Hem: Teman: Förarbeten:

Förordningen (1996:565) om statsbidrag till kostnader för utlandssvenska elevers skolgång i Sverige

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Förordningen (1996:565) om statsbidrag till kostnader för utlandssvenska elevers skolgång i Sverige

» Läs förordningen (1996:565) om statsbidrag till kostnader för utlandssvenska elevers skolgång i Sverige (senaste lydelse)

Hittade tyvärr inga förarbeten till SFS 1996:565.

Det finns normalt inga förarbeten till förordningar och kungörelser.

Ändringar i förordningen (1996:565) om statsbidrag till kostnader för utlandssvenska elevers skolgång i Sverige

Förordning (1996:565) om statsbidrag till kostnader för utlandssvenska elevers skolgång i Sverige
Departement: Utbildningsdepartementet
Ikraft: 1996‑07‑01 överg.best.
Förarbeten: Jfr prop. 1995/96:89, bet. 1995/96:UbU6, rskr. 1995/96:149
Upphävd: 2016‑01‑01
Ändring, SFS 1997:610
Rubrik: Förordning (1997:610) om ändring i förordningen (1996:565) om statsbidrag till kostnader för utlandssvenska elevers skolgång i Sverige
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 1997‑08‑01
Ändring, SFS 2002:397
Rubrik: Förordning (2002:397) om ändring i förordningen (1996:565) om statsbidrag till kostnader för utlandssvenska elevers skolgång i Sverige
Omfattning: ändr. 5 §
Ikraft: 2002‑07‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2011:523
Rubrik: Förordning (2011:523) om ändring i förordningen (1996:565) om statsbidrag till kostnader för utlandssvenska elevers skolgång i Sverige
Omfattning: ändr. 1, 2, 4, 5 §§
Ikraft: 2011‑07‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2014:858
Rubrik: Förordning (2014:858) om ändring i förordningen (1996:565) om statsbidrag till kostnader för utlandssvenska elevers skolgång i Sverige
Omfattning: ändr. 5 §
Ikraft: 2014‑08‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2015:736
Omfattning: upph.
Källa : Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2020-06-07 av Sören Öman