Hem: Teman: Förarbeten:

Lagen (1996:544) om ändring i renhållningslagen (1979:596)

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Lagen (1996:544) om ändring i renhållningslagen (1979:596)

» Läs renhållningslagen (1979:596) (senaste lydelse)

Förarbeten till SFS 1996:544 :
prop. 1995/96:174, bet. 1995/96:JoU21 Producentansvar för uttjänta bilar, m.m., rskr. 1995/96:295

Förarbeten till renhållningslagen (1979:596) och ändringar i lagen

Renhållningslag (1979:596)
Departement: Miljödepartementet
Förarbeten: prop. 1978/79:205 med förslag till renhållningslag, m.m. [ pdf|Ikon för riksdagen ], bet. 1978/79:JoU35 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1978/79:423
Upphävd: 1999‑01‑01
Ändring, SFS 1980:426
Rubrik: Lag (1980:426) om ändring i renhållningslagen (1979:596)
Omfattning: ändr. 15 §
Förarbeten: prop. 1979/80:167 om åtgärder mot vattenförorening från fartyg [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], JoU 1979/80:48, rskr 1979/80:366
Ändring, SFS 1983:301
Rubrik: Lag (1983:301) om ändring i renhållningslagen (1979:596)
Omfattning: ändr. 3, 4, 9, 21 §§
Ikraft: 1983‑07‑01
Förarbeten: prop. 1982/83:111 om viss följdlagstiftning till hälsoskyddslagen [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1982/83:SoU28 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1982/83:263
Ändring, SFS 1985:427
Rubrik: Lag (1985:427) om ändring i renhållningslagen (1979:596)
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 1986‑01‑01
Förarbeten: prop. 1984/85:118 om kemikaliekontroll [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1984/85:JoU30 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1984/85:340
Ändring, SFS 1990:235
Rubrik: Lag (1990:235) om ändring i renhållningslagen (1979:596)
Omfattning: ändr. 5, 6, 8, 9, 16, 21, 22, 24 §§, rubr. närmast före 4 §; nya 2 a, 9 a, 24 a §§
Ikraft: 1991‑01‑01
Förarbeten: prop. 1989/90:100 (bil.16), bet. 1989/90:JoU16 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1989/90:241
Ändring, SFS 1991:647
Rubrik: Lag (1991:647) om ändring i renhållningslagen (1979:596)
Omfattning: ändr. 1, 16 §§
Ikraft: 1992‑01‑01
Förarbeten: prop. 1990/91:90 En god livsmiljö [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], 1990/91:JoU30, rskr 1990/91:338
Ändring, SFS 1991:1702
Rubrik: Lag (1991:1702) om ändring i renhållningslagen (1979:596)
Omfattning: ändr. 9, 21 §§
Ikraft: 1992‑01‑01
Förarbeten: prop. 1991/92:17 Följdlagstiftning till den nya kommunallagen [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], 1991/92:KU6, rskr 1991/92:31
Ändring, SFS 1993:416
Rubrik: Lag (1993:416) om ändring i renhållningslagen (1979:596)
Omfattning: ändr. 4, 5, 7, 24 §§; nya 6 a, 6 b, 17 a, rubr. närmast före 6 a, 7 §§
Ikraft: 1994‑01‑01
Ändring, SFS 1993:1619
Rubrik: Lag (1993:1619) om ändring i renhållningslagen (1979:596)
Omfattning: ändr. 1, 18, 19, 24 §§
Ikraft: 1994‑04‑01
Förarbeten: prop. 1992/93:210 om ny ordningslag m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1993/94:JuU1, rskr. 1993/94:1
Ändring, SFS 1995:828
Rubrik: Lag (1995:828) om ändring i renhållningslagen (1979:596)
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 1995‑07‑01
Ändring, SFS 1995:1705
Rubrik: Lag (1995:1705) om ändring i renhållningslagen (1979:596)
Omfattning: ändr. 26 §
Ikraft: 1996‑05‑01 överg.best.
Förarbeten: prop. 1995/96:22, bet. 1995/96:JuU7, rskr. 1995/96:55
Ändring, SFS 1996:544
Rubrik: Lag (1996:544) om ändring i renhållningslagen (1979:596)
Omfattning: ändr. 24 §; ny 8 a §
Ikraft: 1997‑01‑01
Förarbeten: prop. 1995/96:174, bet. 1995/96:JoU21, rskr. 1995/96:295
Ändring, SFS 1996:639
Rubrik: Lag (1996:639) om ändring i renhållningslagen (1979:596)
Omfattning: ny 21 a §
Ikraft: 1996‑07‑01
Förarbeten: prop. 1995/96:167, bet. 1995/96:KU34, rskr. 1995/96:242
Ändring, SFS 1997:1197
Rubrik: Lag (1997:1197) om ändring i renhållningslagen (1979:596)
Omfattning: ändr. 8, 24 §§; nya 8 b, 8 c, 8 d, 8 e, 8 f, 23 a §, rubr. närmast före 8 e §
Ikraft: 1998‑01‑01
Ändring, SFS 1998:811
Omfattning: upph.
Källa : Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2020-06-07 av Sören Öman