtgärder [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1984/85:FiU25 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1984/85:249
Ändring, SFS 1985:308
Rubrik: Lag (1985:308) om ändring i lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt
Omfattning: ändr. 2 § 9 mom, 7 § 4 mom
Ikraft: 1985‑07‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1985:363
Rubrik: Lag (1985:363) om ändring i lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt
Omfattning: ändr. 7 § 11 mom
Ikraft: 1985‑07‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1985:412
Rubrik: Lag (1985:412) om ändring i lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt
Omfattning: ändr. 10 § 1 mom; nytt 10 § 2 mom
Ikraft: 1985‑07‑01 överg.best.
Förarbeten: prop. 1984/85:180 om förenklad självdeklaration [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1984/85:SkU60 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1984/85:375
Ändring, SFS 1985:470
Rubrik: Lag (1985:470) om ändring i lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt
Omfattning: ändr. 2 § 8 mom
Ikraft: 1985‑07‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1985:822
Rubrik: Lag (1985:822) om ändring i lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt
Omfattning: ändr. 2 § 7 mom
Ikraft: 1985‑11‑20 överg.best.
Förarbeten: prop. 1984/85:224 om utvidgning av schablonmetoden vid bostadsbeskattning [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], SkU 1985/86:3, rskr 1985/86:3
Ändring, SFS 1985:1019
Rubrik: Lag (1985:1019) om ändring i lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt
Omfattning: ändr. 2 § 8 mom, 6 § 1 mom
Ikraft: 1986‑01‑13 överg.best.
Förarbeten: prop. 1985/86:45 om schablonavdrag för egenavgifter i inkomstslaget tjänst, m. m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], SkU 1985/86:9, rskr 1985/86:53
Ändring, SFS 1986:124
Rubrik: Lag (1986:124) om ändring i lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt
Omfattning: ändr. 2 § 4 mom
Ikraft: 1986‑03‑26 överg.best.
Förarbeten: prop. 1985/86:78 om beskattningen vid avyttring av tillgångar som förvärvats genom utdelning [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], SkU 1985/86:21, rskr 1985/86:133
Ändring, SFS 1986:312
Rubrik: Lag (1986:312) om ändring i lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt
Omfattning: ändr. 7 § 4 mom
Ikraft: 1986‑06‑24 överg.best.
Ändring, SFS 1986:466
Rubrik: Lag (1986:466) om ändring i lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt
Omfattning: upph. rubr. närmast före 24 §, 24–26 §§; ändr. 22 §
Ikraft: 1986‑07‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1986:508
Rubrik: Lag (1986:508) om ändring i lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt
Omfattning: upph. 9 § 3, 5 mom, 11 § 3 mom, 12 §; ändr. 6 § 1 mom, 8 §, 9 § 2 mom, 9 a §, 10 § 1, 2, 3, 4, 6 mom, 11 § 1 mom, 20 § 2 mom
Ikraft: 1986‑07‑01 överg.best.
Förarbeten: prop. 1985/86:130 om inkomstskatten för åren 1987 och 1988 [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], SkU 1985/86:40, rskr 1985/86:332
Ändring, SFS 1986:1114
Rubrik: Lag (1986:1114) om ändring i lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt
Omfattning: ändr. 2 § 1 mom, 4 §, 6 § 1, 3 mom, 16 § 1 mom
Ikraft: 1987‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1986:1226
Rubrik: Lag (1986:1226) om ändring i lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt
Omfattning: ändr. 10 a §
Ikraft: 1987‑01‑01 överg.best.
Förarbeten: prop. 1986/87:61 om en tillfällig förmögenhetsskatt för livförsäkringsbolag, m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], SkU 1986/87:17, SkU 1986/87:20, rskr 1986/87:87
Ändring, SFS 1986:1233
Rubrik: Lag (1986:1233) om ändring i lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt
Omfattning: ändr. 2 § 2 mom
Ikraft: 1987‑01‑01
Förarbeten: prop. 1986/87:42 om ändringar i vinstdelningsskatten, m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], SkU 1986/87:7, rskr 1986/87:71
Ändring, SFS 1986:1307
Rubrik: Lag (1986:1307) om ändring i lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt
Omfattning: ändr. 1 §, 7 § 5 mom
Ikraft: 1987‑01‑01 överg.best.
Förarbeten: prop. 1986/87:47 om ändringar i taxeringsorganisationen [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], SkU 1986/87:11, rskr 1986/87:95
Ändring, SFS 1987:339
Rubrik: Lag (1987:339) om ändring i lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt
Omfattning: ändr. 7 § 4 mom
Ikraft: 1987‑07‑01 överg.best.
Förarbeten: prop. 1986/87:152 om inskränkt skattskyldighet för vissa stiftelser m.fl. [ pdf|Ikon för riksdagen ], SkU 1986/87:49, rskr 1986/87:256
Ändring, SFS 1987:573
Rubrik: Lag (1987:573) om ändring i lagen (1986:1114) om ändring i lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt
Omfattning: ändr. övergångsbest. till 1986:1114
Ikraft: 1987‑07‑01
Förarbeten: SkU 1986/87:50, rskr 1986/87:348
Ändring, SFS 1987:657
Rubrik: Lag (1987:657) om ändring i lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt
Omfattning: ändr. 2 § 4 mom
Ikraft: 1987‑07‑01 överg.best.
Förarbeten: prop. 1986/87:42 om ändringar i vinstdelningsskatten, m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], SkU 1986/87:40, rskr 1986/87:357
Ändring, SFS 1987:1149
Rubrik: Lag (1987:1149) om ändring i lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt
Omfattning: ändr. 2 § 4, 8 mom, 7 § 5 mom
Ikraft: 1988‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1988:1211
Rubrik: Lag (1988:1211) om ändring i lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt
Omfattning: ändr. 7 § 4 mom
Ikraft: 1989‑01‑01 överg.best.
Förarbeten: prop. 1988/89:34 om inskränkt skattskyldighet för vissa stiftelser [ pdf|Ikon för riksdagen ], 1988/89:SkU2, rskr 1988/89:5
Ändring, SFS 1988:1524
Rubrik: Lag (1988:1524) om ändring i lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt
Omfattning: ändr. 10 § 1 mom
Ikraft: 1989‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1989:1016
Rubrik: Lag (1989:1016) om ändring i lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt
Omfattning: ändr. 10 § 1 mom, 10 a §
Ikraft: 1989‑12‑31 överg.best.
Förarbeten: prop. 1989/90:50 om inkomstskatten för år 1990, m. m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], 1989/90:SkU10, rskr 1989/90:96
Ändring, SFS 1989:1040
Rubrik: Lag (1989:1040) om ändring i lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt
Omfattning: ändr. 6 § 1, 2 mom, 7 § 8, 11 mom, 16 § 2 mom
Ikraft: 1990‑01‑01 överg.best.
Förarbeten: prop. 1989/90:47 om vissa internationella skattefrågor [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], 1989/90:SkU16, rskr 1989/90:102
Ändring, SFS 1990:339
Rubrik: Lag (1990:339) om ändring i lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt
Omfattning: upph. 10 b, 13 §§, 14 § 2 mom, 15 §, rubr. närmast före 13 §; ändr. 2 § 4 mom, 7 § 5 mom, 9 § 2 mom, 10 § 5 mom
Ikraft: 1990‑06‑30 överg.best.
Förarbeten: prop. 1989/90:74 om ny taxeringslag m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], 1989/90:SkU32, rskr 1989/90:217
Ändring, SFS 1990:651
Rubrik: Lag (1990:651) om ändring i lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt
Omfattning: upph. 4 a §, 7 § 11, 12 mom, 10 § 2–6 mom, 19 §; ändr. 1 §, 2 § 1–10 mom, 3–5 §§, 6 § 1, 2 mom, 7 § 3–6, 8 mom, 8–9 a §§, 10 § 1 mom, 10 a §, 11 § 1 mom, 14 § 1 mom, övergångsbest. till 1985:363; nya 2 § 12–16 mom, 24–30 §§, rubr. närmast före 24 §
Ikraft: 1990‑07‑01 överg.best.
Förarbeten: prop. 1989/90:110 om reformerad inkomst- och företagsbeskattning [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1989/90:SkU30 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1989/90:356
Ändring, SFS 1990:1422
Rubrik: Lag (1990:1422) om ändring i lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt
Omfattning: nuvarande 30 § betecknas 31 §; ändr. 1 § 3 mom, 2 § 4, 6, 10, 14 mom, 3 § 1, 2, 4, 9, 10, 12 mom, 6 § 1, 5 mom, 24 § 1, 2, 4 mom, 26 § 5 mom, 27 § 1, 3, 5 mom, den nya 31 §, 7, 8, 10 p övergångsbest. till 1990:651; nya 7 § 11 mom, 25 § 11 mom, 26 § 9 mom, 27 § 6 mom, 30 §, 12 a p övergångsbest. till 1990:651
Ikraft: 1991‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1990:1463
Rubrik: Lag (1990:1463) om ändring i lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt
Omfattning: ändr. 7 § 3, 4 mom
Ikraft: 1991‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1991:181
Rubrik: Lag (1991:181) om ändring i lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt
Omfattning: ändr. 2 § 2, 9 mom, 7 § 5, 6 mom, 24 § 6 mom
Ikraft: 1991‑07‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1991:412
Rubrik: Lag (1991:412) om ändring i lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt
Omfattning: ändr. 2 § 10, 14 mom, 3 § 7 mom, 7 § 8 mom, 27 § 2, 5 mom
Ikraft: 1991‑07‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1991:619
Rubrik: Lag (1991:619) om ändring i lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt
Omfattning: ändr. 26 § 4 mom
Ikraft: 1991‑07‑01
Förarbeten: prop. 1990/91:92 med förslag till ny bostadsrättslag, m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], 1990/91:BoU13, rskr 1990/91:247
Ändring, SFS 1991:693
Rubrik: Lag (1991:693) om ändring i lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt
Omfattning: ändr. 3 § 2 mom
Ikraft: 1991‑07‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1991:1833
Rubrik: Lag (1991:1833) om ändring i lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt
Omfattning: ändr. 2 § 6, 7 mom, 3 § 1, 2, 4, 12 mom, 10 §, 10 a §, 27 § 5 mom
Ikraft: 1992‑01‑01 överg.best.
Förarbeten: prop. 1991/92:60 om skattepolitik för tillväxt [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], 1991/92:SkU10, rskr 1991/92:97
Ändring, SFS 1991:1855
Rubrik: Lag (1991:1855) om ändring i lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt
Omfattning: upph. 26 § 2 mom; ändr. 26 § 4, 5, 7, 8 mom
Ikraft: 1992‑01‑01 överg.best.
Förarbeten: prop. 1991/92:54 om reavinstbeskattning av bostadsrätter [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], 1991/92:SkU9, rskr 1991/92:101
Ändring, SFS 1991:1913
Rubrik: Lag (1991:1913) om ändring i lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt
Omfattning: ändr. 3 § 5 mom
Ikraft: 1992‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1991:2007
Rubrik: Lag (1991:2007) om ändring i lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt
Omfattning: ändr. 3 § 13 mom
Ikraft: 1992‑01‑01 överg.best.
Förarbeten: 1991/92:SkU13, rskr 1991/92:109
Ändring, SFS 1992:577
Rubrik: Lag (1992:577) om ändring i lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt
Omfattning: ändr. 27 § 5 mom
Ikraft: 1992‑07‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1992:703
Rubrik: Lag (1992:703) om ändring i lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt
Omfattning: ändr. 2 § 4, 8 mom
Ikraft: 1992‑07‑01 överg.best.
Förarbeten: prop. 1991/92:119 om ombildning av Stadshypotek, m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], 1991/92:NU32, rskr 1991/92:323
Ändring, SFS 1992:1092
Rubrik: Lag (1992:1092) om ändring i lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt
Omfattning: ändr. 3 § 7 mom
Ikraft: 1993‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1992:1344
Rubrik: Lag (1992:1344) om ändring i lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt
Omfattning: ändr. 3 § 8 mom, 24 § 2, 27 § 2, 4 mom
Ikraft: 1993‑01‑01 överg.best.
Förarbeten: prop. 1992/93:131 om vissa företagsskattefrågor, m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1992/93:SkU15, rskr 1992/93:149
Ändring, SFS 1992:1486
Rubrik: Lag (1992:1486) om ändring i lagen (1991:1833) om ändring i lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt
Omfattning: ändr. 3, 4 p övergångsbest. till 1991:1833
Ikraft: 1993‑01‑01
Ändring, SFS 1992:1663
Rubrik: Lag (1992:1663) om ändring i lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt
Omfattning: ändr. 3 § 5 mom
Ikraft: 1993‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1992:1748
Rubrik: Lag (1992:1748) om ändring i lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt
Omfattning: ändr. 9 §
Ikraft: 1993‑01‑01 överg.best.
Förarbeten: prop. 1992/93:136 om allmän sjukförsäkringsavgift [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1992/93:SfU9, rskr 1992/93:157
Ändring, SFS 1993:670
Rubrik: Lag (1993:670) om ändring i lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt
Omfattning: ändr. 2 § 7, 16 mom
Ikraft: 1994‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1993:939
Rubrik: Lag (1993:939) om ändring i lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt
Omfattning: ändr. 2 § 3, 6 mom, 3 § 1, 2 mom, 6 § 4 mom, 7 § 8, 10 mom, 10 a §
Ikraft: 1994‑01‑01 överg.best.
Förarbeten: prop. 1992/93:187 om individuellt pensionssparande [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1992/93:SkU31, rskr. 1992/93:359
Ändring, SFS 1993:1309
Rubrik: Lag (1993:1309) om ändring i lagen (1993:939) om ändring i lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt
Omfattning: ändr. 2 § 6 mom, ikrafttr.- och övergångsbest. till 1993:939
Ändring, SFS 1993:1443
Rubrik: Lag (1993:1443) om ändring i lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt
Omfattning: ändr. 9 §
Ikraft: 1994‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1993:1471
Rubrik: Lag (1993:1471) om ändring i lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt
Omfattning: upph. 5 p övergångsbest. till 1990:651; ändr. 24 § 6 mom, 25 § 6, 8, 9, 10, 11 mom, 26 § 4, 7, 8, 9 mom. 4 p övergångsbest. till 1990:651; nytt 26 § 10 mom
Ikraft: 1994‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1993:1543
Rubrik: Lag (1993:1543) om ändring i lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt
Omfattning: upph. 2 §, 12, 15, 16 mom; ändr. 2 § 1, 4, 8, 10, 14 mom, 3 § 4, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13 mom, 10 §, 16 § 2 mom, 22 §, 24 § 2, 4, mom, 27 § 2, 4, 5 mom, 28 §, 29 § 2 mom
Ikraft: 1994‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1993:1544
Rubrik: Lag (1993:1544) om ändring i dels lagen (1993:939) om ändring i lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt, dels lagen (1993:1309) om ändring i lagen (1993:939) om ändring i lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt
Omfattning: ändr. 2 § 3 mom, 3 § 1, 2 mom, 6 § 4 mom, 7 § 4, 8 mom, 10 a § i 1993:939; ändr. 2 § 6 mom, ikrafttr.- och övergångsbest. till 1993:1309
Ändring, SFS 1993:1579
Rubrik: Förordning (1993:1579) om ikraftträdande av viss del av lagen (1993:939) om ändring i lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt
Omfattning: ikrafttr. av SFS viss del av 1993:939
Ändring, SFS 1994:489
Rubrik: Lag (1994:489) om ändring i lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt
Omfattning: ändr. 6 § 1 mom
Ikraft: 1994‑07‑01
Ändring, SFS 1994:761
Rubrik: Lag (1994:761) om ändring i lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt
Omfattning: ändr. 2 § 8 mom
Ikraft: 1994‑07‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1994:778
Rubrik: Lag (1994:778) om ändring i lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt
Omfattning: upph. 8 p övergångsbest. till 1993:1544; ändr. 2 § 10, 13 mom, 3 § 1, 12 mom, 7 § 4, 8 mom, 22 §, 24 § 2 mom, 1, 7, 8 p övergångsbest. till 1993:1543; nya 3 § 12 a mom, 15 p övergångsbest. till 1993:1543
Ikraft: 1994‑07‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1994:1678
Rubrik: Lag (1994:1678) om ändring i lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt
Omfattning: ändr. 9 §
Ikraft: 1995‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1994:1859
Rubrik: Lag (1994:1859) om ändring i lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt
Omfattning: upph. 16 p övergångsbest. till 1990:651; ändr. 2 § 1, 3, 4, 10, 14 mom, 3 § 1, 7, 8, 12 mom, 4 §, 7 § 8 mom. 10, 10 a, 22 §§, 24 § 2, 4 mom, 27 § 2, 4, 5 mom
Ikraft: 1995‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1994:1860
Rubrik: Lag (1994:1860) om ändring i lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt
Omfattning: ny 2 § 15 mom
Ikraft: 1995‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1994:1861
Rubrik: Lag (1994:1861) om ändring i lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt
Omfattning: ändr. 6 § 1 mom
Ikraft: 1995‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1994:1862
Rubrik: Lag (1994:1862) om ändring i lagen (1994:1859) om ändring i lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt
Omfattning: ändr. 2 § 3 mom i 1994:1859
Ikraft: 1995‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1994:1863
Rubrik: Lag (1994:1863) om ändring i lagen (1994:1859) om ändring i lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt
Omfattning: ändr. 7 § 8 mom i 1994:1859
Ändring, SFS 1995:415
Rubrik: Lag (1995:415) om ändring i lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt
Omfattning: ändr. 7 § 4 mom
Ikraft: 1995‑07‑01
Ändring, SFS 1995:544
Rubrik: Lag (1995:544) om ändring i lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt
Omfattning: ändr. 16 § 2 mom
Ikraft: 1995‑07‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1995:577
Rubrik: Lag (1995:577) om ändring i lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt
Omfattning: ändr. 27 § 2 mom
Ikraft: 1995‑07‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1995:854
Rubrik: Lag (1995:854) om ändring i lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt
Omfattning: ändr. 2 § 3 mom, 24 § 2 mom
Ikraft: 1995‑07‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1995:1505
Rubrik: Lag (1995:1505) om ändring i lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt
Omfattning: ändr. 16 § 2 mom
Ikraft: 1997‑01‑01
Ändring, SFS 1995:1577
Rubrik: Lag (1995:1577) om ändring i lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt
Omfattning: ändr. 2 § 4 mom
Ikraft: 1996‑01‑01
Förarbeten: prop. 1995/96:74 Ökad bankkonkurrens (Finansdepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1995/96:NU9, rskr. 1995/96:112
Ändring, SFS 1995:1614
Rubrik: Lag (1995:1614) om ändring i lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt
Omfattning: ändr. 2 § 1, 6 mom, 3 § 7 mom, 7 § 4 mom; nytt 2 § 6 a mom
Ikraft: 1996‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1995:1626
Rubrik: Lag (1995:1626) om ändring i lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt
Omfattning: ändr. 2 § 8 mom, 3 § 1, 8, 12, 12 a mom, 7 § 8 mom, 27 § 4 mom, 28 §; nya 3 § 12 b, 12 c, 12 d, 12 e mom, 24 § 7 mom
Ikraft: 1996‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1996:151
Rubrik: Förordning (1996:151) om ikraftträdande av lagen (1995:1505) om ändring i lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt
Omfattning: ikrafttr. av SFS 1995:1505
Ändring, SFS 1996:163
Rubrik: Lag (1996:163) om ändring i lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt
Omfattning: upph. 20 §; ändr. 6 § 1 mom, 22 §
Ikraft: 1996‑04‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1996:587
Rubrik: Lag (1996:587) om ändring i lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt
Omfattning: ändr. 7 § 4 mom
Ikraft: 1996‑07‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1996:691
Rubrik: Lag (1996:691) om ändring i lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt
Omfattning: ändr. 10 §
Ikraft: 1996‑07‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1996:1214
Rubrik: Lag (1996:1214) om ändring i lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt
Omfattning: ändr. 17 §
Ikraft: 1998‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1996:1227
Rubrik: Lag (1996:1227) om ändring i lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt
Omfattning: ändr. 2 § 4, 10 mom, 3 § 7 mom, 7 § 8 mom, 27 § 4 mom; nytt 2 § 4 a mom
Ikraft: 1997‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1996:1241
Rubrik: Lag (1996:1241) om ändring i lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt
Omfattning: ändr. 2 § 6 mom
Ikraft: 1997‑01‑01
Ändring, SFS 1996:1332
Rubrik: Lag (1996:1332) om ändring i lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt
Omfattning: ändr. 1 § 4 mom, 3 § 2 mom, 9 §; ny 8 a §
Ikraft: 1998‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1996:1611
Rubrik: Lag (1996:1611) om ändring i lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt
Omfattning: ändr. 3 § 12, 12 a, 12 b, 12 d, 12 e mom, 7 § 4 mom, 27 § 5 mom; nya 3 § 1 a, 1 b, 1 c, 1 d, 1 e, 1 f, 1 g mom
Ikraft: 1997‑01‑01 överg.best.
Förarbeten: prop. 1996/97:45, bet. 1996/97:SkU13, rskr. 1996/97:133
Ändring, SFS 1997:326
Rubrik: Lag (1997:326) om ändring i lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt
Omfattning: ändr. 24 § 5 mom
Ikraft: 1997‑07‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1997:439
Rubrik: Lag (1997:439) om ändring i lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt
Omfattning: ändr. 27 § 4 mom
Ikraft: 1997‑07‑01 överg.best.
Förarbeten: prop. 1996/97:151, bet. 1996/97:SkU27, rskr. 1996/97:280
Ändring, SFS 1997:448
Rubrik: Lag (1997:448) om ändring i lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt
Omfattning: ändr. 3 § 12, 12 a, 12 d mom., 7 § 4 mom, 27 § 5 mom
Ikraft: 1997‑07‑01 överg.best.
Förarbeten: prop. 1996/97:150, bet. 1996/97:FiU20, rskr. 1996/97:284
Ändring, SFS 1997:509
Rubrik: Lag (1997:509) om ändring i lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt
Omfattning: ändr. 3 § 14 mom, 23 §
Ikraft: 1997‑11‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1997:749
Omfattning: ikrafttr. av SFS 1996:1214
Ändring, SFS 1997:852
Rubrik: Lag (1997:852) om ändring i lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt
Omfattning: nytt 2 § 16 mom
Ikraft: 1997‑12‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1997:856
Rubrik: Lag (1997:856) om ändring i lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt
Omfattning: ändr. 2 § 8 mom
Ikraft: 1998‑01‑01 överg.best.
Förarbeten: prop. 1996/97:163, bet. 1997/98:LU3, rskr. 1997/98:28
Ändring, SFS 1997:943
Rubrik: Lag (1997:943) om ändring i lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt
Omfattning: ändr. 7 § 4 mom
Ikraft: 1998‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1997:944
Rubrik: Lag (1997:944) om ändring i lagen (1996:1332) om ändring i lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt
Omfattning: ändr. 9 § i 1996:1332
Ändring, SFS 1998:271
Rubrik: Lag (1998:271) om ändring i lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt
Omfattning: ändr. 2 § 10 mom
Ikraft: 1998‑07‑01 överg.best.
Förarbeten: prop. 1997/98:50, bet. 1997/98:FiU17, rskr. 1997/98:199
Ändring, SFS 1998:299
Rubrik: Lag (1998:299) om ändring i lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt
Omfattning: ändr. 2 § 6 mom
Ikraft: 1998‑07‑01 överg.best.
Förarbeten: prop. 1997/98:141, bet. 1997/98:FiU22, rskr. 1997/98:215
Ändring, SFS 1998:593
Rubrik: Lag (1998:593) om ändring i lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt
Omfattning: ändr. 3 § 1 b mom, 10 §, 27 § 5 mom
Ikraft: 1998‑07‑01 överg.best.
Förarbeten: prop. 1997/98:150, bet. 1997/98:FiU20, rskr. 1997/98:318
Ändring, SFS 1998:817
Rubrik: Lag (1998:817) om ändring i lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt
Omfattning: ändr. 25 § 2 mom
Ikraft: 1999‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1998:1597
Rubrik: Lag (1998:1597) om ändring i lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt
Omfattning: ändr. 2 § 3 mom
Ikraft: 1999‑01‑01
Ändring, SFS 1998:1605
Rubrik: Lag (1998:1605) om ändring i lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt
Omfattning: upph. 2 § 4 a mom; ändr. 2 § 4 mom
Ikraft: 1998‑12‑30 överg.best.
Förarbeten: prop. 1998/99:15 Omstruktureringar och beskattning (Finansdepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1998/99:SkU5 [ pdf|Ikon för riksdagen ] Omstruktureringar och beskattning på Sören Ömans hemsida – Öppnas i nytt fönster" target="_blank" rel="noopener" class="rdlank nowrap no-ext-icon">bet. bet. 1998/99:SkU5 [ pdf|Ikon för riksdagen ] [ bet. 1998/99:SkU5 [ pdf|Ikon för riksdagen ] (326,45 KB; 136 sidor)" class="no-ext-icon pdf-fil">pdf|bet. 1998/99:SkU5 [ pdf|Ikon för riksdagen ] Omstruktureringar och beskattning på riksdagens hemsida – Öppnas i nytt fönster" class="no-ext-icon riksdagen-lank">Ikon för riksdagen ], rskr. 1998/99:67
Ändring, SFS 1998:1606
Rubrik: Lag (1998:1606) om ändring i lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt
Omfattning: upph. 27 § 4 mom; ändr. 2 § 1, 4, 10, 13, 16 mom, 3 § 7, 8, 12 a mom, 6 § 1 mom, 7 § 8 mom, 16 § 2 mom, 24 § 2 mom, 27 § 2 mom, 28 §; nya 2 § 4 a mom, 3 § 1 h, 7 a mom
Ikraft: 1999‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1999:201
Rubrik: Lag (1999:201) om ändring i lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt
Omfattning: ändr. 3 § 1 b mom, 24 § 2 mom
Ikraft: 1999‑05‑01 överg.best.
Förarbeten: prop. 1998/99:48 Skattefrågor och investerarskydd (Finansdepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1998/99:SkU15 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 1998/99:174
Ändring, SFS 1999:296
Rubrik: Lag (1999:296) om ändring i lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt
Omfattning: ändr. 7 § 5, 7 mom
Ikraft: 2000‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1999:643
Rubrik: Lag (1999:643) om ändring i lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt
Omfattning: ändr. 3 § 1 h mom
Ikraft: 1999‑07‑15 överg.best.
Ändring, SFS 1999:961
Rubrik: Lag (1999:961) om ändring i lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt
Omfattning: ändr. 9, 10 §§
Ikraft: 1999‑12‑31 överg.best.
Förarbeten: prop. 1999/2000:1 Budgetpropositionen för 2000 (Finansdepartementet) [ pdf|Ikon för riksdagen ], bet. 1999/2000:FiU1 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 1999/2000:28
Ändring, SFS 1999:1050
Rubrik: Lag (1999:1050) om ändring i lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt
Omfattning: ändr. 8 §
Ikraft: 1999‑12‑31 överg.best.
Ändring, SFS 1999:1083
Rubrik: Lag (1999:1083) om ändring i lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt
Omfattning: ändr. 2 § 1 mom
Ikraft: 1999‑12‑31 överg.best.
Förarbeten: prop. 1998/99:130 Ny bokföringslag m.m. (Justitiedepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1999/2000:LU2 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 1999/2000:50
Ändring, SFS 1999:1128
Rubrik: Lag (1999:1128) om ändring i lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt
Omfattning: ändr. 2 § 6 mom.
Ikraft: 1999‑12‑31 överg.best.
Ändring, SFS 1999:1150
Rubrik: Lag (1999:1150) om ändring i lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt
Omfattning: upph. 2 § 13 mom.; ändr. 3 § 3, 12 a mom, 24 § 6 mom; nya 2 § 17 mom, 25 § 10 a mom, 26 § 9 a mom
Ikraft: 1999‑12‑31 överg.best.
Förarbeten: prop. 1999/2000:15 Slopade stoppregler (Finansdepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1999/2000:SkU5 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 1999/2000:65
Ändring, SFS 1999:1230
Omfattning: upph.
Källa : Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2020-06-07 av Sören Öman